Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

FLORA OF ACARLAR LONGOZ (FLOODPLAIN) (SAKARYA) AND ITS SURROUNDINGS

Yıl 2021, Cilt 25, Sayı 1, 252 - 274, 01.02.2021

Öz

In this study, one of the Turkey's Wetlands of International Importance Grounds, declared as Wildlife Protection Area and Grade 1 Natural Protected Area called Acar Longoz (Sakarya) and its surroundings’ floristic features were studied. The study area is on the A3 square according to Davis's Grid Frame System. As a result of the studies carried out in the Acarlar floodplain, there were 360 genera, 654 species and subspecies taxa belonging to 97 families. Of the taxa identified in the area, 8 belong to Pteridophyta, 646 to Spermatophyta, 5 of which belong to Gymnospermae and 641 to Angiospermae subdivision. The endemism rate of the area was determined to be 2,137 % with 14 taxa. The number of taxa belonging to the European-Siberian phytogeographical region is in the first place with 21.47%. Additional information was also given about the remarkable plants in the research area.

Kaynakça

 • [1] B. Gönençgil, "Tehdit Altındaki Kıyı Alanlarına Bir Örnek: Acarlar Longozu-Karasu, Sakarya", Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAM) V.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 2008.
 • [2] Y. Akman, Iklim Ve Biyoiklim, Palme Yayın Dağıtım, Ankara. 2011.
 • [3] P.H. Davis, ‘Flora Of Turkey And The East Aegean Islands’, Edinburgh, A.Univ. Press., Edinburgh, vol.1-9, 1965-1985.
 • [4] P.H. Davis, R.R. Mill, ve K. Tan, (edlr.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supple. 1). Edinburgh University Press, Edinburgh. Vol. 10, 1988.
 • [5] A. Güner, N. Özhatay, T. Ekim, K.H.C. Başer, ‘Flora of Turkey and the East Aegean Islands’, (supple. 2), Edinburgh Univ. Press., Edinburgh, vol. 11, 2000.
 • [6] A. Güner, S. Aslan, T. Ekim, M. Vural, ve M.T. Babaç, (edlr.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, 2012.
 • [7] Bizim Bitkiler, http://www.bizimbitkiler.org.tr/v2/index.php (date of access: 22.09.2020).
 • [8] İ. Eker, A. Çelik , A. Kaya, & A. Aydın, Bolu’nun Endemik ve Nadir Bitkileri. Ankara. Durnat Ofset Matbaacılık San. Ve Tic. Lim. Şti., 2019. ISBN 978-605-80817-0-3.
 • [9] İ. Eker, A. Kaya, A. Çelik & N. Eker Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüs Florası.Bolu. Kemal Matb. San. Ve Tic. Ltd. Şti., 2018. ISBN 978-605-245-222-6.
 • [10] C.S. Demir, & İ. Eker, PetaloId Monocotyledonous Flora of Bolu ProvInce, IncludIng AnnotatIons on CrItIcal PetaloId Geophytes of Turkey. Pegem Akademi May Ankara, 2015. ISBN 978-605-318-145-3
 • [11] The International Plant Name Index (IPNI) : http://www.ipni.org, (date of access: 25.09.2020).
 • [12] The Plant List: http://www.theplantlist.org, (date of access: 27.09.2020).
 • [13] M. Sagıroglu, The Geophytes of Sakarya City, Sakarya University Journal of Science, 24/5, 991-1007, 2020.
 • [14] E. Haston, J. E. Richardson, P. F. Stevens, M. W. Chase, and D. J. Harris, “The Linear Angiosperm Phylogeny Group (LAPG) III: A Linear Sequence of The Families in APG III”, Botanical Journal of the Linnean Society, 161, 128–131, 2009.
 • [15] A. Kavgacı, G. Özalp, N. Özhatay, Iğneada Subasar Ormanlarının (Longozes) Florası Ve Yayılışları, I.U. Orman Fakültesi Dergisi, Series;A, 57/2, 61-89, 2007.
 • [16] Kızılırmak Deltası /Samsun Kizilirmak Deltasi Su Ayakizinin Belirlenmesi Projesi Nihai Rapor, Ankara, 2018
 • [17] A. Övünç, Karadag’ın (Karacabey/Bursa) Florası, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir. 1997.
 • [18] Y. Sezer, Sile Ve Civarının (İstanbul) Flora Ve Vejetasyonu, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2016.
 • [19] A.D. Koca, Ş. Yıldırımlı, Flora of Akcakoca district (Düzce–Turkey), Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, Sofia, 148-159, 2006.
 • [20] M. Turna, Sakarya Ikramiye Vadisi Florası, Sakarya Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2014.
 • [21] M. Sagıroglu, E. Olgac, B. Erturk, M. Turna, An Ethnobotanical Survey from Şile (İstanbul) and Karasu (Sakarya). Ot Sistematik Dergisi, vol.19, no.2, pp. 93-104, 2012.
 • [22] M. Sagıroğlu, S.T. Köseoglu, M. Turna, Medicinal Plants in Flora of Ikramiye Sapanca-Sakarya- Türkiye. Sakarya University Journal of Science, vol.2, no.3, pp. 527-539, 2017.

Yıl 2021, Cilt 25, Sayı 1, 252 - 274, 01.02.2021

Öz

Bu çalışmada Türkiye’nin Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlarından biri olan, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilen Acarlar Longozu (Sakarya) ve çevresinin floristik özellikleri çalışılmıştır. Davis’in Grid Kareleme Sistemine göre A3 karesinde olan Acarlar Longozu ve çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda 97 familyaya ait 360 cins, 654 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Alanda tespit edilen taksonların 8 tanesi Pteridophyta, 646 tanesi Spermatophyta divizyonuna ait olup bunların 5’i Gymnospermae, 641 tanesi ise Angiospermae alt divizyonuna aittir. Çalışma alanımızın 14 tür ve türaltı takson ile endemizim oranı % 2,137’dir. Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesine ait takson sayısı %21,47 ile ilk sıradadır. yayılış açısından dikkat çekici bulunan bitkiler hakkında bilgi verilmiştir.

Kaynakça

 • [1] B. Gönençgil, "Tehdit Altındaki Kıyı Alanlarına Bir Örnek: Acarlar Longozu-Karasu, Sakarya", Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAM) V.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 2008.
 • [2] Y. Akman, Iklim Ve Biyoiklim, Palme Yayın Dağıtım, Ankara. 2011.
 • [3] P.H. Davis, ‘Flora Of Turkey And The East Aegean Islands’, Edinburgh, A.Univ. Press., Edinburgh, vol.1-9, 1965-1985.
 • [4] P.H. Davis, R.R. Mill, ve K. Tan, (edlr.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supple. 1). Edinburgh University Press, Edinburgh. Vol. 10, 1988.
 • [5] A. Güner, N. Özhatay, T. Ekim, K.H.C. Başer, ‘Flora of Turkey and the East Aegean Islands’, (supple. 2), Edinburgh Univ. Press., Edinburgh, vol. 11, 2000.
 • [6] A. Güner, S. Aslan, T. Ekim, M. Vural, ve M.T. Babaç, (edlr.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, 2012.
 • [7] Bizim Bitkiler, http://www.bizimbitkiler.org.tr/v2/index.php (date of access: 22.09.2020).
 • [8] İ. Eker, A. Çelik , A. Kaya, & A. Aydın, Bolu’nun Endemik ve Nadir Bitkileri. Ankara. Durnat Ofset Matbaacılık San. Ve Tic. Lim. Şti., 2019. ISBN 978-605-80817-0-3.
 • [9] İ. Eker, A. Kaya, A. Çelik & N. Eker Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüs Florası.Bolu. Kemal Matb. San. Ve Tic. Ltd. Şti., 2018. ISBN 978-605-245-222-6.
 • [10] C.S. Demir, & İ. Eker, PetaloId Monocotyledonous Flora of Bolu ProvInce, IncludIng AnnotatIons on CrItIcal PetaloId Geophytes of Turkey. Pegem Akademi May Ankara, 2015. ISBN 978-605-318-145-3
 • [11] The International Plant Name Index (IPNI) : http://www.ipni.org, (date of access: 25.09.2020).
 • [12] The Plant List: http://www.theplantlist.org, (date of access: 27.09.2020).
 • [13] M. Sagıroglu, The Geophytes of Sakarya City, Sakarya University Journal of Science, 24/5, 991-1007, 2020.
 • [14] E. Haston, J. E. Richardson, P. F. Stevens, M. W. Chase, and D. J. Harris, “The Linear Angiosperm Phylogeny Group (LAPG) III: A Linear Sequence of The Families in APG III”, Botanical Journal of the Linnean Society, 161, 128–131, 2009.
 • [15] A. Kavgacı, G. Özalp, N. Özhatay, Iğneada Subasar Ormanlarının (Longozes) Florası Ve Yayılışları, I.U. Orman Fakültesi Dergisi, Series;A, 57/2, 61-89, 2007.
 • [16] Kızılırmak Deltası /Samsun Kizilirmak Deltasi Su Ayakizinin Belirlenmesi Projesi Nihai Rapor, Ankara, 2018
 • [17] A. Övünç, Karadag’ın (Karacabey/Bursa) Florası, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir. 1997.
 • [18] Y. Sezer, Sile Ve Civarının (İstanbul) Flora Ve Vejetasyonu, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2016.
 • [19] A.D. Koca, Ş. Yıldırımlı, Flora of Akcakoca district (Düzce–Turkey), Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, Sofia, 148-159, 2006.
 • [20] M. Turna, Sakarya Ikramiye Vadisi Florası, Sakarya Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2014.
 • [21] M. Sagıroglu, E. Olgac, B. Erturk, M. Turna, An Ethnobotanical Survey from Şile (İstanbul) and Karasu (Sakarya). Ot Sistematik Dergisi, vol.19, no.2, pp. 93-104, 2012.
 • [22] M. Sagıroğlu, S.T. Köseoglu, M. Turna, Medicinal Plants in Flora of Ikramiye Sapanca-Sakarya- Türkiye. Sakarya University Journal of Science, vol.2, no.3, pp. 527-539, 2017.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Biyoloji
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Didem KARADUMAN (Sorumlu Yazar)
SAKARYA UNIVERSITY
0000-0003-2742-4885
Türkiye


Mehmet SAĞIROĞLU
Sakarya Üniversitesi
0000-0001-8654-3361
Türkiye

Teşekkür We wish to thank the curators of GAZI, ANK, HUB herbarium and Barış BANİ (Kastamonu University), Bilal ŞAHİN (Çankırı Karatekin University) for their assistance, and İbrahim OKUR (Sakarya University) for his careful reading on the manuscript text.
Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2021
Başvuru Tarihi 13 Kasım 2020
Kabul Tarihi 8 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 25, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { saufenbilder825413, journal = {Sakarya University Journal of Science}, issn = {}, eissn = {2147-835X}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {25}, pages = {252 - 274}, doi = {}, title = {FLORA OF ACARLAR LONGOZ (FLOODPLAIN) (SAKARYA) AND ITS SURROUNDINGS}, key = {cite}, author = {Karaduman, Didem and Sağıroğlu, Mehmet} }
APA Karaduman, D. & Sağıroğlu, M. (2021). FLORA OF ACARLAR LONGOZ (FLOODPLAIN) (SAKARYA) AND ITS SURROUNDINGS . Sakarya University Journal of Science , 25 (1) , 252-274 . Retrieved from http://www.saujs.sakarya.edu.tr/tr/pub/issue/58068/825413
MLA Karaduman, D. , Sağıroğlu, M. "FLORA OF ACARLAR LONGOZ (FLOODPLAIN) (SAKARYA) AND ITS SURROUNDINGS" . Sakarya University Journal of Science 25 (2021 ): 252-274 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/tr/pub/issue/58068/825413>
Chicago Karaduman, D. , Sağıroğlu, M. "FLORA OF ACARLAR LONGOZ (FLOODPLAIN) (SAKARYA) AND ITS SURROUNDINGS". Sakarya University Journal of Science 25 (2021 ): 252-274
RIS TY - JOUR T1 - FLORA OF ACARLAR LONGOZ (FLOODPLAIN) (SAKARYA) AND ITS SURROUNDINGS AU - Didem Karaduman , Mehmet Sağıroğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 252 EP - 274 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-835X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi FLORA OF ACARLAR LONGOZ (FLOODPLAIN) (SAKARYA) AND ITS SURROUNDINGS %A Didem Karaduman , Mehmet Sağıroğlu %T FLORA OF ACARLAR LONGOZ (FLOODPLAIN) (SAKARYA) AND ITS SURROUNDINGS %D 2021 %J Sakarya University Journal of Science %P -2147-835X %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD Karaduman, Didem , Sağıroğlu, Mehmet . "FLORA OF ACARLAR LONGOZ (FLOODPLAIN) (SAKARYA) AND ITS SURROUNDINGS". Sakarya University Journal of Science 25 / 1 (Şubat 2021): 252-274 .
AMA Karaduman D. , Sağıroğlu M. FLORA OF ACARLAR LONGOZ (FLOODPLAIN) (SAKARYA) AND ITS SURROUNDINGS. SAUJS. 2021; 25(1): 252-274.
Vancouver Karaduman D. , Sağıroğlu M. FLORA OF ACARLAR LONGOZ (FLOODPLAIN) (SAKARYA) AND ITS SURROUNDINGS. Sakarya University Journal of Science. 2021; 25(1): 252-274.
IEEE D. Karaduman ve M. Sağıroğlu , "FLORA OF ACARLAR LONGOZ (FLOODPLAIN) (SAKARYA) AND ITS SURROUNDINGS", Sakarya University Journal of Science, c. 25, sayı. 1, ss. 252-274, Şub. 2021

Sakarya University Journal of Science (SAUJS)