e-ISSN: 2147-835X
Başlangıç: 1997
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAUJS), 1997 yılında yayım hayatına Türkçe ve İngilizce olarak başlamış, 2017 yılından itibaren sadece İngilizce dilinde hazırlanan makaleleri yayımlayan hakemli ve açık erişimli bir dergidir. SAUJS, 2015 yılından itibaren yayınlanan sayılarla birlikte TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (TR-Dizin) tarafından indekslenmeye başlanmıştır. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi EBSCO tarafından da taranmaktadır. SAUJS, 2017 yılından itibaren, Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 6 sayı yayımlamaktadır. SAUJS, yazarlardan ya da okuyuculardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

2022 - Cilt: 26 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

Experimental Study of a Pico Hydro Turbine

Araştırma Makalesi

Spectroscopic Characterization and DFT Calculations on 1H-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate Molecule

Araştırma Makalesi

Mold Design and Analysis for Multi-Component Plastic Injection Parts with Contrasting Functional Features: Case Study

Araştırma Makalesi

Comparıson of Three-Parameter Weıbull Dıstrıbutıon Parameter Estımators wıth the Maxımum Lıkelıhood Method

Araştırma Makalesi

An Innovative Application On Supermarket Selection Through Using Intuitionistic Fuzzy TOPSIS Method

Araştırma Makalesi

Keyframe Extraction Using Linear Rotation Invariant Coordinates

Araştırma Makalesi

Investigation of Parametric, Non-Parametric and Semiparametric Methods in Regression Analysis

Creative Commons License

Sakarya University Journal of Science (SAUJS)