e-ISSN: 2147-835X
Başlangıç: 1997
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
       
“Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi” 1997 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayım hayatına başlayan fakat 2017 yılından itibaren sadece İngilizce olarak makale yayımlayan ve farklı üniversitelerin ilgili ana bilim dallarındaki öğretim üyelerinden oluşan Editör Kuruluna sahip uluslararası hakemli ve indeksli bir dergidir. 
SAUJS, 2015 yılından itibaren yayınlanan sayılarla birlikte TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (TR-Dizin) tarafından indekslenmeye başlanmıştır. Dergimiz 2017 yılından itibaren yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık) yayımlamaktadır. Dergimiz Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlıdır. Sadece online olarak yayınlanmaktadır.

“Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi” belirli bir konu ve alanda değil hemen hemen tüm Fen ve Mühendislik Bilimleri konularını kapsaması nedeniyle çok geniş bir araştırmacı kitlesine hitap etmektedir. Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında yapılan araştırmaların sadece bilimsel özgün araştırma makalesi türündeki çalışmalar şeklinde yer alacağı “Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi” öğretim üyeleri, lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ve diğer araştırmacıların çalışmalarını değerlendirerek bilime katkıda bulunmayı, bilim dünyasında etki değeri yüksek saygın bir yere sahip olan bir dergi olmayı hedeflemektedir.


2021 - Cilt: 25 Sayı: 5

Araştırma Makalesi

3. Impact of Dehumidification Devices on Production Efficiency in Plastic Injection

Araştırma Makalesi

Numerical Assessment of Symmetric and Non-Symmetric Kernel Functions on Second Order Non-Homogenous Volterra Integro-Differential Equations

Araştırma Makalesi

A New Game Value Approach for Infinite Interval Matrix Games

Araştırma Makalesi

The Leaf and Stem Anatomy of Two Endemic Salvia (Section Salvia, Lamiaceae) from Turkey: S. aucheri subsp. canascens and S. heldrichiana

Creative Commons License

Sakarya University Journal of Science (SAUJS)