1. Fe-F3C İKİLİ DENGE DİYAGRAMININ BİLGİSAYARDA MODELLENMESİ (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20688/221065)
 2. ELEKTRİK ENERJİSİNDEN ISI ELDE EDİLMESİNDE VERİM VE MALİYET ANALİZİ (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20690/221022)
 3. HAVZA EROZYON ISLAHI ÇALIŞMALARINDA UZMAN SİSTEMLERİN KULLANILMASI (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20691/221096)
 4. NAKİL İŞLEMİNİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI, Oncorhynchus mykiss (WALBAUM, 1792) YAVRULARININ MALONDİALDEHİT DÜZEYİNE ETKİSİ (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20676/220632)
 5. SÜT ENDÜSTRİSİ ATlK St;LARININ CaC03'LI BİLEŞİKLERLE ARITILMASI (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20689/220973)
 6. Borlanmış Soğuk İş Takım Çeliklerinin Aşınma Davranışları (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20693/281704)
 7. On The Orıgın Of 8-Bi203formatıon At Low Tempera Tures (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20681/220668)
 8. Nükleer atıkların yeraltı açıklarında saklanma sürecinde kayaların ve süreksizliklerin geçirgenlik özellikleri (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20679/220935)
 9. TOOLS FOR DETECTING CHAOS (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20695/220764)
 10. Çift Cidarlı Cephelerdeki Etkin Mimari Tasarım Kararları (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20668/220512)
 11. Erciş Kültür Merkezi Binasının Sahada Gözlenen Ve 2007 Deprem Yönetmeliği'ne Göre Hesaplanan Deprem Performanslarının Karşılaştırılması (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20669/220531)
 12. Ota Elemanlarıyla Çevirme Oranı Ayarlanabilir İdeal Transformatör Gerçekleştirilmesi (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20680/220942)
 13. RÜZGAR TÜRBİNLERİNDE DİNAMİK KARARLILIK (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20692/220846)
 14. Ürün varyant konfigürasyon yönetiminin ürün ağacı ve hataları üzerindeki etkilerinin incelenmesi (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20704/220649)
 15. Atık mermer bulamacının reaktif pudra betonun mekanik özelliklerine etkisi (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20707/220923)
 16. Nonlineer denklemleri çözmek için yeni öngörme-düzeltme tipi yineli yöntemler (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/26996/275466)
 17. SplineFonksiyonları İle Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20686/220884)
 18. Fonksiyonel Özelliklere Sahip Probiyotik İncir Uyutması Tatlısı Üretimi (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20670/220555)
 19. Labirent Robotu Tasarımı Ve Uygulaması (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20693/281937)
 20. Toyota Üretim Sisteminin Özellikleri (http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20682/220961)