Cilt 20, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Mikroskop görüntüsünde otomatik embriyonik kök hücre tespiti ve sayımı PDF
Gökçen Çetinel, Ali Furkan Kamanlı
PVC esaslı CTP kesme atığı dolgulu malzemelerin termal özelliklerinin incelenmesi PDF
Arzu Özüyağlı, Cem Mehmetalioğlu, Akın Akıncı
Stereo kamera sisteminde aykırılık haritaları yardımıyla nesne uzaklıklarının tespit edilmesi PDF
Mücahit Soyaslan, Ergün Nart, Özdemir Çetin
Enerji verimli ve düşük maliyetli sensör ağlarının ISM bandı FSK alıcı vericiyle tasarlanması PDF (English)
Kazım Evecan
Yapay sinir ağlarının otomatik olarak donanım ortamında gerçeklenmesi PDF
Namık Kemal Sarıtekin, İbrahim Şahin
Sakarya D100 (E5) karayolu trafik gürültüsünün değerlendirilmesi PDF
Hüseyin Dal
Metal(II) p-dimetilaminobenzoatların izonikotinamid komplekslerinin sentezi, spektroskopik ve termal karakterizasyonu PDF
Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu
Arıtma çamurunun alternatif yakıt olarak kullanılabilirliği PDF
Hakan Zorlu, Hüseyin Pehlivan
Maya endüstrisi atıksuyunun ultrasonik arıtılmasında işletme parametrelerinin etkisi PDF (English)
Didem Ildırar, Serap Fındık
Eflatun çiçekli ballıbaba (lamium purpureum) polifenol oksidaz enziminin karakterizasyonu ve inhibisyonu PDF
Elif Cerrahoğlu, Gülnur Arabacı
Barut tane geometrisinin silah iç balistiğine etkisinin incelenmesi PDF
Hasan Ali Gezer, Tahsin Engin
IPM yöntemi ile alt parametrelerin tahmini PDF (English)
Melek Eriş, Nesrin Güler
Topraktan izole edilen Bacillus türlerinin tanımlanması ve biyolojik özelliklerinin araştırılması PDF
Hatice Katı, Burak Karaca, Şebnem Hazal Gülşen
Pedikül vidasının yerleşim konumuna göre yorulma davranışının sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi PDF
Levent Uğur
Atmosferik plazma yüzey aktivasyon işlemi ile farklı yüzey tarama hızlarının polipropilen yüzey ıslatma özelliklerine etkisi PDF
Sevim Gökçe Esen, Ekrem Altuncu, Fatih Üstel, Serhat Akpınar
3,3'-[(E)-eten-1,2-diil]di(9-heksil-9H-karbazol) bileşiğinin sentezi, X-ışını yapı tayini ve teorik yapı tahmini PDF
Erol Asker, Orhan Zeybek, Fahrettin Filiz
Minkowski 3-uzayda 2. tip Bishop çatısına göre null olmayan eğrilerin karakterizasyonlarına dair bir inceleme PDF (English)
Süha Yılmaz, Yasin Ünlütürk, Abdullah Mağden
Kalibre edilmiş ve doğrulanmış 1D ve 1D/2D model kullanılarak Cedar Nehri taşkın yayılım alanlarının tespiti PDF (English)
Osman Sönmez, Emrah Doğan
Kimyasal yöntem ile indirgenmiş grafen oksit sentezi ve karakterizasyonu PDF
İsmail Tiyek, Utkay Dönmez, Behzat Yıldırım, Mehmet Hakkı Alma, Mehmet Sabri Ersoy, Şükrü Karataş, Mustafa Yazıcı
HM-CFRP ile güçlendirilmiş çelik I kirişlerin eğilme davranışlarının YSA analizi ile incelenmesi PDF
Elif Ağcakoca, Zehra Şule Garip, Muharrem Aktaş
Orta frekans indüksiyon yöntemi ile nano-metal ve nano-metal oksit partikül sentezinin incelenmesi PDF (English)
Levent Kartal, Yasin Kılıç, Güldem Kartal Şireli, Servet Timur
Yüz ifadelerinin otomatik analizi üzerine bir literatür çalışması PDF
Sümeyye Bayrakdar, Devrim Akgün, İbrahim Yücedağ

Derleme Makalesi

Geçmişten günümüze insansız hava araçlarının gelişimi PDF
Yüksel Korkmaz, Osman İyibilgin, Fehim Fındık
Mikrobiyel ekzopolisakkaritler PDF
Erdi Ergene, Ayşe Avcı
Tarımsal atıklardan elde edilen sürdürülebilir tekstil lifleri: Ananas yaprağı lifleri PDF
Ece Kalaycı, Osman Ozan Avinç, Ahmet Bbozkurt, Arzu Yavaş
Esnek atölye tipi çizelgeleme problemlerinin meta sezgisel yöntemler ile çözümüne yönelik bir inceleme PDF
Serkan Kaya, Nilgün Fığlalı
Dinamik kompanzasyon cihazlarında kullanılan evirici yapıları: STATCOM ve DSTATCOM topolojileri PDF
Muhammed Mustafa Ertay, Melek Dijle, İbrahim Yücedağ

Uygulama Makalesi

Gana’da bazı topluluklarında elektromanyetik ve elektrik rezistivite yöntemlerle kullunılarak yeraltı su kaynakları araştırması PDF (English)
Hafiz Mohammed Nazifi, Levent Gülen, Can Karavul
Kontrol Sistemleri dersi için Matlab Builder Ne ve Asp.net tabanlı web laboratuarı tasarımı PDF
Eyüp Sönmez, Sezgin Kaçar
Isı geri kazanımı ve depolanmasında sıcaklık farklarının korunması için cam yünü ile donatılı tankların ısıl incelenmesi PDF
Korhan Ökten, Mustafa Özdemir
Altı serbestlik dereceli elektromekanik hareket simülatöründe 6x9 matris yöntemine göre iterasyon PDF
Hüseyin Bayram


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X