Cilt 18, Sayı 3 (2014)

SAU Fen Bil Der Vol 18 Issue 3

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Borlanmış yüksek alaşımlı çeliklerde oluşan artık ısıl gerilmelerin sonlu elemanlar yöntemiyle belirlenmesi PDF
Yasin Kuddusi Kutucu, Ahmet Oğur, Yaşar Kahraman
Kablosuz vücut alan ağlarında ortam erişim protokolleri PDF
Abdullah Sevin, Akif Akgül, Murat Çakıroğlu
Rize Merkez Kurşunlu Camisi’nin deprem davranışının incelenmesi PDF
Kasım Armağan Korkmaz, Pınar Zabin, Asuman Işıl Çarhoğlu, Ayhan Nuhoğlu
Kapalı çevrim PID kontrolör tasarımında birim basamak cevabı çoklu ölçüt performans haritalaması PDF
Furkan Nur Deniz, Cemal Keleş, Barış Baykant Alagöz, Nusret Tan
Türkiye internet ağ altyapısının performans analizi PDF
Ahmet Turan Özcerit, Hakan Can Altunay
Yerleşime uygunluğun Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile sorgulanması, Esenler (İstanbul) örneği PDF
T. Fikret Kurnaz, Şefik Ramazanoğlu
Atık mermer bulamacının reaktif pudra betonun mekanik özelliklerine etkisi PDF
Metin İpek, Rıdvan İyiliksever, Kemalettin Yılmaz


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X