Cilt 19, Sayı 1 (2015)

SAU Fen Bil Der Vol 19 Issue 1

İçindekiler

Araştırma Makalesi

24 bit renkli hareketli resimler (video) üzerinde geliştirilen sırörtme yöntemi PDF
Yasemin Yıldız, Ahmet Turan Özcerit
Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) T.A.R.L.A. tesisi serbest elektron lazeri demet parametreleri hesapları ve enjektör benzetim çalışmaları PDF
Mert Sekerci, Suat Özkorucuklu
Bulanık x ̅-R diyagramları kullanılarak bulanık süreç yeterlilik analizi PDF
Halenur Soysal, Semra Boran
Uçma hareketinin biyomekaniğinin incelenmesi ve bir robotik kuş tasarımı çalışması PDF
Erkan Yavçin, Akın Oğuz Kaptı
Çelik ve polipropilen liflerin yalın ve kombinasyonlu olarak kullanılmasının SİFCON'un mekanik ve fiziksel özelliklere etkisi PDF
Metin İpek, Mehmet Canbay, Kemalettin Yılmaz
23 Ekim 2011 Van depreminin (Mw=7.1) oluşturduğu Coulomb gerilme değişimi PDF
Hatice Durmuş, Türkan Ersular, Ertuğrul Gürbüz, Levent Gülen, Ayşe Güneş, Yusuf Sarı
Çevrel titreşim kayıtları kullanılarak yapı dinamik parametrelerinin belirlenmesi PDF
Elif Orak Boru, Mustafa Kutanis
Ulaştırma yapıları ekonomik analizlerinde iskonto oranı: bir durum çalışması PDF
Muhammed Emin Cihangir Bağdatlı, Rıfat Akbıyıklı
Akıllı telefon temelli birey takip sistemi PDF
Berrin Batmaz, Zeynep Çelik, Cüneyt Bayılmış, İsmail Kırbaş
Borlu aktif belit (bab) çimentosu ile üretilen harçlarda kısa süreli donatı korozyonu davranışının araştırılması PDF
Emre Sancak
Kuzeybatı Anadolu elektrik güç şebekesinin elektrik teçhizatları ile ilişkisindeki önleyici bakım faaliyetlerinin değerlendirilmesi PDF (English)
Nihat Pamuk

Uygulama Makalesi

Kapasite kısıtlı araç rotalama probleminin çözümü için yeni bir algoritma geliştirilmesi: bir süpermarket zincirinde uygulanması PDF
Tolga Sen, Harun Reşit Yazgan, Serap Ercan
Taguchi yönteminin gıda sektöründe çok yanıtlı problemin eniyilemesinde uygulanması PDF
Kasım Baynal, İlknur Gencel


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X