Cilt 10, Sayı 2 (2006)

SAU Fen Bil Der Vol 10 Issue 2

İçindekiler

Araştırma Makalesi

PHONON DISPERSION ofFe-18°/oCr-10°/oMn-16°/oNi and Fe-18°/oCr-12°/oNi-2°/oMo ALLOYS PDF
Mustafa Özduran, İrfan Akgün, Gökay Uğur
TANIMLANMIŞ VEYA ÖLÇÜLMÜŞ DALGA ŞEKİLLERİ İÇİN BİR HARMONİK ANALİZÖRÜ PDF
Ahmet Altuntaş
BARAJ DOLGULARlNDA KULLANILAN DOGAL MALZEMENİN SEÇiM KRİTERLERİ VE LİMİT AŞIMININ DOGURA CAGI TEHLiKELER PDF
Emre Akçalı, Hasan Arman
SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE KOMPOZiT BİR PLAKTAKİ YER DEGİŞTİRME VE GERİLME ANALİZİ
Abdullah Yıldız, Mustafa Eröz
STEP VERİ DÖNÜŞÜM FORMATlNDA 3 BOYUTLU PARÇA TEMSİLİ PDF
Adem Çiçek
VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAKHAVA OKSİJEN KARBONDiOKSiT AZOT VE ARGON KULLANILARAK ISITMA- ..., SOGUTMA SlCAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Volkan Kırmacı, Hüseyin Usta, Tayfun Menlik
YAPAY SİNİR AGI (YSA) KULLANARAK TİTREŞİM TABANLI MAKİNA DURUM iZLEMESi VE HATA TEŞHİSİ PDF
Hüseyin dal, Ömer Morgül, İsmail Şahin
KENTSEL RAYLI TAŞIMA ÜZERiNE BiR iNCELEME (iSTANBUL ÖRNEGi) PDF
İbrahim Ocak, Ekrem Manisalı
UNIFIED FORMULATION OF J-INTEGRAL FOR COMMON CRACK TYPES USING GENETIC PROGRAMMING PDF
İbrahim H. Güzelbey, Nihat Atmaca, Abdulkadir Cevik
GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE INTERNET ERİŞİM KA YITLARINDAN BİLGİ ÇIKARILMASI PDF
Resul Daş, İbrahim Türkoğlu, Mustafa Poyraz
MEKA TRONİK TABANLI BİR HİDROFOR SİSTEMİ ANALİZİ PDF
Şinasi Arslan, Ersin Üresin


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X