Cilt 7, Sayı 2 (2003)

SAU Fen Bil Der Vol 7 Issue 2

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Bir Sanayi Tesisinde Kojenerasyon ve Atık Isı Geri Kazanımının İncelenmesi PDF
Abdurrahman Çiçek, İsmail Ekmekçi, H. Rıza Güven
AŞAGI SAKARYA NEHRİNDE AKIM DEGİŞİMLERİNİN iNCELENMESİ PDF
Lütfi Saltabaş, Sabahattin Işık, Mustafa Şaşal, Emrah Doğan
17 AGlTSTOS 1999 DEPREMİNDE, ADAPAZARINDA YIKILMIŞ BETONARME BİNALARIN PROJE HATALARI PDF
Muzaffer Elmas, Hasan Haroğlu
BETONARME YAPILARlN GUÇlJENDIRME TEKNIKLERI PDF
Muzaffer Elmas, Hasan Çalışkan
BiLGiSAYAR KONTROLLÜ SERBEST DÜŞME DENEY SİSTEMİNİN TASARIMI PDF
Devrim Akgün, İlyas ÇANKAYA
BİR FAZLI SERİ KOMPANZASYONLU TESİS TASARIMI VE ANALIZLERI PDF
Mül{remin AY, Yusuf GÖNCÜOĞLU, Naci İris
BİR YAPAY SİNİR AÖI MOilELİ İLE İMZA TANIMA PDF
Zafer DEMİR, Serdar Çikoğlu, Fevzullah Temurtaş, Nejat Yumuşak
ÇİF1., ÇİFT Sm İZOTOPLARININ B(E2, J PDF
Filiz ERTUGRAL, Özgür YANIK, Recep AKKAYA
ÇOK SEVİYELİ KASKA.D İNVERTERLERDE SPWM TEKNİGİNİN KULIJANIIVII PDF
Servet TUNCER, Yetkin TATAR
ÇOK YANlTLI TAGUCHI DENEYSEL TASARlM METODU VE ALÜMİNYUM SANAYİNDE BİR UYGULAMA PDF
Mesut FERAH
DEPRElVl KlJVVı PDF
Hüseyin KASAP, Tanju ÖZGÜR
DESIGN OPTIMIZATION OF MECHANICAL SYSTEMS USING GENETIC ALGORITHMS PDF
Hamit SARUHAN, İlyas UYGUR
DİFENHİDRAMİN HİDROKLORÜR'ÜN YÜK TRANSFER KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Ferda Ökten, Mustafa Arslan, Hülya Duymuş, Mustafa Küçükislamoğlu
DÜŞEVDE DÜZENSiZ BiNALARDA TEMEL Y ALITIM UYGUI.JA MA SI • Şebnenı DE1\1IRCAN PDF
Şebnem Demircan
DÜZ DİŞLİLERDE DİŞDİBİ GERİLMELERİNİN İNCELENMESİ PDF
Faruk URAL, Murat Özsoy, Vahdet Uçar
ETİAL 171-SiC-GRAFİT HİBRİT METAL MATRİKLİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE MiKRO YAPISl PDF
Ahmet M. Azaklı, Serdar Aslan, Cuma Bindal, Hatem Akbulut
GSM SiNYALLERİNİN .IP OMURGASI İİZERiNI>E TAŞINMASI (SS7 OVER IP- NettcSS7) PDF
Çağatay Neftali Tülü, Aşkın Demirkol
HÜCRESEL SİSTEMLER PDF
Levent Gökrem, Abdullah Ferikoğlu
İDEMPOTENT MATRİSLERLE İLGİLİ BAZI RANK EŞİTLİKLERİ PDF
Hasan Uysal, Halim Özdemir
İKİLİ ARAMA AGAÇLARINDA DÜGÜMLERE HlZLI ULAŞMAK İÇİN BİR YÖNTEM VE GERÇEKLENMESİ PDF
İbrahim Ateş, Nejat Yumuşak
İNCE KUM ORANININ ZEMİNLERİN KIV AM LİMİTLERİNE ETKİSİ PDF
Binnur Sosyal
PERDEL İ - ÇERÇEVELİ SEKİZ KATLI BiR Si l!.. DE PERDE KALlNLIGININ DEGİŞMESİNİN P PDF
Hüseyin KASAP, İsmail Kolay
İZOLATÖR KAYIPLARININ MODELLENMESİ PDF
Niyazi Güneş
KAÇA K AKIM KORUMA CİHAZLARI PDF
Yener YILMAZ, Şerafettİn ÖZBEY
KONTROL ALAN AGLARI (CAN) KULLANILARAK STEP MOTOR KONTROL UYGULAMASI PDF
Ahmet Karaca, Hüseyin Ekiz, A. Turan Özcerit
KONTROLLÜKİMYASAL ÇÖKT{}RME YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN YÜKSEK VOL TAJ.LI Zn O \7 ARİSTÖRLERİN MİKROYAPISAL ÖZELI.�İKLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Özlem YÜKSEL, Nuray CANİKOGLU, H. Özkan Toplan
KORONA KAYIPLARININ- MODELLENMESI PDF
Sesil Doğan GUNEŞ
MATRİS ÇEVİRİCİ KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDAKi BENZETİMİ PDF
İsmail COŞKUN, Ali SAYGIN
MENFEZLERİN PROJELENDİRİLMESİNDE KULLANILAN TAŞKIN HESAP METOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
MUALLA ÖZTÜRK, NİHAT KAYA, AYŞE HÜLYA AŞKAN
MİKRODALGA İLE BİTKİSEL YAĞLARIN TRANSETİLASYONU VE TRASBÜTİLASYONU PDF
GÜLİZAR KÖRÇOBAN, MELTEM KILIÇ
ON IDEMPOTENCY OF LlNEAR COMBINATIONS OF TWO COMMUTE IDEMPOTENT MATRICES PDF
Halim ÖZDEMİR, Aydın İNCi, Murat SARDUVAN
OPTiK FiBER İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Gamze AYDEMİR, Abdullah FERİKOGLU, Coşkun ODABAŞ, Zeki BEYHAN
PERDELi - ÇERÇEVELİ SİSTEMLERDE PLANDA PERDE YERİNİN DEGİŞMESİNİN PERDELER VE ÇERÇEVELER ARASINDAKİ KESME KUVVETI DAGILIMINA ETKISI PDF
Hüseyin KASAP, Osman ÜNLÜKAYA
PARALEL LRC DEVRESİNDE RADYO-FREKANS (RF) METODU İLE İNCELENMESİ PDF
YILMAZ GÜNEY, HÜLYA AKÇAKAYA
RÜZGAR TÜRBİNLERİNDE DİNAMİK KARARLILIK PDF
Hüseyin GELBERİ, A.Serdar YILMAZ, Murat YILDIZ, M.Ali YALÇIN
SAKARYA İLİNDE 17 AGUSTOS 1999 DEPREMiNDE HASAR GÖREN Y APlLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Fatih İLÇİ, M.Cesim AKTAŞ
SIKIŞTIRMA DÖKÜM YÖNTEMİ İLE -ÜRETİLEN Ti-B İLAVELi ZA-12 ALAŞIMININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Bahri ÇAGLAR, Can KURNAZ
SURUCÜ EGITIMİ DEGERLENDIRMESI PDF
Osman ERDOGAN, Yusuf TAMTÜRK, Abdullah UZUN
TEK KAT E KRANlN EŞDEGER DEV-RE MODELİ BENZETİMİ İLE EKRAN VERİMLİLiGİNİN KARŞILAŞTIRILl\tiASI
Övünç Polat, Selçuk Çömlekçi, Şükrü Özen, Ahmet Y. Teşneli
TİCARİ UÇAKLARDA İKLİMLENDİRME SİSTEMİ VE KONFOR PDF
Kemal Çakır, Murat Öcal, İmdat Taymaz
TOPLAM VERİMLİ YÖNETİM ANLA YIŞI İLE EKİPMAN· VERİMLİLiGİNİN ARTIRILMASI PDF
Selim Eşme, Erdinç İlhan
HASARLI BiNALARDA ONARlM ve TAKVİYE PDF
Muzaffer Elmas, Uğur Günoğlu
YAKIT PİLLERİ VE OTOMOBİLDE KULLANILMASI PDF
Abdullah Gümüş, Özcan Dönmez, Murat Perçin
YAKIT HÜCRESİ TEKNOLOJİSİNDE BOR UYGULAMALARI PDF
Ali İhsan Çetin, İbrahim Ordu, Ahmet Kolip
YAPAY TEKSTİL ATIK SULARININ MUDURNU ÇAYINA TESİRLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Vahdettin Sevinç, Bülent Hoşsöz
YERALTI ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİNDE KALİTE KONTROL PDF
Alper Rıza Özdemir, Gökçe Özyer
BİR ÜNİVERSİTE HOCASI NASIL OLMALI VE ONDAN BEKLENENLER PDF
Selahaddin Anık, Ahmet Oğur


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X