Cilt 6, Sayı 2 (2002)

SAU Fen Bil Der Vol 6 Issue 2

İçindekiler

Araştırma Makalesi

DAGITIM ŞEBEKELERINDE ASENKRON MOTORLARA YOL VERİLMESİ SONUCU OLUŞAN KISA SÜRELi GERİLİM DÜŞÜMLERİ PDF
Ahmet Serdar Yılmaz, Ertan Yanıkoğlu, Zafer Demir
ORTA GERİLİM YER ALTI KABLOLARlNDA DERİNLİGİN AKIMVE GERİLİM TAŞIMA KAP ASİTESiNE ETKİSİ PDF
Alper Turan Ergüzel
SULARDAKi FOSFATlN KİMYASAL ATlK MADDELER KULLANILARAK ADSORPSİYONU PDF
Ayşen Yeğen, Nevin Yalçın
SULU ÇÖZELTiLERDEKi FOSFL\T İYONUNtTN PİRİNÇ KABUGU KULLANILARAK ADSORPSİYONU PDF
Elif Erçetin, Nevin Yalçın
SOME NEW DİFFERENCE SEQUENCE SPACES DEFİNED BY A SEQUENCE OF MODULI PDF
Ersin Güzelsoy, Metin Başarır
ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİNDE FERROREZONANS OLA YLARI PDF
Fatih Akça
PWM SiNYALİ İLE DC MOTOR HlZ KONTROLÜ VE SÜRÜCÜ DEVRESİNİN ESD ETKİLERİNDEN KORUNMASI
Fatih Kurt
166-180H f ve 180-18 6 W İZOTOPLARININ KUADROPOL MOMENTLER İ VE • DEFORMASYON PARAMETRELERI PDF
Filiz Ertuğral, Ekber Guliyev, Ali Kuliev
İÇTEN YANMALI MOTORLARDA, AL TERNATİF ENERJİ OLARAK KULLANILABİLECEK, ALKOL VE HİDROJENİN İNCELENMESİ PDF
Gazi Kılıçarslan, Ahmet Kolip
KOJENERASYON VE KEMERBURGAZ ÇÖP ARITMA TESİSİNDEKİ UYGULAMASI PDF
İSMAİL ÇALLI, HACI BALA
AYRIŞTIRMA KANAL VERIMLILIGININ ARAŞTIRILMASI PDF
Hüseyin Pehlivan, Mustafa Özdemir
A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR THE DIAGNOSIS OF HEART . V AL VE DISEASES PDF
İbrahim Türkoğlu, Ahmet Arslan, Erdoğan İlkay
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLi SÜT ENDÜSTRiSi ATlKSULARININ ÖNARITILMASINDA BENTONiT VE SEPİYOLİTİN KULLANILABİLİRLiGi PDF
İsmet ALTUNIŞIK, Recep İLERİ, Recep ARTlR
ELEKTRiKSEL YÜKLERİN DİNAMiK BENZETiMLERİ PDF
Kadir Abacı, Mehmet Ali Yalçın, Hüseyin Gelberi
FİBER TAKVİYELİ POLİMER UYGULAMALARINDA YAPIŞMA YÜZEYİ KALİTESİNİN KOMPOZiT PERFORMANSINA ETKİSİ PDF
Kemalettin Yılmaz, Mustafa Akçil, Abdullah Çelik
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ PDF
Tarık Çakar, Mahmut Serdar
PIC KONTROLLÜ UZAKTAN KUMANDA SİSTEMİ UYGULAMASI PDF
Mahmut Üney, Ali Fuat Boz
LEKTRİK ENERJİSİNDEN ISI ELDE EDİLMESİNDE VERİM VE MALİYET ANALİZİ PDF
Mehmet Sönmezalp, Şerafettİn Özbey
DEPREM ETKISINDEKI YAPILARDA UYGULANAN KONTROL SİSTEMLERİ VE KURŞUN 1 KAUÇUK YATAK UYGULAMALARI PDF
Mehtap KARABAY
ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN BİR ŞiRKETE UYGULANMASI VE DEGERLENDİRİLMESİ PDF
Mouwafak M. Amin, H. İbrahim Kaya, Vahdet Uçar
ALTERNATİF DİZEL MOTOR YAKITI OLARAK BİODİZEL YAKITININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PDF
Murat Karabektaş, Halil İbrahim Saraç
BENTONiT ÜZERİNE METAL KOMPLEKS BOYALARıN ADSORPSİYONU PDF
Mustafa Can, Mahmut Özacar, İ. Ayhan Şengil
KANAT SA VISININ DALGlÇ POMPA PERFORMANSINA ETKİSİ PDF
Mustafa GÖLCÜ
GÜNÜMÜZÜN GELİŞEN SEKTÖRÜ ÇAGRI MERKEZLERİ PDF
Mustafa GÜMÜŞ
ELEKTRONiK DEVRELERDE DOGRUSAL OLMAYAN DİRENÇLERİN ETKİLERİNİN NÜMERiK VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PDF
Mustafa Türk, Fikret Ata
17 AGUSTOS 1999 DEPREMİl\ınE YlKILAN BiNALARlN MiMARİ HA TALARI PDF
Adil Altındal, Nesat Konak
ÜNİVERSİTE ÖGRENCİLERİ ARASINDA CEP TELEFONU KULLANIMI VE ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA PDF
Şükrü Özen, Ersin Uskun, Osman Çerezci
CRM UYGULAMALARININ VERİMLİLiGİNİ ARTlRMAK İÇİN KURUMSAL VERİ AMBARLARININ KULLANILMASI PDF
Özcan Asilkan, Kürşat Ayan
ALÜMİNYUM KLORÜRDEN ZEOLİT SENTEZi PDF
Özge Sezgin, Esra Altıntığ, V ahdettin Sevinç
BODRUMLU YAPILARlN DEPREM HESABINDA KAT AGIRLIKLARININ VE KAT SA YILARININ DEGİŞİMİNİN KOLON UÇ MOMENTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Adil Altındal, Serkan Tanrıverdi
CANLI VE ÖLÜ İNSAN KAN ÖRNEKLERİNDE METANOL ENTOKSİKASYONUNUN İNCELENMESİ PDF
Sinan Eyvaz, Nevin Yalçın
ZiRKONYUM VE ZiRKON PDF
Şefik RamazanoğJu
ENERJİ TAS ARR UFU VE BİRLEŞİKISI-GÜÇ ÜRETİM SİSTEMLERİ PDF
Şerafettİn Özbey, Günay Arda, Alper Rıza Özdemir
PC TABANLI BİNA OTOMASYONU VE UYGULAMASI PDF
Ulaş Yurtsever, Zafer Demir
MICROSTRUCTURE AND DENSIFICATION BEHAVIOUR OF SURFACE­ COATED SILICON NITRIDE POWDER PDF
Zafer Tatlı
(;·IRDI VE <�IKrfl I\10Df�I..�ININ EN IYI T�:KNIK SE(:lMI VE BiR llYGULAIVlA PDF
Mehmet Karakaş
KÜRE DÜZLEMİNDEKİ OPERATÖR RIESZ POTENSİYEL iNTEGRALINI HESAPLAMADA (p, q)'UN SINIRLlLlGI PDF
Mehmet Karakaş
EKONOMİDEKi TEKNİKSEL KALKlNMA MODELLERİ VE HESAPLANMASI PDF
Mehmet Karakaş


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X