Cilt 5, Sayı 1 (2001)

SAU Fen Bil Der Vol 5 Issue 1

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Kesimhanelerden Kaynaklanan Atıklar ve Değerlendirme Metodları PDF
Göksen Sevdim, Mirali Alosman Seyfettinoğlu, Asude Ateş
Cep Telefonlarının Oluşturduğu Elektromagnetik Alanların Ölçülmesi Ve Sonuçlarının Karşılaştırılması PDF
Mesud Kahriman, Osman Çerezci, Zafer Demir
Adapazarının Yeni Yerleşim Yerinin Belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Yönetiminin Bir Uygulaması PDF
İbrahim Çil, Hasan Arman
Tam Zamanında İmalat Ortamında Sıralama Kurallarının Karşılaştırlması İçin Bir Benzetim Modeli PDF
Orhan Torkul, Esra Kurt
Karayollarında Trafik Güvenliği Ve Trafik Kazaların Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi PDF
Abdulmuttalip Demirel, Ali P. Akgüngör
Go-Kart Spor Araçlarının Bilgisayar Destekli Şasi Tasarımı Ve Analizi PDF
Sedat İriç, Abdullah Mimaroğlu, İsmail Çallı
Kalite Kontrol Ve Kalite Güvence Sisteminin Bir Anonim Şirkete Uygulanması Ve Değerlendirilmesi PDF
Halil İ. Kaya, Vahdet Uçar
Metalurjik Süreçler Ve Arkeomealurji PDF
Şenol Yılmaz, Can S. Kurnaz
Pade Yaklaşımları PDF
Serpil Halıcı, Hamdi Arıkan, Ömer F. Gözükızıl
Gecikmeli Diferansiyel Denklemler PDF
Ömer F. Gözükızıl, Huri Şencan
SplineFonksiyonları İle Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü PDF
Abdullah Yıldız, Fatih Taşçı, İbrahim Emiroğlu
Alunit -Zn O Karışımları Üzerine Sulu Çözeltilerden Asidik Boyaların Adsorpsiyonu
Mahmut Özacar, Ayhan İ. Şengil, Murat Teker
Bayer Sürecinden bir Boksit Atık Karakterizasyonu PDF
Nevin Yalçın, Vahdettin Sevinç
Sülfirik Acı İçinde Milas Boksit Cevherinin Çözünürlüğü
Mustafa Gülfen, Ali O. Aydın
Çataltpe Barajı Dolgu Malzemelerinin Genel Özellikleri-2 PDF
Seyhan Fırat
Geçme GRP Box Bölüm Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi İçin Analitik Yöntemle Kullanımı PDF
Mehmet Sarıbıyık
Kalite Güvencesi Sistemleri Ve Bir Uygulaması PDF
Kadir Ünlü, Fehim Fındık
Dinamik Yüklemede Sistem Davranışlarının Kontrolü PDF
Faruk Mendi, Mustafa K. Külekçi


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X