Cilt 1, Sayı 2 (1997)

SAU Fen Bil Der Vol 1 Issue 2

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Akarsular İçin Kritik Debi Hesabı Ve Numerık Uygulaması PDF
Recep İleri
Deterjanların oksijen tüketimine olan tesirinin araştırlıması PDF
Bülent Şengörür, Recep İleri, Nurtaç Öz, Haluk Gezbul
Enerjinin Ekonomik Olarak Üretim Ve Dagıtımında Kullanılan Scada Sisteminin Yapısı Ve Özellikleri Ve Türkiye'de Uygulanabilirliği PDF
Uğur Arifoğlu, Kürşat Ayan
Ota Elemanlarıyla Çevirme Oranı Ayarlanabilir İdeal Transformatör Gerçekleştirilmesi PDF
Abdullah Ferikoğlu, Uğur Çam
Enerji Sistemlerinde PID Denetleyiciler ile Yük Frekans Denetim PDF
A. Serdar Yılmaz, Ertan Yanıkoğlu, Mustafa Turan
Şehir İçin Günlük Aktif Ve Reaktif Enerji Tüketimi Tahmini PDF
Etem Köklükaya
Otomatik İniş Kontrol Sistemi Tasarımı Ve Simülasyonu PDF
Aydoğan Savran, Ramazan Taşaltın
Yer Altı Enerji Kablolarından Oluşan Manevra Aşırı Gerilimlerinin Geçici Rejim Analizi: Kablo Uzunluğunun Ve Şönt Reaktörlerin Etkisi PDF
Yılmaz Uyaroğlu, M. Uğur Ünver
Gelecegin Fabrikasına Endüstriyel Bir Yaklaşım PDF
Orhan Torkul, İ. Hakkı Cedimoğlu
Developıng A Knowledge-Dased Decısıon Stem To Select The Steels Of Dıesfor Sheet-Metal Formıng PDF
Emin Gündoğar, Fehim Fındık
Bütün Kenarları Mafsallı Mesnetli Levhalarının Taşıma Yüklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi
Ahmet Necati Yelgin, Hüseyin Yelgin
Nükleer Atıklar, Meydana Getirdigi Çevre Sorunları Ve Hertaraf Edilmesinde Amerika Örnegi PDF
Hasan Üçpırtı, Recep İleri, Osman Çerezci
Robotlarda Kullanılan Motorlarln Bilgisayar Yardımı İle Seçimi PDF
Recep Kazan, Recep Kılıç
Toprak Kaynaklı Isı Pompası Analizi PDF
Fethi Halıcı, A. Fevzi Savaş
Baslnçlı Kaplarda Hasara Tolerans Yaklaşımıyla Test Baslnclnın Belirlenmesi PDF
Kenan Genel
Çıft Çıft Sm Ve Gd Izotoplarının Degerlerinin Genelleştirilmiş Nükleer Modelle İncelenmesi PDF
Recep Akkaya, Oya İnce


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X