Cilt 14, Sayı 2 (2010)

SAU Fen Bil Der Vol 14 Issue 2

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Antalya İli Tabanidae (Insecta: Diptera) Faunası'na Katkılar PDF
Ferhat Altunsoy, Ali Yavuz Kılıç, Sacide Pala
Fermentatif hidrojen üretim proseslerinin modellenmesi PDF
Nevim Genç
Tidal Volüm, Solunum Sayısı ve Basınç Değerinin Bulanık Kontrolü PDF
Hasan Guler, Fikret Ata
ETKİLEŞİMLİ ÇOKLU TUZAK MODELİNİN SAYISAL OLARAK ÇÖZÜMLENMESİ ve GERÇEK MALZEMELERE UYGULANMASI PDF
Erdem Uzun
[Au(Br)4]- İYONUNUN TİTREŞİM FREKANSLARININ TEORİK OLARAK İNCELENMESİ PDF
Cemal Parlak
NAKİL İŞLEMİNİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI, Oncorhynchus mykiss (WALBAUM, 1792) YAVRULARININ MALONDİALDEHİT DÜZEYİNE ETKİSİ PDF
Gülüzar Tuna Keleştemur, Ünzile Keleştemur, Sibel Selçuk
(-)-Mirtenol ve (-)-Nopol'ün Aspergillus tamarii MRC 72400 ile Biyotransformasyonları PDF
Semra Yılmazer Keskin, Kudret Yıldırım, Cavit Uyanık
Kromitin soda kavurması kinetiğine mekanik aktivasyonun etkisi PDF
Kenan Yıldız, Güven Yarkadaş
Sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilen magnezyum levhaların mekanik özelliklerinin incelenmesi PDF
Aydın Şık
Pell, Pell-Lucas ve Modified Pell Dizileri Arasında Bazı İlişkiler PDF
Serpil Halıcı, Ahmet Daşdemir


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X