Cilt 16, Sayı 3 (2012)

SAU Fen Bil Der Vol 16 Issue 3

İçindekiler

Araştırma Makalesi

YÜRÜME YÜKLERİ ALTINDA KEMİK İMPLANT YAPISININ DOĞRU MEKANİK TEMSİLİ PDF
Rıza Bayoğlu, A. Fethi Okyar
Adolesan İdiopatik Skolyozlularda Statik ve Dinamik Ağırlık Aktarma Becerisinin Araştırılması PDF
Gözde Gür, Songül Aksoy, Yavuz Yakut
Aktif Protezler İçin Biyomekanik Enerji Üreteci Tasarımı PDF
Akın Oğuz Kaptı, Erkul Kurulay
Beyin Dalgası Kontrollü Protez Kol Tasarımı PDF
Erol Uyar, Kadir Şenli, Lütfi Mutlu
Silikon İkameli Hidroksiapatitte Biyoaktivite Ve Kemik Oluşumu PDF
Ulvan Ozad, Alan Parish, Karin A. Hing
Engellilere Yönelik Bir Mobilite Destek Sistemi Tasarımı İçin Doğrulma Hareketinin Biyomekanik Analizi PDF
Ufuk Doğan, Ahmet Ağaoğlu, Koray K. Şafak
Sağlam kuzu omurgası ile endoskopik diskektomi yapılmış kuzu omurgasının biyomekanik olarak karşılaştırılması PDF
Ahmet Karakasli, Didem Venüs Yıldız, Erdem Kumtepe, Ceren Kızmazoğlu, Hasan Havıtçıoğlu
Çift Katmanlı Kemik Modeli İle Diz Protezi Dizilimi Eldesi Ve Sonlu Elemanlar Analizi İle Değerlendirilmesi PDF
İsmail Hakkı Korkmaz, İrfan Kaymaz, Fatih Medetalibeyolu, Ömer Selim Yıldırım
Dinamik Ayaklı Diz Altı Protezi Kullanan Amputelerde Yürüyüş Simetrisinin İncelenmesi PDF
Yasin Yurt, Gül Şener, Özlem Ülger, Semra Topuz, Kezban Bayramlar, Fatih Erbahçeci
Duruş Ve Göz Pozisyonunun İnsandaki Isırma Kuvvetine Etkileri: Deneysel Bir Çalışma PDF
Altay Tabancacı, Gözde Yordanlı, K. Şefik Demirsoy, M. Güney Töke, Hamza Erdoğan, Mehmet Yetmez
Oturup Kalkma Hareketinin Simmechanics Ortamında Dinamik Modellenmesi Ve Benzetimi PDF
Kasım Serbest, Murat Çilli, Osman Eldoğan
Hastane Malzemelerinin Sağlık Çalışanlarının Postürüne Etkileri PDF
Erkan Alp, Mehmet Bozkurt, İbrahim Başçiftçi
Hemşirelik Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Kişilik Özellikleri Ve Zaman Yönetimi İle İlişkisi PDF
Dilek Köse, Nursan Çınar, Funda Akduran
İnsan Bacak Hareketleri İçin Prototip Dış İskelet Robotik Sisteminin Mekanik Tasarımı Ve Hareket Verilerinin Yapay Sinir Ağları İle Elde Edilmesi PDF
Evren Meltem Toygar, Ahmet Özkurt, Zeki Kıral, Mehmet Çakmakçı, Binnur Gören Kıral, Yavuz Şenol, Taner Akkan, Yusuf Arman, Tolga Olcay, Necati Mutlu Dağhan, Murat Karagöz
İnsan Uyluk Kemiği Ve Kalça Protezinin Gerilme Ve Deplasman Davranışının Kıyaslanması PDF
Fatih Atik, Arif Özkan, İlyas Uygur
Isıl İşlemin Dönen NiTi Kök Kanal Aletleri Yorulma Davranışı Üzerine Etkisi PDF
Ç. Albayrak, İ. Hacısalihoğlu, A. Alsaran
Karaciğer Dokusunun Saklama Zamanına Ve Solüsyonuna Bağlı Materyal Özelliklerinin Değişimi PDF
Mehmet Ayyildiz, Berkay Yarpuzlu, Cagatay Basdogan
Koksa Vara- Valga Durumlarında Menisküslerde Oluşan Gerilmelerin Değerlendirilmesi PDF
Halil Atmaca, Arif Özkan
Malzeme, Ergonomi Ve Biyomekanik İlişkisi PDF
Mehmet Çalışkan, Fehim Fındık
Menisektomi Uygulanan Dizlerde Biyomekanik Değişimler Sonlu Elemanlar Analiz Çalışması PDF
Halil Atmaca
Mini Vida Yerleştirilmiş Manbidulada Kortikal Kemik Kalınlığına Bağlı Olarak Gerilmelerin İncelenmesi PDF
Fatih Medetalibeyoğlu, İrfan Kaymaz, İsmail Hakkı Korkmaz, İlhan Metin Dağsuyu, Nesimi Akpınar
Noktasal Yükleme Etkisindeki Üç Boyutlu İnsan Kalça Ekleminin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi PDF
Mehmet Emin Çetin, Hasan Sofuoğlu
Ortez Dizaynında Biyomekanik Simulasyon Ve Standart Tekniğin Adolesan İdiyopatik Skolyoz Tedavisindeki Etkilerinin Karşılaştırlması: İlk Sonuçlar PDF
Mustafa Erkan İnanmaz, İbrahim Engin Şimşek, Hakan Başar, Volkan Ergan, Mustafa Uslu, Serkan Erman, Kamil Çağrı Köse
Plaklı Bir Damar İle Nıtınol Stent Etkileşimin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi PDF
Recep Güneş, Ömer Çam, M. Kemal Apalak
Radius Kırıklarında Plak Fiksasyonu Ve İntramedüller Çivileme Yöntemlerinin Teorik Olarak İncelenmesi PDF
Halim Kovacı, Hojjat Ghahramanzadeh Asl, İrfan Kaymaz, Akgün Alsaran, Ayhan Çelik, Gürsel Saka
Servikal Omurga Aksiyel Rotasyon Gonyometre Dizaynı PDF
Emin Ulaş Erdem, Filiz Can
Sternum Kapama Yöntemleri PDF
Süleyman Nazif Orhan, Mehmet H. Özyazıcıoğlu
Tabanlık Yüksekliğinin Alt Ekstremite Üzerindeki Gerilme Dağılımına Ve Deformasyona Etkisi PDF
Arif Özkan, Levent Buluç, Mehmet Yavuz Çırpıcı, Ümit Sefa Müezzinoğlu, Yasin Kişioğlu
Temas Basınç Sensörü Kalibrasyonu Ve Kalibrasyon Eğrilerinin Karşılaştırılması PDF
İbrahim Mutlu, Levent Buluç, M. Sefa Müezzinoğlu, M. Yavuz Çırpıcı, Yasin Kişioğlu
Tibia Kıkırdağı Üzerindeki Yük Değişimlerine Alt Ekstremite Mekanik Aksın Etkisi: Sonlu Eleman Model Çalışması PDF
Halil Atmaca
Yayılı Yükleme Etkisindeki Üç Boyutlu İnsan Kalça Ekleminin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi PDF
Mehmet Emin Çetin, Hasan Sofuoğlu
Yüksek Tibial Osteotomisinin Medial Menisektomi Uygulanan Dizlerde Tıbıa Kıkırdağı Üzerındeki Yüklenmeyi Azaltıcı Etkisi: Sonlu Elemanlar Model Çalışması PDF
Halil Atmaca


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X