Cilt 17, Sayı 1 (2013)

SAU Fen Bil Der Vol 17 Issue 1

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Malatya'da Hayvancılık Potansiyeli ve Biyogaz Üretimi PDF
Gizem Kurt
Veri madenciliği kümeleme algoritmaları kullanarak arıza dayanımlı denetim sistemi tasarımı PDF
Umut Altınışık, Mehmet Yıldırım
Oyuk (Hollow) Fiber Sıvı Faz Mikroekstraksiyon PDF
Erol Alver, Ayla Demirci, Mustafa Özcimder
Fibromiyalji Hastalarında Sempatik Deri Cevabının Psikolojik Test Skorlarına Etkisinin YSA Kullanılarak İncelenmesi PDF
Murat Yıldız, Özhan Özkan, Etem Köklükaya
İnternet Ortamındaki Tüketici Yorumlarından Özet Bilgi Çıkarımı PDF
Kadriye Ergün, Cemalettin Kubat, Gültekin Çağıl, Raşit Cesur
Çalışma Duruşu Analiz Yöntemleri ve Çalışma Duruşunun Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına Etkileri PDF
Hatice Esen, Nilgün Fığlalı
Blume Capel Modelinin Mikroskopik Durum Denklemlerini Nonlinear Dinamik Kavramları Kullanilarak Çözülmesi PDF
Asaf Tolga Ülgen, Naci Sünel
Yapay Sinir Ağı Yaklaşımıyla Çinko Kalınlığının Tahminlenmesi PDF
Tuğçen Hatipoğlu, Semra Boran, Burcu Özcan, Alpaslan Fığlalı
KARBOKSİNİN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss) GULUTATYON REDÜKTAZ ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Gonca Alak, Muhammed Atamanalp, Esat Mahmut Kocaman, Arzu Uçar
Bulanık Çok Yanıtlı Deneyler İçin Bulanık Pareto Çözüm Kümesinin Bulanık İlişkiye Dayalı Sınıflandırma Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi PDF
Özlem Türkşen, Ayşen Apaydın
Farklı Özellikteki Malzemelerin Tozaltı Ark Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesi ve Birleştirmelerin Tahribatlı ve Tahribatsız Muayenesi PDF
Yakup Kaya, Nizamettin Kahraman
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ile Toplam Kalite Yönetimi Sistemleri Veri Analizi İncelemesi PDF
Ahmet Yakut, Yrd. Doç. Dr. Rıfat Akbıyıklı
BİSFENOL A'NIN ZEBRA BALIKLARINDA (Danio rerio) TERATOLOJİK ETKİLERİ PDF
Cansu Akbulut, Nazan Deniz Koç
Sabit olmayan ortalama eğrilikli timelike Bonnet yüzeyler PDF
Soley Ersoy, Kemal Eren
3.3 GHz mikroşerit anten tasarımı ve farklı besleme yöntemleri için analizi PDF
Haydar Kütük, Ahmet Yahya Teşneli, Nigar Berna Teşneli
Bazı Pell Denklemlerinin Temel Çözümleri PDF
Merve Güney, Refik Keskin
Bulanık Yapay Sinir Ağıyla Dört Serbestlik Dereceli bir Robot Kolunun Kontrolu PDF
Şinasi Arslan, Mehmet Korkmaz
Azot ve fosforun negatif iyonlarının temel hallerinin ince yapı seviyeleri PDF
Leyla Özdemir, Nurgül Atik, Gülay Günday Konan
Fonksiyonel Özelliklere Sahip Probiyotik İncir Uyutması Tatlısı Üretimi PDF
Meryem Hut, Ahmet Ayar
5 Serbestlik Dereceli Robot Kolunun Modellenmesi ve Kontrolü PDF
Nurettin Gökhan Adar, Hüseyin Ören, Recep Kozan


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X