Cilt 17, Sayı 2 (2013)

SAU Fen Bil Der Vol 17 Issue 2

İçindekiler

Araştırma Makalesi

FACTS cihazlarının gerilim kararlılığına etkisinin incelenmesi PDF
Enes Talha Gümüş
Punica granatum Linn. (Nar) Bitkisinin Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması PDF
Kenan Tunç, Tuğba Konca, Ayşegül Hoş
teneke kutu kurutma fırınlarının ahp tekniğiyle değerlendirilmesi PDF
Hüseyin Pehlivan, Engin Keskinocak
Aktif Süspansiyon Sistemli Çeyrek Araç Modelinin Optimal Gözlemleyiciyle Kontrolü PDF
Dinçer Maden
Oturulan yerden kalkma hareketinin analizi için mekanik model geliştirilmesi PDF
Kasım Serbest, Murat Çilli, Osman Eldoğan
Akış Kanalı Genişliğinin PEM Tipi Yakıt Hücresi Performansına Etkisinin İncelenmesi PDF
Elif Eker, İmdat Taymaz
Sac şekillendirme prosesinde kullanılan süzdürme çubuğu frenleme kuvvetinin modellenmesi PDF
Sedat İriç, Derya İriç, Recep Kozan
Bir rüzgar türbini tasarımı ve geliştirilmesi PDF
Davut Keleş, Vezir Ayhan, Adnan Parlak, İdris Cesur, Barış Boru, Tufan Koç
Betonda Silis Dumanı ve Polipropilen Lif Kullanımının Beton Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi PDF
Betül Sümer, Mehmet Sarıbıyık
Agrega katkılı seramik bünye özelliklerinin araştırılması PDF
Şeyma Kaya, Buket Acartürk
2 kanatlı radyal tipteki bir çamur pompası çarkının optimizasyonu ve analizi PDF
Mehmet Salih Cellek, Tahsin Engin
Ciğertaze Otu (Salvia Officinalis) Bitkisinin Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi PDF
Rana Arıduru, Gülnur Arabacı
Sofalıca Bölgesi (GAZİANTEP) Krom Madeni Üzerinde Mikrogravite Anomalilerinin Normalize Tam Gradyent ve Doğrusal Olmayan Ters Çözümle Modellenmesi PDF
Birgül Kınalıbalaban, Günay Beyhan, Can Karavul
Erciş Kültür Merkezi Binasının Sahada Gözlenen Ve 2007 Deprem Yönetmeliği'ne Göre Hesaplanan Deprem Performanslarının Karşılaştırılması PDF
Recep Ali Dedecan, Mustafa Kutanis
p-Laplasyen terim içeren bir dalga denklemi için Phragmen-Lindelöf tipi kestirimler PDF
Emel Aydın, Yalçın Yılmaz
Benzin nitrometan karışımlarının özgül yakıt sarfiyatı ve emisyonlara etkisinin incelenmesi PDF
Samet Çelebi
Medikal Görüntü İçerisine Tıbbi Bilgilerin Gömülmesi İçin Yeni Bir Yaklaşım PDF
Esra Ayça Güzeldereli, Ferdi Doğan, Özdemir Çetin
Sodyum Humat/SLES/Bitkisel Yağların Karışımı PDF
Yeliz Akyiğit, Mümin Dizman, Ahmet Tutar
İnvertaz Enziminin Üçlü Faz Sistemi İle Saflaştırılması Ve Termal Kararlılığının İncelenmesi PDF
Semra Yılmazer Keskin, Büşra Kat


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X