Cilt 17, Sayı 3 (2013)

SAU Fen Bil Der Vol 17 Issue 3

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Ultrasonik kimyasal püskürtme tekniği ile depolanan ve tavlanan CdO filmleri arasındaki optik, elektrik ve yüzey farklılıkları PDF
Olcay Gençyılmaz, Ferhude Atay, İdris Akyüz
Genelleştirilmiş Bulanık Esnek Cebirsel Yapılar PDF
Hacı Aktaş, Özlem Bulut
Yarı Markov Karar Süreci Problemlerinin Çözümünde Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağlarıyla Fonksiyon Yaklaşımlı Ödüllü Öğrenme Algoritması PDF
Mustafa Ahmet Beyazıt Ocaktan, Ufuk Kula
Trafik kazaları için bir acil yardım çağrı sistemi tasarımı PDF
Ziya Ekşi, Murat Çakıroğlu
Efqm Esasli Bir Karar Modeli Kullanilarak Liderlik Ve Süreçlerin Temel Performans Sonuçlarina Etkisinin Incelenmesi PDF
Ahmet Talat İnan, Adile Yeşim Yayla, Emine Ceryan, Tugay Şişman, Aytaç Yıldız
Seçmeli harmonik eliminasyon metodu tabanlı bir fazlı evirici tasarımı PDF
Faruk Yalçın, Uğur Arifoğlu
Kademe ayarlı transformatörlere ait kademe ayar değerlerinin Jacobian matrise kontrol değişkeni olarak sokulması PDF
Faruk Yalçın, Uğur Arifoğlu
Tristör kontrollü seri kompanzatöre ait eşdeğer reaktans parametresinin Jacobian matrise kontrol değişkeni olarak sokulması PDF
Faruk Yalçın, Uğur Arifoğlu
Adipik Asit Üzerine Ab İnitio Hesaplamaları PDF
Mustafa Çetin, Yusuf Atalay, Davut Avcı
Aşağı Sakarya Nehrinde Taşkın Yayılım Haritalarının Elde Edilmesi PDF
Emrah Doğan, Osman Sönmez, Emrah Yapan, Koray Othan, Saıt Özdemir, Tarık Çitgez
Esnek Çoklu Topolojide Bazı Sonuçlar PDF
Deniz Tokat
Lignoselülozik materyallerden biyoetanol üretimi için kullanılan ön-muamele ve hidroliz yöntemleri PDF
Ali Osman Adıgüzel
Kaldirik(Trachystemon orientalis) bitkisi Polifenol oksidaz enzimi üzerine metallerin etkisi PDF
Esma Hande Alıcı, Gülnur Arabacı
Kocaeli- Karamürsel- Yalakdere ve Çevresinin Florası PDF
Meryem Sümeyye Yılancı, Mehmet Sağıroğlu
Çift Cidarlı Cephelerdeki Etkin Mimari Tasarım Kararları PDF
Tuğba İnan, Tahsin Başaran
NS-3 Ağ Simülatöründe, Kuyruk Yönetim Algoritmalarının Performans Analizi PDF
Ünal Çavuşoğlu, Muhammed Maruf Öztürk, Ahmet Zengin, Uğur Özbek
Yüksek Basınç Reaktör Sisteminde Küre Kalkopirit Konsantresinden Metallerin Ekstraksiyonu Üzerine Bir Araştırma PDF
Hasan Arslanoğlu, Hamdi Soner Altundoğan
Dağıtık Kontrol ile Akıllı Şebekelerde Geniş-Alan Yönetimi ve Geleceğe Dönük Projeksiyonlar PDF
Murat Akçin, Barış Baykant Alagöz, Cemal Keleş, Abdülkerim Karabiber, Asım Kaygusuz
Sfero chill döküm kam millerinde mangan fosfat kaplamanın aşınma direncine etkisi PDF
Tarık Gün, Fatih Özaydın
Türkiye akarsuları akım ölçümlerinde mevcut durum ve alternatif yöntemlerin değerlendirilmesi PDF
Ramazan Meral, Ahmet Benli


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X