Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 2, Sayfalar 622 - 636 2018-04-01

Adaptation of lean production to the banking sektor and a simulation study
Yalın Üretimin Bankacılık Sektörüne Uyarlanması ve Bir Benzetim Çalışması

İbrahim Çil [1] , Selin Yalçın [2]

161 215

Nowadays, managing a bank branch profitably has become more difficult than it was in the past. With the development of technology, it has become easier for customers to meet their demands. In this direction,lean thinking provides great convenience to the bank. Even though lean thinking has been successfully applied to many areas, it seems that it has not been sufficiently implemented in banking. For this reason, it is necessary to adapt lean thinking to banking applications.The aim of this study is to improve the service and quality levels of banks by applying lean thinking in the field of banking. It would be inadequate to adapt the applications made in the production environment directly to the banking sector. In this study, adaptation of lean application methods to the banking sector and a simulation study were carried out. With the simulation study, it was tried to minimize the activities which are regarded as waste in the banking sector. It has been ensured that activities present in service sector and non-value adding have been observed in the simulation model and wastes have been prevented with the help of the lean thinking.

 Bu çalışmanın amacı, yalın düşünceyle bankacılıkta verilen hizmetin çağdaş normlara uygun düzeyde olması amaçlanmaktadır. Yalın düşüncenin farklı hizmet sektörlerinde uygulama çalışmaları olmasına karşın bankacılık hizmetlerinde yalın düşünceye dayalı uygulama çalışmaları yeteri düzeyde bulunmamaktadır. Yalın yaklaşımın bankacılık sektöründe uygulanması, üretim sektöründen oldukça farklılık gösterir. Yalın yaklaşımın Bankacılık alanında başarılı sonuçlar alması için, yalın uygulamaların bankacılık işlemlerinin yapısına göre uyarlanarak uygulanması gerekir. Üretim ortamındaki deneyimi doğrudan bankacılık endüstrisine uyarlamak yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada Yalın üretimin bankacılık sektörüne uyarlanması ve bir benzetim çalışması gerçekleştirilmektedir.

Yalın düşünce ile hizmet sektöründe var olan ve değer katmayan faaliyetlerin benzetim modelinde gözlemlenerek israfın yok edilmesi sağlanmıştır. 

 • [1] C. Duthoit, S. Bartletta ve R. Bhatia, «Lean Banking, A Holistic Approach to Significant and Sustainable Value,» Echnology Dıgıtal, Fınancıal Servıces, bcgperspectives, [Online]. Available: https://www.bcg.com/publications/2010/informatio-technology-financial-institutions-it-advantage-spring-2010-lean-banking.aspx , 2010.
 • [2] İ. Cil ve Y. S. Turkan, «An ANP-based assessment model for lean enterprise transformation,» Internatıonal Journal Of Advanced Manufacturıng Technology, cilt 64, no. ISSN:0268-3768 ,DOI: 10.1007/s00170-012-4047-x, pp. 1113-1130, 2013.
 • [3] E. Pekin ve İ. Çil, «Kauçuk sektörü Poka-Yoke uygulaması,» Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 19, no. 2, pp. 163-170, 2015.
 • [4] S. Conger, «Six sigma and business process management: in Handbook of Business Process,» no. 1, 2010.
 • [5] H. Sarıaslan, «Sıra Bekleme Sistemlerinde Simulasyon Tekniği,» Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1986. [6] J. P. Womack ve D. T. Jones, «Yalın Düşünce,» İstanbul:Optimist Yayınları, 2007.
 • [7] N. Sayer ve B. Williams, «Lean for Dummies,» Wiley Publishing, Inc.., 2007.
 • [8] F. Cantaş, S. Yalçın ve İ. Çil, «1991-2015 Yılları Arasında Yalın Üretim Alanında Yayınlanmış Makale Çalışmalarının Literatür Taraması ve İçerik Analizi,» Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi-International Social Research Congress,USAK’2017, 2017.
 • [9] I. Cil, N. O.Erdil, T. Kılıc ve B. Kosar, «Lean Logistic Network Design And Analysıs With Anylogıc,» %1 içinde LM-SCM 2016 XIV. Internatıonal Logıstıcs And Supply Chain Congress, Izmir, 2015.
 • [10] D. Goldenbaum-Gaber ve R. Rizenbach, «Implementing the Lean Approach in a Financial Organization,» Tefen Israel, http://www.tefen.com/insights/industries/, 2014.
 • [11] B. Rayner, «Trends in Lean Implementations,» Technology Forecasters Inc. www.emsnow.com, 2007.
 • [12] M. Smith, S. Paton ve J. MacBryde, «Lean implementation in a service factory: views from the front-line,» Production Planning & Control, cilt 29, no. 4, pp. 280-288, 2017.
 • [13] S. Islam, «Credit card account opening excellence using six sigma methodology,» International Journal of Lean Six Sigma, cilt 7, no. 3, pp. 294-323, 2016.
 • [14] D. Stadnicka ve R. C. Ratnayake, «Enhancing performance in service organisations: a case study based on value stream analysis in the telecommunications industry,» International Journal of Production Research, cilt 55, no. 23, pp. 6984-6999, 2017.
 • [15] W. Hadid, S. A. Mansouri ve D. Gallear, «Is lean service promising? A socio-technical perspective,» International Journal of Operations & Production Management, cilt 36, no. 6, pp. 618-642, 2016.
 • [16] R. Asnan, N. Nordin ve S. N. Othman, «Managing Change on Lean Implementation in Service Sector,» Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt 211, no. 313 – 319, 2015.
 • [17] T. Farrington, J. Antony ve K. D. O’Gorman, «Continuous improvement methodologies and practices in hospitality and tourism,» International Journal of Contemporary Hospitality Management, cilt 30, no. 1, pp. 581-600, 2018.
 • [18] Z. Radnor ve P. Walley, «Learning to Walk Before We Try to Run: Adapting Lean for the Public Sector,» Public Money & Management,, cilt 28, no. 1, pp. 13-20, 2008.
 • [19] L. Arbos, «Design of a Rapid Response and High Efficiency Service by Lean Production Principles: Methodology and Evaluation of Variability of Performance,» International Journal of Production Economics, cilt 80, no. 2, pp. 169-183, 2002.
 • [20] P. Ahlstrom, «Lean Service Operations: Translating Lean Production Principles to Service Operations,» International Journal of Services Technology and Management, cilt 5(5/6), pp. 545-564, 2004.
 • [21] K. Mayer, «Lean Banking,» www.evolvingexcellence.com/Blog/2008/09/leanbankıng.html, 2008.
 • [22] B. Oppenheim ve M. Ferbur, «Lean for Banks: Improving Quality, Productivity, and Morale in Financial Offices, Productivity Press,» 2014.
 • [23] A. Ahmad, «Application of Lean Six Sigma Methodology in Banking,» http://asqtorontoforum.org/asqtoronto/wp-content/uploads/2014/12/20141127-Application-of-Lean-Six-Sigma-Methodology-Application-in-Banking-FINAL.pdf, 2014.
 • [24] L. Wang ve I. Hussain, «Banking Sector Growth in China: Can Six-Sigma Be a Solution?,» nternational Journal of Business and Management, cilt 6, no. 2, pp. 169-176, 2011.
 • [25] A. Kıran ve C. Kaplan, «Applying Six Sigma Principles to Retail Banking,» US: Lean Banking Institute, 2013.
 • [26] M. Laguna ve J. Marklund, «Business Process Modeling, Simulation and Design,» Prentice Hall, New York, 2004.
 • [27] I. Cil ve M. Mala., «A multi-agent architecture for modelling and simulation of small military unit combat in asymmetric warfare,» Expert Systems with Applications, cilt 37, no. 2, pp. 1331-1343, 2010.
 • [28] I. Cil, «Internet-based CDSS for modern manufacturing processes selection and justification,» Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, cilt 3, no. 177-190, p. 20, 2004.
 • [29] M. D. Rossetti, Simulation modeling and Arena, John Wiley & Sons, 2015.
 • [30] V. Alina-Maria, «Lean Management in Banking,» Annals Of The University Of Craiova Economic Sciences Year , cilt XXXXI No. 39., 2011.
 • [31] F. Lutz, «Lean Banking: It Is Not Always Just Single-Piece Flow,» https://www.isixsigma.com/industries/financial-services/lean-banking-it-not-always-just-single-piece-flow/, 2015.
 • [32] M. Altuntaş ve İ. Çil, «Yalın Üretim Eğitimleri ve Kullanılan Eğitim Araçları,» Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi-International Social Research Congress,USAK’2017 Sempozyumu, 20-22 Nisan 2017, İstanbul., 2017b.
 • [33] J. Banks ve J. S. Carson, «Discerete- Event System Simulation,» London: Prentice Inc., 1984.
 • [34] H. Bircan, Y. Karagöz ve Y. Kasapoğlu, «Ki-Kare ve Kolmogorov Smirnov Uygunluk Testlerinin Simulasyon ile Elde Edilen Veriler Üzerinde Karşılaştırılması,» Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, cilt 4, no. 1, pp. 69-80, 2003.
 • [35] M. Gül, E. Çelik, A. F. Güneri ve A. T. Gümüş, «Simülasyon ile Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme: Bir Hastane Departmanı İçin Senaryo Seçimi Uygulaması,» İstanbul Ticaret Üniversitesi, pp. 1-18, 2012.
 • [36] G. Tarkın ve Ü. Akkuş, «Müziğin Tüketim Davranışına Etkileri,» Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 32, pp. 303-317, 2009.
 • [37] I. Cil ve M. Mala, «A multi-agent architecture for modelling and simulation of small military unit combat in asymmetric warfare,» Expert Systems with Applications , cilt 37, no. 2, pp. 1331-1343, 2010.
Birincil Dil tr
Konular Endüstri Mühendisliği
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: İbrahim Çil (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sakarya Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Selin Yalçın (Sorumlu Yazar)
Kurum: Beykent Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { saufenbilder356466, journal = {Sakarya University Journal of Science}, issn = {1301-4048}, eissn = {2147-835X}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {622 - 636}, doi = {10.16984/saufenbilder.356466}, title = {Yalın Üretimin Bankacılık Sektörüne Uyarlanması ve Bir Benzetim Çalışması}, key = {cite}, author = {Çil, İbrahim and Yalçın, Selin} }
APA Çil, İ , Yalçın, S . (2018). Yalın Üretimin Bankacılık Sektörüne Uyarlanması ve Bir Benzetim Çalışması. Sakarya University Journal of Science, 22 (2), 622-636. DOI: 10.16984/saufenbilder.356466
MLA Çil, İ , Yalçın, S . "Yalın Üretimin Bankacılık Sektörüne Uyarlanması ve Bir Benzetim Çalışması". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 622-636 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/30829/356466>
Chicago Çil, İ , Yalçın, S . "Yalın Üretimin Bankacılık Sektörüne Uyarlanması ve Bir Benzetim Çalışması". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 622-636
RIS TY - JOUR T1 - Yalın Üretimin Bankacılık Sektörüne Uyarlanması ve Bir Benzetim Çalışması AU - İbrahim Çil , Selin Yalçın Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16984/saufenbilder.356466 DO - 10.16984/saufenbilder.356466 T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 622 EP - 636 VL - 22 IS - 2 SN - 1301-4048-2147-835X M3 - doi: 10.16984/saufenbilder.356466 UR - http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.356466 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Science Yalın Üretimin Bankacılık Sektörüne Uyarlanması ve Bir Benzetim Çalışması %A İbrahim Çil , Selin Yalçın %T Yalın Üretimin Bankacılık Sektörüne Uyarlanması ve Bir Benzetim Çalışması %D 2018 %J Sakarya University Journal of Science %P 1301-4048-2147-835X %V 22 %N 2 %R doi: 10.16984/saufenbilder.356466 %U 10.16984/saufenbilder.356466
ISNAD Çil, İbrahim , Yalçın, Selin . "Yalın Üretimin Bankacılık Sektörüne Uyarlanması ve Bir Benzetim Çalışması". Sakarya University Journal of Science 22 / 2 (Nisan 2018): 622-636. http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.356466