Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 2, Sayfalar 695 - 702 2018-04-04

Effect of temperature on SiC grain size in hBN-SiC composites
hBN-SiC KOMPOZİTLERDE SICAKLIĞIN SiC TANE BOYUNUNA ETKİSİ

Zuhal Yılmaz [1] , Nuran Ay [2]

85 86

In this study, the effect of temperature on the SiC grain size was investigated in the synthesis of hexagonal boron nitride-silicon carbide (hBN-SiC) composites.  Samples were sintered at 1700oC, 1800oC, 1900oC and 2000oC, under 50MPa pressure for 15 minutes by spark plasma sintering (SPS). In order to determine the effect of sintering temperature on the SiC grain size, grain sizes were measured by ImageJ program. Grain size distributions were determined by using normal distribution function. When the temperature was increased from 1700°C to 1900°C, the amount of h-BN increased by 0.9% and remained unchanged at 2000°C. When the temperature was increased from 1700°C to 2000°C, the average grain size of SiC increased from 1.9 μm to 1.96 μm. The standard deviation values ​​of grain size distribution increased from 0,445 at 1700°C to 0,812 at 2000°C. Depending on the temperature, the grain size distribution has increased. Due to the strong covalent bonds and plate-like structure of hBN, it has poor sinterability. Because of this feature, it can be said that the growth of SiC grains is slowed down by hBN.

 Bu çalışmada hekzagonal bor nitrür- silisyum karbür (hBN-SiC) kompozit sentezinde sıcaklığın SiC tane boyutu üzerine etkisi araştırılmıştır.  Numunelerin SPS ile 1700oC, 1800oC, 1900oC ve 2000oC’de farklı sıcaklıklarda 50MPa basınç altında 15dak sinterleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Sinterleme sıcaklığının SiC tane boyutu üzerine etkisinin belirlenmesi için İmageJ programı ile tane boyut ölçümleri gerçekleştirilerek normal dağılım fonksiyonu ile tane boyut dağılımları tespit edilmiştir. 1700oC’den 1900oC’ye sıcaklık artırıldığında h-BN miktarında %0,9’luk bir artış gözlenmiştir ve 2000oC’de ise değişmemiştir. SiC ortalama tane boyutu 1700oC’den 2000oC’ye sıcaklık artırıldığında 1,09µm’den 1,96µm’ye artmıştır. Tane boyut dağılımlarının standart sapma değerleri ise 1700oC’de 0,445 iken 2000oC’de 0,812 değerine arttığı gözlenmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak tane boyut dağılımı artmaktadır. hBN fazının güçlü kovalent bağları ve plaka şeklinde yapıya sahip olmasından dolayı hBN’nin zayıf sinterlenebilitesi nedeniyle SiC tane büyümesini yavaşlattığı söylenebilir.

 • Abderrazak, H., Hadj Hmida, E.S.B. ‘‘Silicon Carbide: Synthesis and Properties,’’ 16.[yazan] Rosario Gerhardt. Properties and Applications of Silicon Carbide. Tunisia : InTech, 2011.
 • Rashed, H., ‘‘Properties and Characteristics of Silicon Carbide,’’ s.l. : Poco GraphiteTX 76234, 2002.
 • Saddow, S. E., Agarwal, A., ‘‘Advances in Silicon Carbide Processing and Applications,’’ London : Artech House, 1-58053-740-5, 2004.
 • Zhang, G.J., Ohji, T., ‘‘ Effect of BN content on elastic modulus and bending strength of SiC–BN in situ composites,’’ Materials Research Society, vol.15, 1876-1880, 2000.
 • Zhang, G.J., Ohji, T., ‘‘In Situ Reaction Synthesis of Silicon Carbide–Boron Nitride Composites,’’ J. Am. Ceram. Soc., vol 84, 1475-79, 2001.
 • Zhang, G.J., Beppu, Y., Ohji, T., Kanzakı, S., ‘‘Reaction Mechanism And Microstructure Development of Strain Tolerant in Situ SiC–BN Composites,’’ Acta mater.,49, 77-82, 2001.
 • Zhang,G.J., Yang, J.F., Deng Z.Y., Ohjı T., ‘‘Effect of Y2O3-Al2O3 Additive on the Phase Formation and Densification Process of In Situ SiC-BN Composit,’’ Journal of the Ceramic Society of Japan., vol. 109,45-48. 2001.
 • Zhang, G.J., Beppu, Y., Ando, M., ‘‘ In Situ Reaction Synthesis of Silicon Carbide–Boron Nitride Composite from Silicon Nitride–Boron Oxide–Carbon.’’ J. Am. Ceram. Soc., vol. 85, 2858-2860, 2002.
 • Kusunose, T., Sekino, T., Ando, Y., ‘‘Synthesis of SiC/BN nanocomposite powders by carbothermal reduction and nitridation of borosilicate glass, and the properties of their sintered composites.’’ Nanotechnology, vol 19, 275603 9pp, 2008.
 • Kusunose, T., Sekino, T., Niihara, K., ‘‘Contact Damage of Silicon Carbide/Boron Nitride Nanocomposites.’’ J. Am. Ceram. Soc. Japan, Cilt 90, 3341-3344, 2007.
 • Jin, H., Xu, H., Qiao, G., Gao, J., Jin, Z., ‘‘Study of machinable silicon carbide–boron nitride ceramic composites.’’ Materials Science and Engineering A. 214-217, 2008.
 • Jin, H., Gao, N., Qiao, G., Gao, J., ‘‘Fabrication and properties of machinable SiC/h-BN Nano-composites.’’ Journal of Ceramic Processing Research. Cilt 9, 6,630-633, 2008.
 • Wang, X., Qiao, G., Jin, Z., ‘‘Fabrication of Machinable Silicon Carbide–Boron Nitride Ceramic Nanocomposites.’’ J. Am. Ceram. Soc. vol. 87, 565-570, 2004.
 • [14] Guillar, F., Allemand, A., Lulewicz, J.-D., Galy J. ‘‘Densification of SiC by SPS-effects of time, temperature and pressure.’’ Journal of the European Ceramic Society, 27, 2725–2728, 2007.
 • Tanaka, H., Zhou, Y., ‘‘Low temperature sintering and elongated grain growth of 6H-SiC powder with AlB2 and C additives,’’ J. Mater. Res., Vol. 14, No. 2, 518-522,1999.
 • Lee, Y.-J., Park, Yi-H. and Hinoki, T., ‘‘Influence of Grain Size on Thermal Conductivity of SiC Ceramics,’’ Materials Science and Engineering, 18,1-4, 2011.
 • Zhan, G.-D. Xie, R.-J., and M. Mamoru, ‘‘Effect of β-to-α Phase Transformation on the Microstructural Development and Mechanical Properties of Fine-Grained Silicon Carbide Ceramics,’’ J. Am. Ceram. Soc., 84, 945–950, 2001.
 • Hagıo, T., Nonaka, K., Sato, T., ‘‘Microstructural Development with Crystallization of Hexagonal Boron Nitride,’’ Journal of Materials Science Letters, vol.16, 795-798, 1997.
 • [19] Kodera, T., Toyofuku, N., Yamasaki,H., Ohyanagi, M., Munir, Z.A., ‘‘Consolidation of SiC/BN composite through MA-SPS method.’’ J Mater Sci. Vol 43, 6422-6428, 2008.
 • Akyol, S., Toy, C., Gönül, T., Tekin, A., Crystallization Behavior and Characterization of Turbostratic Boron Nitride, Journal of the European Ceramic Society, vol 17, 1415-1422, 1997.
 • Hubáček, M., Ueki, M., Sato, T., Brozek, V., ‘‘High-temperature behaviour of hexagonal boron nitride,’’ Thermochimica Acta, 282/283, 359-367,1996.
 • Zhang, G.J., Ohji, T., ‘‘Effect of BN content on elastic modulus and bending strength of SiC–BN in situ composites. ’’ Materials Research Society. 15,1876-1880, 2000.
 • Wu, W.W., Estili, M., Nishimura, T., Zhang,G.J., Sakka,Y., ‘‘Machinable ZrB2–SiC–BN composites fabricated by reactive spark plasma sintering.’’ Materials Science & Engineering A 582, 41–46, 2013.
 • http://www.mta.gov.tr/, (27,01,2017)
Birincil Dil tr
Konular Malzeme Bilimi, Mühendislik (Genel)
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Zuhal Yılmaz
Kurum: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Nuran Ay
Kurum: Anadolu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { saufenbilder348993, journal = {Sakarya University Journal of Science}, issn = {1301-4048}, eissn = {2147-835X}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {695 - 702}, doi = {10.16984/saufenbilder.348993}, title = {hBN-SiC KOMPOZİTLERDE SICAKLIĞIN SiC TANE BOYUNUNA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Zuhal and Ay, Nuran} }
APA Yılmaz, Z , Ay, N . (2018). hBN-SiC KOMPOZİTLERDE SICAKLIĞIN SiC TANE BOYUNUNA ETKİSİ. Sakarya University Journal of Science, 22 (2), 695-702. DOI: 10.16984/saufenbilder.348993
MLA Yılmaz, Z , Ay, N . "hBN-SiC KOMPOZİTLERDE SICAKLIĞIN SiC TANE BOYUNUNA ETKİSİ". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 695-702 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/30829/348993>
Chicago Yılmaz, Z , Ay, N . "hBN-SiC KOMPOZİTLERDE SICAKLIĞIN SiC TANE BOYUNUNA ETKİSİ". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 695-702
RIS TY - JOUR T1 - hBN-SiC KOMPOZİTLERDE SICAKLIĞIN SiC TANE BOYUNUNA ETKİSİ AU - Zuhal Yılmaz , Nuran Ay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16984/saufenbilder.348993 DO - 10.16984/saufenbilder.348993 T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 695 EP - 702 VL - 22 IS - 2 SN - 1301-4048-2147-835X M3 - doi: 10.16984/saufenbilder.348993 UR - http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.348993 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Science hBN-SiC KOMPOZİTLERDE SICAKLIĞIN SiC TANE BOYUNUNA ETKİSİ %A Zuhal Yılmaz , Nuran Ay %T hBN-SiC KOMPOZİTLERDE SICAKLIĞIN SiC TANE BOYUNUNA ETKİSİ %D 2018 %J Sakarya University Journal of Science %P 1301-4048-2147-835X %V 22 %N 2 %R doi: 10.16984/saufenbilder.348993 %U 10.16984/saufenbilder.348993
ISNAD Yılmaz, Zuhal , Ay, Nuran . "hBN-SiC KOMPOZİTLERDE SICAKLIĞIN SiC TANE BOYUNUNA ETKİSİ". Sakarya University Journal of Science 22 / 2 (Nisan 2018): 695-702. http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.348993