Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 2, Sayfalar 340 - 349 2018-04-01

Performance Analysis of Circular Sieve Owner Center Steel Crosses
Dairesel Kesite Sahip Merkezi Çelik Çaprazların Performans Analizi

Zeynep Yaman [1] , Elif Ağcakoca [2]

125 327

Structures are required to behave ductile under horizontal loads such as earthquake and wind loads. It is related

that the structural members of the structure, such as columns, beams, and the junctions of these members have

sufficient strength under horizontal loads. There are many applications for steel buildings to exhibit sufficient

performance against horizontal loads. The main application of these applications is the use of the steel curtain

system. The purpose in this study is to determine the structural performance of some of the types of central steel

crossed curtains in steel buildings with regular and irregular geometry, according to the selected section. The

geometry of the central steel crossed curtain types is determined as diagonal and reverse V. The section geometry

to be used for the crosses of these curtain types is chosen as circular pipe. When the dimensions of the diagonal

profiles are selected in the selected structures, the same cross-sectional area is provided so that the construction

cost is limited. The end of our analysis, the limit value of the performance of steel structures with regular and

irregular geometries was investigated for diagonal and inverse crossing. The diagonal central steel cross curtain

system has been found to have more energy damping capacity than the reverse V center steel cross curtain

system. The nonlinear static analysis method was used in the structural analysis and finite element model of the

study.

 Yapıların, deprem ve rüzgâr yükleri gibi yatay yükler altında sünek davranması istenmektedir. Yapının sünek olması; kolon, kiriş gibi taşıyıcı yapı elemanlarının ve bu elemanların birleşim bölgelerinin yatay yükler altında yeterli dayanımı göstermesine bağlıdır. Çelik binaların yatay yüklere karşı yeterli performansı göstermesi için pek çok uygulama mevcuttur. Bu uygulamaların başında çelik perde sistemi kullanımı gelmektedir. Bu çalışmada hedeflenen; düzenli ve düzensiz geometriye sahip çelik binalarda, merkezi çelik çaprazlı perde türlerinden bazılarının, seçilen kesite göre yapısal performansının belirlenmesidir. Çalışmada kullanılan merkezi çelik çaprazlı perde türlerinin geometrisi diyagonal ve ters V olarak belirlenmiştir. Bu perde türlerinin çaprazlarında kullanılacak kesit geometrisi ise dairesel boru olarak seçilmiştir. Seçilen yapılarda diyagonal profillerin boyutları belirlenirken aynı kesit alanına sahip olmaları sağlanmış böylece yapı maliyetine de sınırlandırma getirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, düzenli ve düzensiz geometriye yapı performansının diyagonal ve ters V çapraz türlerindeki limit değerleri incelenmiştir. Çalışmanın yapısal analiz ve sonlu eleman modellemesinde, doğrusal olmayan statik analiz yöntemi kullanılmıştır.

  • [1] American Society Of Civil Engineers, Prestandard And Commentary For The Seismic Rehabilitation Of Buildings., (2000). Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C., FEMA 356 [2] Chan, S.L., Chuı, P.P.T.,(2000). Non-Linear Static And Cyclic Analysis of Steel Frames With Semi-Rijid Connections, Elsevıer [3] Uzgider, E., Çağlayan, B.Ö.,(2005). Depreme Dayanıklı Çelik Yapılar. Türk Yapısal Çelik Derneği, Alp Ofset, İstanbul., Teknik Yayınlar Dizisi 1, 58s. [4] ŞEN, G.,(2006). Çok Katlı Çelik Yapılarda Performansa Dayalı Tasarım Kriterleri, İstanbul, 2006. [5] Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı., (2007). [6] Korkmaz A., Ay Z., Çelik D.,(2008). Merkezi ve Dışmerkezi Çaprazlarla Güçlendirilen Çelik Binaların Doğrusal Olmayan Davranış, Teknoloji, Cilt 11(2), Syf.105-120. [7] Korkmaz A., Ay Z., Çelik D.,(2008). Investigation of Inelastic Behaviour Concentric and Eccentric Braced Steel Building Type Structures”, Eurosteel, Graz, Austria. [8] Çelik, D.,(2008). Merkezi ve Dışmerkezi Güçlendirilmiş Çelik Uzay Çerçevelerin Sismik Performansı. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Yüksek Lisans Tezi, 73s. [9] K. A. Korkmaz, Z. Ay, D. Çelik, (2008) Merkezi Çaprazli Çelik Yapilarin Deprem Davranişlarinin İncelenmesi , Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sigma Vol./Cilt 26 Issue/Sayı 1, [10] Computers And Structures Inc.,(2009). CSI Analysis Reference Manual For SAP2000, Etabs, Safe, Berkeley, California, USA. [11] Kutanis, M., (2011). Performansa Dayalı Tasarım ve Değerlendirme Yöntemlerinin Deprem Sonrası Türkiye’de Gözlenen Yapı Performansları ile Karşılaştırılarak Geliştirilmesi, TÜBİTAK Proje No, 108M303, Sakarya. [12] Alıcıoğlu, B.,(2011). Merkezi Çelik Çaprazlı Yapılarda Uygun Çapraz Kesiti ve Geometrisinin ve Çapraz Türünün Belirlenmesi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi [13] Çelik İ.D., Ay Z., (2012), Dışmerkez Çelik Çapraz Perde Bir Sistemde Bağ Kirişi Boyunun 2007 Türk Deprem Yönetmeliği Açısından İncelenmesi, İMO Teknik Dergi, s.5827-5843, Yazı 372 [14] Korkmaz K. A., Ay Z., Çarhoğlu A. I., Çelik D., Nuhoğlu A.,(2013). Planda Düzensizlikleri Olan Çelik Yapıların Güçlendirilme Tiplerinin Değerlendirilmesi, GÜFBED / GUSTIJ, Volume 3(2), page 29-39,
Konular İnşaat Mühendisliği
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Zeynep Yaman
Kurum: Sakarya Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Elif Ağcakoca
Kurum: Sakarya Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { saufenbilder339213, journal = {Sakarya University Journal of Science}, issn = {1301-4048}, eissn = {2147-835X}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {340 - 349}, doi = {10.16984/saufenbilder.339213}, title = {Performance Analysis of Circular Sieve Owner Center Steel Crosses}, key = {cite}, author = {Yaman, Zeynep and Ağcakoca, Elif} }
APA Yaman, Z , Ağcakoca, E . (2018). Performance Analysis of Circular Sieve Owner Center Steel Crosses. Sakarya University Journal of Science, 22 (2), 340-349. DOI: 10.16984/saufenbilder.339213
MLA Yaman, Z , Ağcakoca, E . "Performance Analysis of Circular Sieve Owner Center Steel Crosses". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 340-349 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/30829/339213>
Chicago Yaman, Z , Ağcakoca, E . "Performance Analysis of Circular Sieve Owner Center Steel Crosses". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 340-349
RIS TY - JOUR T1 - Performance Analysis of Circular Sieve Owner Center Steel Crosses AU - Zeynep Yaman , Elif Ağcakoca Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16984/saufenbilder.339213 DO - 10.16984/saufenbilder.339213 T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 340 EP - 349 VL - 22 IS - 2 SN - 1301-4048-2147-835X M3 - doi: 10.16984/saufenbilder.339213 UR - http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.339213 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Science Performance Analysis of Circular Sieve Owner Center Steel Crosses %A Zeynep Yaman , Elif Ağcakoca %T Performance Analysis of Circular Sieve Owner Center Steel Crosses %D 2018 %J Sakarya University Journal of Science %P 1301-4048-2147-835X %V 22 %N 2 %R doi: 10.16984/saufenbilder.339213 %U 10.16984/saufenbilder.339213
ISNAD Yaman, Zeynep , Ağcakoca, Elif . "Dairesel Kesite Sahip Merkezi Çelik Çaprazların Performans Analizi". Sakarya University Journal of Science 22 / 2 (Nisan 2018): 340-349. http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.339213