Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 2, Sayfalar 719 - 727 2018-04-08

Kabiliyet odaklı sanayi kümelenmesi: Sakarya Üniversitesi teknokent örneği
Capability focused industrial clustering: Sakarya University technopolis case

Berrin Denizhan [1] , Ayten Yılmaz Yalçıner [2]

84 111

Sanayi kümelenmesi, bölgesel kalkınmanın en başarılı araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı ise kabiliyet odaklı kümelenme yaklaşımını Sakarya Üniversitesi Teknokent’te yer alan firmaların kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması ile ortaya koymaktır. İlk olarak Teknokent’te faaliyet gösteren firmalara anket uygulaması ile firma kabiliyetleri ortaya çıkarılmıştır. Anketler SPSS 18 programı ile değerlendirilmiştir. Anket sonucu elde edilen kabiliyet alanlarına göre derece sıralama ve kümeleme (ROC) algoritması ile firmaların kümelenmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. ROC algoritması sanayi kümelenmesi üzerinde uygulanabileceği gibi kabiliyet odaklı kümelenme yaklaşımı Teknokentin verimliliğini de artırabilecektir. Sakarya bölgesinin kalkınmasına etki edebilecek potansiyel gücün ortaya çıkarılmasına da katkı sağlayacaktır

One of the most successful tools of regional development is considered as an industrial clustering approach. It was aimed to reveal the abilities of firms in Sakarya University Technopolis and to demonstrate a capability-oriented clustering approach. Within this scope, it is aimed to develop capability-focused clustering approach by uncovering company capabilities with the application of company survey in Teknopolis. Survey application evaluated by SPSS 18 program and after that rank order clustering (ROC) algorithm applied on survey data. It shows that the ROC algorithm can be applied on the industrial cluster as well as the ability-based cluster approach, which will also increase Technopolis productivity. It will also contribute to revealing the potential power that can influence the development of the Sakarya region.

 • [1] Amruthnath N., Gupta T., “Modified Rank Order Clustering Algorithm Approach by Including Manufacturing Data”, Preprints of the 4th IFAC International Conference on Intelligent Control and Automation Sciences, Reims,France, 2016, June 1-3.
 • [2] Atmaca E., “Grup Teknolojisi Hücrelerinin Tasarımı ve Amaç Programlama Yaklaşımının Uygulanması”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y. 2002, C.7, S.2, s.285-298
 • [3] Cansız M.,” Türkiye’de Kümelenme Politikaları Ve Uygulamaları”, Ankara 2011.
 • [4] Delgadoa M., Porter Michael E., Stern S., “Clusters, convergence, and economic performance”, Research Policy 43, (2014), 1785–1799.
 • [5] Haykır Hobikoğlu E., Hacıoğlu Deniz M., 2011, “ Kümelenme Modeli ve Politikaları Çerçevesinde Bilgi Yapılanması ve Rekabet İlişkisi” , International Conference on Eurasian Economies, pp 232-237.
 • [6] King J.R., ,“Machine-Component Grouping in Production Flow Analysis: An Approach Using a Rank Order Clustering Algorithms”, Int.J.Prod. Res., Vol. 18, (1980), No:2, 213-232.
 • [7] Kuşat N., (2010) “Kobi’ler İçin Kümelenmelerin Önemi Ve Turizm Sektörü İçin Kümelenmelerin Uygunluğunun Araştırılması”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2/2 ,115-138,
 • [8] Morosini P. “Industrial Clusters, Knowledge Integration and Performance”, World Development Vol. 32, (2004), No. 2, pp. 305–326.
 • [9] OECD, “Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe”, 2005.
 • [10] Porter Michael E. “Clusters and the New Economics of Competition” (1998) https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition
 • [11] Roberto Y., Edward A., Davis L., Kanu I., Lin Yang, “The Automotive Cluster in Portugal”, HBS 1260 Microeconomics of Competitiveness,Project Paper,May 4, 2007
 • [12] Tano Sofia, “Regional clustering of human capital: school grades and migration of university graduates”, The Annals of Regional Science, March, Volume 52, (2014),Issue 2, pp 561–581.
 • [13] Timurçin, D., 2010 “Türkiye’de Kobi’lerin Rekabet Gücü ve Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Kümelenmenin Etkisi”,İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi,.
 • [14] Tutar F., Tutar E., Eren M. F., “Bölgesel/Yerel Ekonomik Kalkınmanın Popülerleşen Yeni Aktörü: Kümelenme” Akdeniz University Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s.94-116, 2011
 • [15] Türkiye için Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi, Beyaz Kitap, http://www.smenetworking.gov.tr/detay.cfm?MID=72 (Erişim tarihi: Haziran 2015)
 • [16] UKPGP, Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi Basın Bildiri Notu, http://www.bodto.org.tr/images/other/kumelenme_kapanis_etkinligi_basin_%20bilgi_%20notu.pdf Haziran 2017
Birincil Dil tr
Konular Endüstri Mühendisliği
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Berrin Denizhan
Kurum: Sakarya Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Ayten Yılmaz Yalçıner
Kurum: Sakarya Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { saufenbilder332336, journal = {Sakarya University Journal of Science}, issn = {1301-4048}, eissn = {2147-835X}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {719 - 727}, doi = {10.16984/saufenbilder.332336}, title = {Kabiliyet odaklı sanayi kümelenmesi: Sakarya Üniversitesi teknokent örneği}, key = {cite}, author = {Denizhan, Berrin and Yılmaz Yalçıner, Ayten} }
APA Denizhan, B , Yılmaz Yalçıner, A . (2018). Kabiliyet odaklı sanayi kümelenmesi: Sakarya Üniversitesi teknokent örneği. Sakarya University Journal of Science, 22 (2), 719-727. DOI: 10.16984/saufenbilder.332336
MLA Denizhan, B , Yılmaz Yalçıner, A . "Kabiliyet odaklı sanayi kümelenmesi: Sakarya Üniversitesi teknokent örneği". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 719-727 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/30829/332336>
Chicago Denizhan, B , Yılmaz Yalçıner, A . "Kabiliyet odaklı sanayi kümelenmesi: Sakarya Üniversitesi teknokent örneği". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 719-727
RIS TY - JOUR T1 - Kabiliyet odaklı sanayi kümelenmesi: Sakarya Üniversitesi teknokent örneği AU - Berrin Denizhan , Ayten Yılmaz Yalçıner Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16984/saufenbilder.332336 DO - 10.16984/saufenbilder.332336 T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 719 EP - 727 VL - 22 IS - 2 SN - 1301-4048-2147-835X M3 - doi: 10.16984/saufenbilder.332336 UR - http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.332336 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Science Kabiliyet odaklı sanayi kümelenmesi: Sakarya Üniversitesi teknokent örneği %A Berrin Denizhan , Ayten Yılmaz Yalçıner %T Kabiliyet odaklı sanayi kümelenmesi: Sakarya Üniversitesi teknokent örneği %D 2018 %J Sakarya University Journal of Science %P 1301-4048-2147-835X %V 22 %N 2 %R doi: 10.16984/saufenbilder.332336 %U 10.16984/saufenbilder.332336
ISNAD Denizhan, Berrin , Yılmaz Yalçıner, Ayten . "Kabiliyet odaklı sanayi kümelenmesi: Sakarya Üniversitesi teknokent örneği". Sakarya University Journal of Science 22 / 2 (Nisan 2018): 719-727. http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.332336