Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 2, Sayfalar 159 - 173 2018-10-01

Ar-Ge kuruluşunda kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve oluşan kimyasal atıkların bertarafı
Classification, labeling, packaging, storage, transportation of chemicals and disposal of chemical wastes in the establishment in R& D

Bayise Kavaklı Vatansever [1] , Asude Ateş [2]

326 1648

Kimyasallar sadece kimyasal maddelerle çalışanlar için değil temas eden, kullanan her canlı için risk oluşturmaktadır. Kimyasallar başta soluduğumuz hava olmak üzere gıdaların, içme ve kullanma sularının, havanın kirlenmesine, doğal ortamın tahribata uğramasına ve ekosistemin değişmesine, çevre ve sağlığın olumsuz etkilenmesine neden olurlar. Kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasının veya azaltılmasının en etkili yöntemi kimyasal maddelerden kaynaklanan risklerin bilinmesi, analiz edilerek risklerin önlenmesine yönelik önlemlerin alınmasıdır. Risklerin önlenmesinde kimyasal maddelerin ve atıklarının sınıflandırılması, etiketlenmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması, kullanılması ve bertarafının belirlenmiş kurallara ve yasal mevzuata uygun yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu makalede Ar-Ge kuruluşunda kimyasal maddelerin ve atıklarının sınıflandırılması, etiketlenmesi, ambalajlanması, kimyasal malzeme depolarının özellikleri, depolama kuralları, kimyasalların taşınması kuralları, kimyasal atıkların bertarafında uyulması gereken kurallar ve yasal mevzuat incelenmiştir.

Chemicals are not a risk for only chemical workers but also for all living beings that come into contact with it. The chemicals cause the pollution of air, food, drinking and using water needed,   damage to the natural environment and change of ecosystem, environment and health negatively. The most effective method of eliminating or reducing the negative effects of chemical substances is to know the risks arising from the chemical substances and to analyze and prevent the risks.  It is of great importance to classify, label, pack, store, transport, use and dispose of chemical substances and wastes in accordance with the determined rules and regulations in the prevention of risks. In this article, the classification of chemical substances and wastes, labeling, packaging, the characteristics of chemical material storage, the rules of storage and transportation of chemicals. The rules and legislation for the disposal of chemical wastes in the R & D organization was examined.  

 • [1] H.Ünal, Kimyasal Risklerin Sınıflandırılması Ve İşaretlenmesi, İşaret Sistemleri, İstanbul: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2011.
 • [2] http://fen.ege.edu.tr/blm_kimya/index.php/tr/akademik/anabilim-dallari/fizikokimya, 2016. [Çevrimiçi].
 • [3] N. Vural, Toksikoloji, Ankara, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No: 73, pp 1, 2005.
 • [4] http://biyoloji.trakya.edu.tr/pages/ekotoksikoloji#.WB3dT9KLSt8, 2016. [Çevrimiçi].
 • [5] Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, T.C.Resmi Gazete, 28801, 24 Ekim 2013.
 • [6] Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması Cilt I, Birleşmiş Milletler, pp103,Ocak 2013.
 • [7] Information System on International Labour Standards, C170 - Chemicals Convention, 1990
 • [8] Information System on International Labour Standards, R177 - Chemicals Recommendation, 1990
 • [9] I. Putte; F. Affourtit; Tercüme eden: Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı & İMMİB, CLP Tüzüğü Rehberlerinin Kullanımı, Ankara.
 • [10] Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, T.C.Resmi Gazete, 28848 (Mükerrer), 11 Aralık 2013.
 • [11] Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik, T.C.Resmi Gazete, 29204, 13 Aralık 2014.
 • [12] http://www3.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/isggm/dosyalar/isgip_saglik_gozetim , 2016. [Çevrimiçi].
 • [13] United Nations, ST/SG/AC. 10/30/Rev.4, New York and Geneva, Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals (GHS), 2011
 • [14] T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, Ulaştırma Hizmetleri Alanı Tehlikeli Madde Taşımacılığı, 2011
 • [15] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, SEA Yönetmeliği İçin Etiketleme ve Ambalajlama Rehberi, 2013
 • [16] M. Bağan, İstanbul, Ambalajlanmış Tehlikeli Ürünleri Karışık Depolama Rehberi, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği,
 • [17] Unıted Natıons, ST/SG/AC.10/1/Rev.14 (Vol.I), New York and Geneva, Recommendations on the transport
 • of dangerous goods, 2005
 • [18] E. Kürkçü, Ç. Arslan Tatar, E.Babaarslan, Ö. İlik, F. Şentürk, B. Tiryaki, C. Yaşaroğlu, Ankara, Kimyasalların Güvenli Depolanması, T.C Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı Ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü, 2011
 • [19] A. Kürkçü, Ş. Biçer, İ. Sarıöz Ağca, D. Tayfur, Kimyasalların Güvenli Depolanması Rehberi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, 2013
 • [20] https://intweb.tse.org.tr/standard/standard/standardara.aspx, 2016. [Çevrimiçi].
 • [21] https://oshwiki.eu/wiki/Chemical_storage, 2016. [Çevrimiçi].
 • [22] http://www.ehrs.upenn.edu/programs/labsafety/chp/storage.html, 2016. [Çevrimiçi].
 • [23] Atık Yönetimi Yönetmeliği, T.C.Resmi Gazete, 29314, 2 Nisan 2015.
 • [24] T.C.Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ,Atık Yönetimi El Kitabı, 2012
 • [25] http://www.aczkimya.com/ACZ/laboratuvar-atiklarinin-belirlenmesi-ve-siniflandirilmasi.html, 2016. [Çevrimiçi]
 • [26] N. Kılıç, Kentsel Dönüşümde Geri Dönüşüm Atağı AR&GE Bülten Aralık, İzmir: İzmir Ticaret Odası, 2012
Birincil Dil tr
Konular Çevre Mühendisliği, Kimya ve Kimya Mühendisliği, Çevre Bilimleri
Yayımlanma Tarihi Ekim 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Bayise Kavaklı Vatansever
Kurum: TUBITAK
Ülke: Turkey


Yazar: Asude Ateş
Kurum: SAKARYA UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { saufenbilder292664, journal = {Sakarya University Journal of Science}, issn = {1301-4048}, eissn = {2147-835X}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {159 - 173}, doi = {10.16984/saufenbilder.292664}, title = {Ar-Ge kuruluşunda kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve oluşan kimyasal atıkların bertarafı}, key = {cite}, author = {Kavaklı Vatansever, Bayise and Ateş, Asude} }
APA Kavaklı Vatansever, B , Ateş, A . (2018). Ar-Ge kuruluşunda kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve oluşan kimyasal atıkların bertarafı. Sakarya University Journal of Science, 22 (2), 159-173. DOI: 10.16984/saufenbilder.292664
MLA Kavaklı Vatansever, B , Ateş, A . "Ar-Ge kuruluşunda kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve oluşan kimyasal atıkların bertarafı". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 159-173 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/30829/292664>
Chicago Kavaklı Vatansever, B , Ateş, A . "Ar-Ge kuruluşunda kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve oluşan kimyasal atıkların bertarafı". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 159-173
RIS TY - JOUR T1 - Ar-Ge kuruluşunda kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve oluşan kimyasal atıkların bertarafı AU - Bayise Kavaklı Vatansever , Asude Ateş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16984/saufenbilder.292664 DO - 10.16984/saufenbilder.292664 T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 173 VL - 22 IS - 2 SN - 1301-4048-2147-835X M3 - doi: 10.16984/saufenbilder.292664 UR - http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.292664 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Science Ar-Ge kuruluşunda kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve oluşan kimyasal atıkların bertarafı %A Bayise Kavaklı Vatansever , Asude Ateş %T Ar-Ge kuruluşunda kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve oluşan kimyasal atıkların bertarafı %D 2018 %J Sakarya University Journal of Science %P 1301-4048-2147-835X %V 22 %N 2 %R doi: 10.16984/saufenbilder.292664 %U 10.16984/saufenbilder.292664
ISNAD Kavaklı Vatansever, Bayise , Ateş, Asude . "Ar-Ge kuruluşunda kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve oluşan kimyasal atıkların bertarafı". Sakarya University Journal of Science 22 / 2 (Ekim 2018): 159-173. http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.292664