Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 2, Sayfalar 637 - 649 2018-04-01

İnşaat sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik bir sektörel araştırma
A sectorial survey to measure the consciousness levels of workers in the construction sector on occupational health and safety training

Özge Akboğa Kale [1] , Sümeyra Yanık [2]

169 500

 İşçi sağlığı ve güvenliği açısından uzun yıllardır kötü bir profil çizen Türk inşaat sektöründe yaşanan kazalarının azaltılmasına yönelik çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Fakat sektörde yaşanan iş kazalarına bakıldığında,  inşaat sektörü genelin içinde hala önemli yüzdelere sahiptir. Sektörde meydana gelen ve bu yüksek yüzdeyi oluşturan kazalarda düşük eğitim düzeyine sahip iş gücünün de etkisi vardır. Bu görüşten yola çıkılarak yapılan çalışmada, işçi sağlığı ve güvenliği (İSİG) konusu ele alınmış olup, bu çerçevede çok önemli bir yere sahip olan temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi irdelenmiştir. Çalışanların yürürlükte olan mevzuatın getirdiği düzenlemeler ve yükümlülüklere ilişkin ne düzeyde bilgi sahibi olduğu ve algı düzeyleri ile ilgili bir sektör analizi yapılmıştır. Çalışma kapsamında; İzmir (Aliağa),  Manisa, Denizli ve Akhisar’da farklı projelerde çalışan 103 şantiye çalışanının anket uygulaması ile İSİG eğitimine yönelik farkındalıkları, bilgi ve ilgi düzeyleri ile İSİG uygulamalarına yönelik yaklaşımları tespit edilmeye çalışılmıştır. Anket sorularına verilen yanıtlar kullanılarak oluşturulan veri seti SPSS programına aktarılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Yapılan ilk analiz olan tek değişkenli (univariate) sıklık analizinde her veri kategorisinin sıklık analizleri yapılmış, elde edilen sonuçlar sıklık tabloları ile gösterilmiştir. Tek değişkenli sıklık analizi sonrasında bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını  anlayabilmek için çapraz tablolama (cross-tabulation) analizleri yapılmıştır. Birbirleri ile anlamlı ilişkisi olan bağımsız değişkenler mercek altına alınarak yorumlanmıştır. Ayrıca katılımcıların anket formlarına verdikleri cevaplar Cronch Alfa testi kullanılarak güven analizine tabi tutulmuştur

There has been considerable positive progress in order to reduce work-related accidents in the Turkish construction industry, which has been on a bad profile for many years in terms of worker health and safety. However, construction industry still has a significant percentage in the general when work related accidents are analyzed. Workforce with inadequate or little training has a considerable impact on the accidents that form this high percentage. In this study, the issue of occupational health and safety (OHS) was discussed and basic occupational health and safety education, which has a very important place in this framework, was examined. A sector analysis was conducted to determine the level of knowledge about the regulations and obligations imposed by the legislation in force and perceptions. Within the scope of study, a total of 103 construction site employees working in different projects in İzmir (Aliağa), Manisa, Denizli and Akhisar were analyzed by using questionnaires on their awareness about OHS education, their level of knowledge and interest and their approaches to OHS implementation. Created data set was statistically analyzed by SPSS. In the univariate analysis, which is the first analysis made, frequency of each data category was determined and the results are shown by frequency tables. After univariate analysis, cross-tabulation analyzes were performed to see if there was a significant relationship between the independent variables. Independent variables which are statistically related to each other are examined and interpreted. In addition, responses to questionnaire forms were subjected to confidence analysis using the Cronch Alpha test. 

  • M. Demircioğlu ve T. Centel, İş Hukuku, Beta Yayınları, 9. Baskı, 2003.
  • Ö. Özkılıç, «İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ve Risk Değerlendirme,» Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayınları, Yayın No: 246, 2005.
  • F. Tanır, «İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,» İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Sayı: 17, 2004.
  • E. Akyiğit, «İş Kanunu Şerhi,» Seçkin Yayınları, Ankara, 2001.
  • T24 Bağımsız İnternet Gazetesi, «Türkiye ölümlü iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa’da birinci sırada!,» 6 Nisan 2016. [Çevrimiçi]. Available: http://t24.com.tr/haber/turkiye-olumlu-is-kazalarinda-dunyada-ucuncu-avrupada-birinci-sirada,335085. [Erişildi: 3 Şubat 2017].
  • N. Gülen Targan, «Aktüel Yaşam,» 10 Ocak 2015. [Çevrimiçi]. Available: http://yasamaktuel.com/is-kazasi-ve-meslek-hastaliklarinin-sebep-oldugu-zararlar-92.html. [Erişildi: 7 Şubat 2017].
Birincil Dil tr
Konular İnşaat Mühendisliği
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Özge Akboğa Kale
Kurum: EGE UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Sümeyra Yanık

Bibtex @araştırma makalesi { saufenbilder290856, journal = {Sakarya University Journal of Science}, issn = {1301-4048}, eissn = {2147-835X}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {637 - 649}, doi = {10.16984/saufenbilder.290856}, title = {İnşaat sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik bir sektörel araştırma}, key = {cite}, author = {Akboğa Kale, Özge and Yanık, Sümeyra} }
APA Akboğa Kale, Ö , Yanık, S . (2018). İnşaat sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik bir sektörel araştırma. Sakarya University Journal of Science, 22 (2), 637-649. DOI: 10.16984/saufenbilder.290856
MLA Akboğa Kale, Ö , Yanık, S . "İnşaat sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik bir sektörel araştırma". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 637-649 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/30829/290856>
Chicago Akboğa Kale, Ö , Yanık, S . "İnşaat sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik bir sektörel araştırma". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 637-649
RIS TY - JOUR T1 - İnşaat sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik bir sektörel araştırma AU - Özge Akboğa Kale , Sümeyra Yanık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16984/saufenbilder.290856 DO - 10.16984/saufenbilder.290856 T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 637 EP - 649 VL - 22 IS - 2 SN - 1301-4048-2147-835X M3 - doi: 10.16984/saufenbilder.290856 UR - http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.290856 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Science İnşaat sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik bir sektörel araştırma %A Özge Akboğa Kale , Sümeyra Yanık %T İnşaat sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik bir sektörel araştırma %D 2018 %J Sakarya University Journal of Science %P 1301-4048-2147-835X %V 22 %N 2 %R doi: 10.16984/saufenbilder.290856 %U 10.16984/saufenbilder.290856
ISNAD Akboğa Kale, Özge , Yanık, Sümeyra . "İnşaat sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik bir sektörel araştırma". Sakarya University Journal of Science 22 / 2 (Nisan 2018): 637-649. http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.290856