Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 2, Sayfalar 333 - 339 2018-04-01

Asidik ve Bazik Pomza İçeren Polipropilen Kompozitlerinin Mekanik, Fiziksel ve Morfolojik Özellikleri
Mechanical, physical and morphological properties of acidic and basic pumice containing polypropylene composites

Ümit Tayfun [1] , Yasin Kanbur [2]

170 295

 Asidik pomza (AP) ve bazik pomza (BP) polipropilene (PP) eklenmeden önce silan bağlayıcı kullanılarak polimer matris ile uyumlu hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra, maleik anhidrit aşılanmış PP (MA-g-PP) ile kompozitler hazırlanmıştır. Kompozitler, büyük ölçekli üretime en uygun yöntem olan eriyik karıştırma metodu ile laboratuvar ölçekli çift vidalı ekstruder kullanılarak üretilmiştir. Karıştırıcıdan çip formunda elde edilen PP kompozitler, enjeksiyonlu kalıplama tekniği ile şekillendirilmiştir. Hazırlanan kompozit numunelerinin mekanik dayanımları başta olmak üzere su emme testi ile dış hava şartlarında kullanımları incelenmiştir. Kompozitlere sırasıyla çekme testi, dinamik mekanik analiz (DMA) ve eriyik akış indisi testleri uygulanmıştır. Ayrıca pomza parçacıklarının polipropilen matris içinde dağılımını gözlemlemek için tarayıcı elektron mikroskobu (SEM) mikrografikleri incelenmiştir. Silan ile modifiye edilmiş asidik pomza, bazik pomza ve MA-g-PP ile hazırlanan kompozitlerin mekanik özelliklerinde iyileşmeler saptanmıştır. SEM mikrografikleri incelendiğinde; silanlanmış pomza içeren ve MA-g-PP matrisli kompozitlerde pomza parçacıklarının, polimer yüzeyleri ile uyumlu hale geldiğinden PP matris içerisinde iyi dağılım gösterdigi belirlenmiştir. Özellikle asidik pomza içeren kompozitlerin erime akış değerlerinde, PP ile kıyaslandığında belirgin bir değişme olmamıştır. Bu sonuç, büyük ölçekteki uygulamalarda pomzanın dolgu maddesi olarak eklenmesiyle polipropilenin işlenmesinde önemli bir sorunla karşılaşılmayacağı çıkarımını desteklemektedir.

Acidic pumice (AP) and basic pumice (BP) were compatibilised with the polymer matrix by using silane coupling agents before their addition into polypropylene (PP). In addition, composites with maleic anhydride grafted polypropylene (Ma-g-PP) were prepared. Composites were prepared by melt-blending method using lab-scale twin screw extruder which is the most suitable method for the large scale production. PP composites that obtained as chip form from the mixer were shaped with injection molding. Additionally to the mechanical properties of prepared composites, water absorption test of the composites were performed in order to investigate their outdoor usage conditions.  Tensile test, dynamic mechanical analysis (DMA) and melt flow index tests were applied to composites, respectively. Furthermore, scanning electron microscopy (SEM) micrographs were examined for observation of the dispersion of pumice particles into polypropylene matrix. Improvements in mechanical properties of composites were obtained by using silane-modified acidic pumice, basic pumice and MA-g-PP. According to SEM micrographs, composites which contain silanized pumice and MA-g-PP exhibit better dispersion of pumice particles into PP matrix due to compatibilazition of particles with polymer surfaces. There were no remarkable changes observed for the melt flow values of especially acidic pumice containing composites as compared with PP.  This results support the conclusion that the addition of pumice caused no obvious problem for the processibily of polypropylene in large scale applications.

 • [1] S. Kıralp, G. Özkoç, S. Erdoğan, P. Çamurlu, M. Doğan, T. Baydemir, ''Modern Çağın Malzemesi Plastikler'' ODTÜ Yayıncılık, Ankara, Turkey, yıl, pp: 20-25
 • [2] G. Akovalı, Handbook of composite fabrication, Rapra Technology, Shawbury, UK. 2001, pp: 3-11
 • [3] M. Xanthos.(2005). Functional fillers for plastics, Wiley VCH, Weinheim, Germany. 2005, pp:12-18
 • [4] Elmastaş N.(2012,Fall).Türkiye Ekonomisi için önemi giderek artan bir maden: Pomza (sünger taşı), Journal of International Social Research.[Online]. 5(23), pp.197-206.
 • [5] Varol B. (2014). Pomza Sektör Raporu, T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı
 • [6] M.D. Brasier, R. Matthewman, S. McMahon, D. Wacey. (2011,September). Pumice as a Remarkable Substrate for the Origin of Life, Astrobiology. [Online]. 11(7), pp.725-735.
 • [7] Yazıcıoğlu S., Arıcı E., Gönen T., 2003, Pomza Taşının Kullanım Alanları ve Ekonomiye Etkisi, F.Ü. DAUM Dergisi, 1, pp.118-123
 • [8] B. Han, Z. Sun, Y. Chen, F. Tian, X. Wang, Q. Lei, Space Charge Distribution in Low-density Polyethylene (LDPE)/Pumice Composite, Proceedings of the 9th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials, Harbin, China, July 19-23, 2009.
 • [9] P. Jayakrishnan, M.T. Ramesan.(2016,January). Synthesis, characterization and properties of poly (vinyl alcohol)/ chemically modified and unmodified pumice composites, Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences, Crystallography: Special Emphasis on Applications in Chemistry.[Online]. 1, pp. 97-104.
 • [10] M.T. Ramesan, A. George, P. Jayakrishnan, G. Kalaprasad .(2016,May). Role of pumice particles in the thermal, electrical and mechanical properties of poly(vinyl alcohol)/poly(vinyl pyrrolidone) composites, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.[Online]. 126(2), pp.511–519.
 • [11] K. Yılmaz, A. Akgoz, M. Cabuk, H. Karaagac, O. Karabulut, M. Yavuz.(2011,November). Electrical transport, optical and thermal properties of polyaniline–pumice composites. Materials Chemistry and Physics.[Online]. 130(3) ,pp.956–961
 • [12] A. Gök, F. Göde, B.E. Türkaslan.(2006,August).Synthesis and characterization of polyaniline/pumice
 • [16] G.A. Öktem, T. Tincer.(1994,November). Preparation and characterization of perlite‐filled high‐density polyethylenes. I. Mechanical properties. Journal of applied polymer science.[Online], 54(8), pp.1103-1114.
 • [14] A.E. Sahin, Y. Yildiran, E. Avcu, S. Fidan, T. Sinmazcelik. Mechanical and Thermal Properties of Pumice Powder Filled PPS Composites, Proceedings of the 3rd International Congress APMAS2013, April 24-28, 2013, Antalya, Turkey
 • [18] A. Ariffin, S.S. Jikan, M.S.F. Samsudin, Z.M. Ariff, Z.A.M. Ishak.(2006,June). Melt elasticity phenomenon of multicomponent (talc and calcium carbonate) filled polypropylene. Journal of Reinforced Plastics and Composites.[Online].25(9), pp.913-923.
 • [17] J.Z. Liang, L. Zhou, C.Y. Tang, C.P. Tsui, F.J. Li.(2012,November). Melt flow behavior in capillary extrusion of nanometer calcium carbonate filled PCL bio-composites. Polymer Testing.[Online].31, pp.149-154.
Konular Malzeme Bilimi
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5978-5162
Yazar: Ümit Tayfun
Kurum: ORTA DOGU TEKNIK UNIV
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3996-458X
Yazar: Yasin Kanbur
Kurum: KARABUK UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { saufenbilder287861, journal = {Sakarya University Journal of Science}, issn = {1301-4048}, eissn = {2147-835X}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {333 - 339}, doi = {10.16984/saufenbilder.287861}, title = {Mechanical, physical and morphological properties of acidic and basic pumice containing polypropylene composites}, key = {cite}, author = {Tayfun, Ümit and Kanbur, Yasin} }
APA Tayfun, Ü , Kanbur, Y . (2018). Mechanical, physical and morphological properties of acidic and basic pumice containing polypropylene composites. Sakarya University Journal of Science, 22 (2), 333-339. DOI: 10.16984/saufenbilder.287861
MLA Tayfun, Ü , Kanbur, Y . "Mechanical, physical and morphological properties of acidic and basic pumice containing polypropylene composites". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 333-339 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/30829/287861>
Chicago Tayfun, Ü , Kanbur, Y . "Mechanical, physical and morphological properties of acidic and basic pumice containing polypropylene composites". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 333-339
RIS TY - JOUR T1 - Mechanical, physical and morphological properties of acidic and basic pumice containing polypropylene composites AU - Ümit Tayfun , Yasin Kanbur Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16984/saufenbilder.287861 DO - 10.16984/saufenbilder.287861 T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 333 EP - 339 VL - 22 IS - 2 SN - 1301-4048-2147-835X M3 - doi: 10.16984/saufenbilder.287861 UR - http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.287861 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Science Mechanical, physical and morphological properties of acidic and basic pumice containing polypropylene composites %A Ümit Tayfun , Yasin Kanbur %T Mechanical, physical and morphological properties of acidic and basic pumice containing polypropylene composites %D 2018 %J Sakarya University Journal of Science %P 1301-4048-2147-835X %V 22 %N 2 %R doi: 10.16984/saufenbilder.287861 %U 10.16984/saufenbilder.287861
ISNAD Tayfun, Ümit , Kanbur, Yasin . "Asidik ve Bazik Pomza İçeren Polipropilen Kompozitlerinin Mekanik, Fiziksel ve Morfolojik Özellikleri". Sakarya University Journal of Science 22 / 2 (Nisan 2018): 333-339. http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.287861