Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 3, Sayfalar 977 - 985 2018-06-01

Determination of yield and quality characteristics of some fodder beet varieties in Sakarya / Pamukova ecological conditions
Sakarya/Pamukova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Mustafa Yılmaz [1]

66 103

This research; it was established under the ecological conditions of Sakarya/Pamukova and carried out for

2 years between 15 April 2014 - 5 April 2016 to determine the yield and quality characteristics of some

fodder beet. The experiment was set up with four replications in a randomized blocks trial design. As seed

material; Rekord, Rota, Ursus and Zentaur varieties were used. In the study; in tubers; size (cm), overground

tuber size ratio (%), diameter (cm), yield (kg/da), dry matter content (%), protein ratio (%), sugar ratio (%)

and wet weight loss in storage (%) and in leaves; herbage yield (kg/da), dry matter content (%), dry matter

yield (kg/da) and protein ratio (%) properties were investigated. The most positive data in the study were

obtained from the Ursus variety.

 Bu araştırma; Sakarya/Pamukova ekolojik koşullarında kurulmuş ve bazı yemlik pancar çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 15 Nisan 2014 - 5 Nisan 2016 tarihleri arasında 2 yıl süreyle yürütülmüştür. Deneme, tesadüf blokları deneme deseninde dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Tohumluk materyali olarak; Rekord, Rota, Ursus ve Zentaur çeşitleri kullanılmıştır. Araştırmada; yumruda; boy (cm), toprak üstü boy oranı (%), çap (cm), verim (kg/da), kuru madde oranı (%), protein oranı (%), şeker oranı (%) ve depoda yaş ağırlık kaybı (%) ile yaprakta; yaş verim (kg/da), kuru madde oranı (%), kuru madde verimi (kg/da) ve protein oranı (%) özellikleri incelenmiştir. Araştırmada en olumlu veriler Ursus çeşidinden elde edilmiştir.

  • [1] A. Çelik, “Türkiye’de Yem Bitkileri Desteklerinin Ekiliş ve Üretim Üzerine Etkisi”, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Ekonomi ve Politika Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara, 2013. [2] Tüik, “Bitkisel Üretim İstatistikleri”, http://www.www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001, 2016. [3] T.R. Preston and M.B. Willis, “Intensive Beef Production (2. Edition) Pregmon Press, 322 p, London, 1974. [4] A.R. Akyıldız, “Yemler Bilgisi ve Teknolojisi”, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 974, Ankara Üniversitesi Basımevi, 410 s, Ankara, 1986. [5] M. Ergül, “Yemler Bilgisi ve Teknolojisi”, Ege Üniv., Zir. Fak Yay, No: 487, 318 s, 1988. [6] E. Açıkgöz, “Yembitkileri”, Uludağ Üniv., Yay. No: 7-025-0210, 633.2, 456 s, Bursa, 1991. [7] M.S. Gençkan, “Yembitkileri Tarımı”, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 417, Bornova-İzmir, 519 s, 1983. [8] G. Senf, “Beobachtungen Auf den Gebieten der Zünctung, Vermehrung und des Anbauses von Beta-Rüben in der Volks-Republic Ungarn”, Wiss., Abh., Deutschland Akad., Landwirtschafttsch, Wiss. No: 54, 33-55 p, Berlin, 1961. [9] T. Sedlmayr, “Richtlinien zur dürchführung von futterrüben-sortenversuchen”, Jaensch-Peragis Rübensucht KG, Einbeck, 361 p, 1966. [10] W. Hofman, A. Mudra and W. Plarre, “Lehrbuch der Züvhtung Landwirtschafliger Kulturplanzen”, (Band 2: Spezieller Teil), Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg, 442, 361 p, 1970. [11] G. Voighlander and H. Jacob, “Grünlandwirtschaft und Futterbau”, Eugen Ulmer Gmbh und Co., Wollgrasweg 41, 7000 Stutgart 70 (Hohenhaim), 370 p, 1987. [12] F. Cristiansen-Weniger, V. Horn and L. Jung, “Bodenschutz und Ackerbauliche Massnahmen zur Erhaltung Gefaehrdeter Türkisher Böden Sowie zur Steigerung des Futterplanzenbaues und der Tierproduktion”, Giessen, 216 p, 1979. [13] R. Kampf, E. Nohe, K. Petzoldt and J. Sneyd, “Feldfutterbau”, DLG Verlags-Gmbh, Rüster Str. 13, D-6000, Frankfurt Main, 95 p, 1985. [14] J. Jankowiak, M. Sikora and J. Bienkowski, “Response of Fodder Beet to Springler Irrigation as Related to Stand Density and Nitrogen Fertilizer Rates”, Pamietnik Pulawski, 91: 109-121, Polish (Field Crop Abstract 1990, 043-08988, 1988. [15] W. Bartolomaeus, “Comparative yield studies with fodder beet and sugar beet on D-type sites”, Field Crop Abs. 1990, 043-03430, 1988. [16] I.B. Abou-Deya, “Productivity of Some Fodder Beet Cultivars as Influenced by Organic and Mineral Fertilizers Under Saline Conditions of South Sinaı”, Annual of Agricultural Science, Moshtohor Zagazig Univ., 29 (1): 29-35, 1991. [17] Y. Çetin ve R. Özhan, “Hayvan Pancarı Verimi Üzerine Çeşitli Dozlardaki Azot ve Fosforlu Gübrelerin Etkileri”, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Mandacılık Araş. Ens., 161 s, 1992. [18] F.B. Salisbury and C.W. Ross, “Plant Physiolgy”, Wadworth Pub., Belmont, California-USA, 261 p, 1992. [19] R. Avcıoğlu ve İ. Sabancı, “Hayvan Pancarı”, Artı Verim Dergisi, Aralık 1993, (1), 4, 11 s, İzmir, 1993. [20] H. Geren, “Farklı Ekim Zamanlarının Değişik Yemlik Pancar (Beta vulgaris var. rapacea Koch.) Çeşitlerinin Verim ve Diğer Bazı Özelliklerine Etkisi”, (Yüksek Lisans Tezi) Ege Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, İzmir, 111 s, 1996. [21] H. Soya, R. Avcıoğlu ve H. Geren, “Yemlik Pancar (Beta vulgaris var. rapacea Koch.) Kültürü”, TMMOB Ziraat Müh. Odası İzmir Şubesi Bülteni, Ocak-Şubat, İzmir, 11 s, 1997. [22] İ. Manga, Z. Acar, İ. Ayan, İ. Tiryaki ve M.A. Özyazıcı, “Samsunda Kuru ve Sulu Koşullarda Yetiştirilen Hayvan Pancarı (Beta vulgaris L. var. rapa)’na Uygulanan Değişik Gübreler, Ekim Zamanları ve Bitki Sıklıklarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri”, 2. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997, Samsun, 482-486 s, 1997. [23] Y. Elmalı, “Hayvan Pancarı (Beta vulgaris var. rapacea Koch.)’nda Farklı Ekim Zamanı ve Sıklığın Verim ve Diğer Bazı Özelliklere Etkisi Üzerinde Araştırmalar”, (Doktora Tezi) Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, İzmir, 94 s, 1998. [24] Y. Çetin, “Hayvan Pancarının Yetiştirilmesi”, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 123, 53-53 s, Ankara, 1998. [25] A. Öz, “Farklı Yükseltilerde Farklı Ekim Zamanlarının Yemlik Pancarda (Beta vulgaris var. rapacea Koch.) Kimi Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi”, (Yüksek Lisans Tezi) Ege Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, İzmir, 111 s, 1997. 26] R. Acar, “Bazı Yemlik Pancar (Beta vulgaris L. rapacea Koch.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanı ve Bitki Sıklıkları Uygulamalarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri”, (Doktora Tezi) Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Konya, 173 s, 2000. [27] Anonymous, “Landessortenversuche in Thüringen-Futterrüben-Versuchsbericht 2001” Thüringen für Landwirtschaft Naturschuts und Umwelt,http://www.tll.de/ainfo/pdf/lvfrub.pdf31.12.2002.
  • [28] M. Adıyaman, “Değişik İklim Bölgelerimize Uygun Yemlik Pancar (Beta vulgaris var. rapacea Koch.) Çeşitlerinin Saptanması ve Verim Ögeleri ile Depolama Özellikleri Üzerinde Araştırmalara”, (Doktora Tezi) Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, İzmir, 160 s, 2003. [29] A.R. Brohi ve A. Aydeniz, “Gübreler ve Gübreleme”, Cumhuriyet Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 10, Ders Kitabı: 3, Tokat, 880 s, 1991. [30] A.R. Akyıldız, “Yemler Bilgisi ve Laboratuvar Klavuzu”, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 895, Uygulama Klavuzu 213, Ankara Üniversitesi Basımevi, 210 s, Ankara, 1984. [31] N. Açıkgöz, E. İlker ve A. Gökçöl, “Bilgisayarda Biyolojik Araştırmaların Değerlendirilmesi”, Ege Üniversitesi, TOTEMSTAT İzmir, 2004.
Birincil Dil tr
Konular Temel Bilimler (Genel)
Yayımlanma Tarihi Haziran 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mustafa Yılmaz (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { saufenbilder356492, journal = {Sakarya University Journal of Science}, issn = {1301-4048}, eissn = {2147-835X}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {977 - 985}, doi = {10.16984/saufenbilder.356492}, title = {Sakarya/Pamukova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Mustafa} }
APA Yılmaz, M . (2018). Sakarya/Pamukova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Sakarya University Journal of Science, 22 (3), 977-985. DOI: 10.16984/saufenbilder.356492
MLA Yılmaz, M . "Sakarya/Pamukova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 977-985 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/30828/356492>
Chicago Yılmaz, M . "Sakarya/Pamukova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 977-985
RIS TY - JOUR T1 - Sakarya/Pamukova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi AU - Mustafa Yılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16984/saufenbilder.356492 DO - 10.16984/saufenbilder.356492 T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 977 EP - 985 VL - 22 IS - 3 SN - 1301-4048-2147-835X M3 - doi: 10.16984/saufenbilder.356492 UR - http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.356492 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Science Sakarya/Pamukova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi %A Mustafa Yılmaz %T Sakarya/Pamukova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Science %P 1301-4048-2147-835X %V 22 %N 3 %R doi: 10.16984/saufenbilder.356492 %U 10.16984/saufenbilder.356492
ISNAD Yılmaz, Mustafa . "Sakarya/Pamukova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi". Sakarya University Journal of Science 22 / 3 (Haziran 2018): 977-985. http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.356492