Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 3, Sayfalar 986 - 1000 2018-06-01

Synthesis of 4-oxo-quinazoline derivative cationic surfactants showing inhibitor properties against the corrosion of low carbon steel in acidic medium
Düşük Karbon Çeliğinin Asidik Ortamdaki Korozyonuna Karşı İnhibitör Özelliği Gösteren 4-Okso-Kinazolin Türevi Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi

Serkan Öztürk [1]

59 104

In our country, as in many countries, one of the useful methods to prevent the metallic corrosion is the use of appropiate inhibitor. For this purpose, in this study, three cationic pyridinium surfactants that contain long carbon chain and being with 4-oxo-quinazoline derivative group were synthesized and their corrosion inhibition efficiencies against metallic corrosion in acidic medium were investigated. After the characterization of the syntesized compounds via spectroscopic methods, the corrosion test in acidic medium were done at room temperature for 24 h by the gravimetric method based on the weight loss of
metal coupons. After result of the corrosion tests which were done using a low carbon steel, fairly good inhibition efficiencies (91.33 % - 97.24 %) were obtained at different inhibitor concentrations. Outside the inhibition efficiencies, the corrosion rate values of the inhibited and uninhibited coupons were also measured. Finally, the images of the metal surfaces were taken using scanning electron microscopy to support the corrosion inhibition efficiency results obtained by the weight loss method.

 Birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de metal korozyonunu önlemeye yönelik kullanılan yöntemlerden biri uygun inhibitör kullanımıdır. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada, 4-okso-kinazolin türevi olan uzun karbon zinciri içeren 3 adet katyonik piridinyum yüzey aktif madde sentezlenmiş ve 1.0 M HCl asit çözeltisi ortamında metal korozyonuna karşı inhibisyon etkinlikleri incelenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemlerle aydınlatıldıktan sonra yapılan asidik ortamdaki korozyon testleri, oda sıcaklığında 24 saat süreyle ve metal kuponlarındaki kütle kaybına dayalı gravimetrik metotla gerçekleştirilmiştir. Düşük karbon çeliği kullanılarak yapılan korozyon testleri sonucunda, inhibitörlerin değişik konsantrasyonlarında oldukça iyi inhibisyon etkinlikleri (%87.90 - %97.37) elde edilmiştir. İnhibisyon etkinliklerinin dışında yine kütle kaybı değerlerinden yararlanarak inhibitörsüz ve inhibitörlü ortamlardaki korozyon hızları hesaplanmıştır. Son olarak, kütle kaybı yöntemiyle deneysel olarak elde edilen inhibisyon etkinliklerini desteklemek amacıyla taramalı elektron mikroskobu ile metal yüzeylerinin görüntüleri çekilmiştir.

 • Referans1. A. Görenler, “Al-Si Matrisli Kompozit Malzemelerin Korozyon Davranışlarının İncelenmesi,” Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Entüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007.
 • Referans2. L. H. Bennet, J. Kruger, R. L. Parker, and E. B. Berman, “Economic Effects of Metallic Corrosion in the United States,” Part 1.NBS Special Publications, Government Printing Office, Washington, pp. 511, 1978.
 • Referans3. A. F. Çakır, “Progress in the Understanding and Prevention of Corrosion,” The Priority of Corrosion and Protetion in the Turkish Economy Vol. 11, Costa, J. M., Mercer, A. D., ed. 1993a. The Institute of Materials, pp. 671, 1993-a.
 • Referans4. A. F. Çakır, “Türk Ekonomisinde Korozyon Kaybının Boyutları ve İrdelemeler,” VII. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, 4-8 Mayıs, Ankara, pp. 1347, 1993-b.
 • Referans5. G. Bereket and A. Pinarbasi, “Inhibition effect of some heterocyclic compounds on pure aluminium in 0.1 M hydrochloric acid solution,” Corrosion, vol. 16, pp. 17-22, 2008.
 • Referans6. A. Yıldırım, S. Öztürk, and M. Çetin, “Novel amide-based cationic surfactants as efficient corrosion inhibitors for carbon steel in HCl and H2SO4 media,” Journal of Surfactants and Detergents, vol. 16, pp. 13-23, 2013.
 • Referans7. S. Öztürk, A. Yıldırım, M. Çetin, and M. Tavaslı, “Synthesis of quaternary, long-chain N-alkyl amides and their corrosion inhibition in acidic media,” Journal of Surfactants and Detergents, vol. 17, pp. 471–481, 2014.
 • Referans8. D. Asefi, M. Arami, A. A. Sarabi, and N. M. Mahmoodi, “The chain length influence of cationic surfactant and role of nonionic co-surfactants on controlling the corrosion rate of steel in acidic media,” Corrosion Science, vol. 51, pp. 1817-1821, 2009.
 • Referans9. D. Asefi, M. Arami, and N. M. Mahmoodi, “Electrochemical effect of cationic gemini surfactant and halide salts on corrosion inhibition of low carbon steel in acid medium,” Corrosion Science, vol. 52, pp. 794–800, 2010.
 • Referans10. M. A. Hegazy, “A novel Schiff base-based cationic gemini surfactants: Synthesis and effect on corrosion inhibition of carbon steel in hydrochloric acid solution,” Corrosion Science, vol. 51, pp. 2610–2618, 2009.
 • Referans11. M. A. Hegazy, M. Abdallah, and H. Ahmed, “Novel cationic gemini surfactants as corrosion inhibitors for carbon steel pipelines,” Corrosion Science, vol. 52, pp. 2897-2904, 2010.
 • Referans12. M. A. Hegazy, S. S. Abd El Rehim, E. A. Badr, W. M. Kamel, and A. H. Youssif, “Mono-, di- and tetra-cationic surfactants as carbon steel corrosion inhibitors,” Journal of Surfactants and Detergents, vol. 18, pp. 1033-1042, 2015.
 • Referans13. V. Alagarsamy, “Synthesis and pharmacological investigation of some novel 2-methyl-3-(substituted methylamino)-(3H)-quinazolin-4-ones as histamine H1-receptor blockers,” Pharmazie, vol. 59, pp. 753-755, 2004.
 • Referans14. Anonim, “Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming - Technical delivery conditions,” German version EN 10130:2006, DIN Deutsches Institut für Normung e. V., pp. 14, Berlin, Germany, 2007.
 • Referans15. H. Abdelrazik, M. Mona, and H. A. Rehim, “Surface active hyperbranched polyamide-ester as a corrosion inhibitor for carbon steel in both neutral and acidic media,” Anti-Corrosion Methods and Materials, vol. 62, pp. 95-102, 2015.
 • Referans16. M. Lashgari, M. R. Arshadi, and M. Biglar, “Comparative studies of some heterocyclic compounds as corrosion inhibitors of copper in phosphoric acid media,” Chemical Engineering Communications, vol. 197, pp. 1303-1314, 2010.
Birincil Dil tr
Konular Kimya ve Kimya Mühendisliği, Temel Bilimler (Genel)
Yayımlanma Tarihi Haziran 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Serkan Öztürk
Kurum: Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { saufenbilder350569, journal = {Sakarya University Journal of Science}, issn = {1301-4048}, eissn = {2147-835X}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {986 - 1000}, doi = {10.16984/saufenbilder.350569}, title = {Düşük Karbon Çeliğinin Asidik Ortamdaki Korozyonuna Karşı İnhibitör Özelliği Gösteren 4-Okso-Kinazolin Türevi Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi}, key = {cite}, author = {Öztürk, Serkan} }
APA Öztürk, S . (2018). Düşük Karbon Çeliğinin Asidik Ortamdaki Korozyonuna Karşı İnhibitör Özelliği Gösteren 4-Okso-Kinazolin Türevi Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi. Sakarya University Journal of Science, 22 (3), 986-1000. DOI: 10.16984/saufenbilder.350569
MLA Öztürk, S . "Düşük Karbon Çeliğinin Asidik Ortamdaki Korozyonuna Karşı İnhibitör Özelliği Gösteren 4-Okso-Kinazolin Türevi Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 986-1000 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/30828/350569>
Chicago Öztürk, S . "Düşük Karbon Çeliğinin Asidik Ortamdaki Korozyonuna Karşı İnhibitör Özelliği Gösteren 4-Okso-Kinazolin Türevi Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi". Sakarya University Journal of Science 22 (2018): 986-1000
RIS TY - JOUR T1 - Düşük Karbon Çeliğinin Asidik Ortamdaki Korozyonuna Karşı İnhibitör Özelliği Gösteren 4-Okso-Kinazolin Türevi Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi AU - Serkan Öztürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16984/saufenbilder.350569 DO - 10.16984/saufenbilder.350569 T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 986 EP - 1000 VL - 22 IS - 3 SN - 1301-4048-2147-835X M3 - doi: 10.16984/saufenbilder.350569 UR - http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.350569 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Science Düşük Karbon Çeliğinin Asidik Ortamdaki Korozyonuna Karşı İnhibitör Özelliği Gösteren 4-Okso-Kinazolin Türevi Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi %A Serkan Öztürk %T Düşük Karbon Çeliğinin Asidik Ortamdaki Korozyonuna Karşı İnhibitör Özelliği Gösteren 4-Okso-Kinazolin Türevi Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Science %P 1301-4048-2147-835X %V 22 %N 3 %R doi: 10.16984/saufenbilder.350569 %U 10.16984/saufenbilder.350569
ISNAD Öztürk, Serkan . "Düşük Karbon Çeliğinin Asidik Ortamdaki Korozyonuna Karşı İnhibitör Özelliği Gösteren 4-Okso-Kinazolin Türevi Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi". Sakarya University Journal of Science 22 / 3 (Haziran 2018): 986-1000. http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.350569