Year 2017, Volume 21, Issue 3, Pages 294 - 301 2017-06-01

Microbiological Assessment of Waste Bins Regarding Medical Waste Management in Health Care Institutions
Sağlık Kurumlarında Atık Kovalarının Tıbbi Atık Yönetimine Göre Mikrobiyolojik Değerlendirilmesi

Cemil Örgev [1] , Aylin Çalıca Utku [2]

481 709

The management of medical waste is of great importance due to its potential environmental hazards and public
health risks because improper disposal of medical waste may pose a significant threat to human and
environmental health. In this study, it was aimed to carry out bacteriologic analyses of disinfected medical waste
bins used in health institutions. 571 samples taken from disinfected medical waste bins were grown in sheep
blood agar, EMB agar and Chrome orientation medium and reproduction results were evaluated. Reproduction
was observed in 502 samples out of 571 and the reproducing bacteria were E. faecalis, E. coli, K. pneumoniae, S.
aureus, Proteus and S. Saprophyticus. Considering reproduction results of samples taken from medical waste
bins, it becomes necessary to pay more attention to disinfection procedures and conform to standard infection
prevention measures.
  

Tıbbi atıkların yönetimi, potansiyel çevresel tehlikeleri ve toplum sağlığı dikkate alındığında büyük öneme
sahiptir. Çünkü tıbbi atıkların uygun olmayan şekillerde bertaraf edilmesi insan ve toplum sağlığı açısından
önemli bir tehdit oluşturabilmektedir. Bu çalışmada, sağlık kurumlarında kullanılan dezenfekte edilmiş atık
kovalarının bakteriyolojik analizlerinin yapılması amaç edilmiştir. Dezenfekte edilmiş 571 tıbbi atık kovasından
alınan numuneler koyun kanlı besi yeri, eozin metilen mavisi besi yeri ve krom oryantasyon ortamında üretilerek
sonuçları değerlendirildi. 571 numunenin 502’inde E. faecalis, E. coli, K. pneumoniae, S. aureus, Proteus and S.
Saprophyticus bakterilerinin ürediği gözlendi. Tıbbi atık kovalarından alınan numune sonuçları dikkate
alındığında tıbbi atık kovalarının dezenfeksiyon işlemlerine daha fazla dikkat edilmesi ve standart enfeksiyon
önleme ölçümleri yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
  

 • [1] Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, R.G. Tarih: 22/05/2005, R.G. Sayı: 25883. (Ministry of Environment and Forestry, Official Gazette of Republic of Turkey, Friday, July 22, 2005, Number: 25883, Published by General Directorate of Legislation Improvement and Publication, Office of the Prime Minister)
 • [2] S. Rahman, Y. Açık, C. Gülbayrak, D. Erhan, K. Nazlıer, S. E. Deveci, 2009, Sağlık Kuruluşlarının Tıbbi Atıkları Toplama, Depolama ve Bertaraf EtmeYöntemleri, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:11
 • [3] World Health Organization, Regional Office for Europe, 1983. Management of waste from Hospitals and Other Health Care Establishments. EURO Reports and Studies 97, Copenhagen, Denmark.
 • [4] A. Chadha, R.K. Dikshit. et al, Hospital Waste Management Principles and Practice: A WHO project report on Hospital Waste Management at 8J Medical College and Civil Hospital Ahmedabad. Unique offset. Tuvdipura Shahibaug, Ahmedabad.1-5.
 • [5] D.R. Acharya and M. Singh, The hook of biomedical waste management. Ist ed. Minerva Press. New Delhi 2000. Chapter I. Bio-medical Waste concepts and perceptions : 24-32.
 • [6] K.A. Sepkowitz, L. Eisenberg, 2005, Occupational deaths among healthcare workers, EID 11, 1003–1008.
 • [7] Environmental Protection Agency, 1986. EPA Guide for Infectious Waste Management. Washington, DC, USA.
 • [8] Environmental Protection Agency.1991. Medical Waste management and Disposal. Pollution Technology Review No: 200, Noyes Data Corporation, Washington, USA.
 • [9] US Centers for Disease Control, 1978. Isolation Techniques for use in hospitals, second ed., Atlanta, USA.
 • [10] M. Muclich, M. Scherrer, F.D. Daschner, “Comparison of infectious waste management in European hospitals, Original Research article, Journal of Hospital Infection”, Volume 55, Issue 4, December 2003, pp. 260-268.
 • [11] L. Byeong-Kyu, M.J. Ellenbecker, R. Moure-Ersaso, “Alternative for Treatment and Disposal Cost Reduction of Regulated Medical Wastes”, Waste Manag., 24(2004), pp.143-151
 • [12] M. Almuneef, and Z.A. Memish,” Effective medical waste management: it can be done.” Am. J. Infec. Control, 31(2003), pp.188-192.
 • [13] D.J. Abotemarco, C.D. Delnevo, M. Rosen, B.L. Weidner, A.R. Gotsch, “Medical Surveillance practices of blue collar and white collar hazardous waste workers”, J. Occup. Environ. Med., 37(1995), pp. 578-582.
 • [14] Ü. Uysal, Hastane Atıkları, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2004, 8: 122-126,
 • [15] İ. H. Özerol, Tıbbi Atık Stratejileri Nelerdir?, EN/ISO Normları Nelerdir? Avrupa’da Birlik? ABD’ninYaklaşımı? Ülkemizde Durum? 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 2005, s: 434-472
 • [16] Ö. Köse, S. Ayaz, B. Köroğlu, Waste Management in Turkey: National Regulations And Evaluation of Implementation Results (Waste Management Report of Turkish Court of Accounts), 2007
 • [17] M. Günaydın, Hastane Atıklarının Zararsız Hale Getirilmesi, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 1999, 3:86-95
 • [18] N. Yardım, V. Dirimeşe, Ö. Varol, and S. Mollahaliloğlu, Büyükşehir Belediyeleri Tarafından Toplanan Tıbbi Atık Miktarları:2004-2005 Yılı İlk Altı Ay Verileri ve 81 Ilin Tıbbi Atık Toplama, Biriktirme Ve İmha Yöntemleri, DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2006, Cilt 20, Sayı 3:165-173
 • [19] T. Şanlıdağ, S. Akçalı, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Hastane Atıkları, Sağlıkta Birikim, 2009, Cilt:1 Sayı:4
 • [20] Small Sample Techniques. The NEA Research Bulletin, Vol. 38 (December, 1960), p. 99.
 • [21] A.S. Ostry, C. Herzman, K. Thschke, “Community risk perception and waste management a comparison of three communities”. Arch. Environ. Health, 50(1995), pp. 95-102
Subjects Biology
Published Date Haziran 2017
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Cemil Örgev

Author: Aylin Çalıca Utku

Dates

Publication Date: June 1, 2017

Bibtex @research article { saufenbilder283805, journal = {Sakarya University Journal of Science}, issn = {1301-4048}, eissn = {2147-835X}, address = {Sakarya University}, year = {2017}, volume = {21}, pages = {294 - 301}, doi = {10.16984/saufenbilder.283805}, title = {Microbiological Assessment of Waste Bins Regarding Medical Waste Management in Health Care Institutions}, key = {cite}, author = {Örgev, Cemil and Çalıca Utku, Aylin} }
APA Örgev, C , Çalıca Utku, A . (2017). Microbiological Assessment of Waste Bins Regarding Medical Waste Management in Health Care Institutions. Sakarya University Journal of Science, 21 (3), 294-301. DOI: 10.16984/saufenbilder.283805
MLA Örgev, C , Çalıca Utku, A . "Microbiological Assessment of Waste Bins Regarding Medical Waste Management in Health Care Institutions". Sakarya University Journal of Science 21 (2017): 294-301 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/26996/283805>
Chicago Örgev, C , Çalıca Utku, A . "Microbiological Assessment of Waste Bins Regarding Medical Waste Management in Health Care Institutions". Sakarya University Journal of Science 21 (2017): 294-301
RIS TY - JOUR T1 - Microbiological Assessment of Waste Bins Regarding Medical Waste Management in Health Care Institutions AU - Cemil Örgev , Aylin Çalıca Utku Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16984/saufenbilder.283805 DO - 10.16984/saufenbilder.283805 T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 294 EP - 301 VL - 21 IS - 3 SN - 1301-4048-2147-835X M3 - doi: 10.16984/saufenbilder.283805 UR - https://doi.org/10.16984/saufenbilder.283805 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Science Microbiological Assessment of Waste Bins Regarding Medical Waste Management in Health Care Institutions %A Cemil Örgev , Aylin Çalıca Utku %T Microbiological Assessment of Waste Bins Regarding Medical Waste Management in Health Care Institutions %D 2017 %J Sakarya University Journal of Science %P 1301-4048-2147-835X %V 21 %N 3 %R doi: 10.16984/saufenbilder.283805 %U 10.16984/saufenbilder.283805
ISNAD Örgev, Cemil , Çalıca Utku, Aylin . "Microbiological Assessment of Waste Bins Regarding Medical Waste Management in Health Care Institutions". Sakarya University Journal of Science 21 / 3 (June 2017): 294-301. https://doi.org/10.16984/saufenbilder.283805
AMA Örgev C , Çalıca Utku A . Microbiological Assessment of Waste Bins Regarding Medical Waste Management in Health Care Institutions. SAUJS. 2017; 21(3): 294-301.
Vancouver Örgev C , Çalıca Utku A . Microbiological Assessment of Waste Bins Regarding Medical Waste Management in Health Care Institutions. Sakarya University Journal of Science. 2017; 21(3): 301-294.