Year 2000, Volume 4, Issue 1-2, Pages 29 - 34 2000-06-01

Comparison of cooling load used in interior and exterior surfaces HEAT Account Balance Calculation Methods
Soğutma Yükü Hesaplarında Kullanılan İç Ve Dış Yüzey Isı Dengesi Hesap Yöntemlerinin Karsılastırılması

Fethi Halıcı [1] , Yaşar İslamoğlu [2]

168 487

Binalarda sogutma yiikiinii hesaplamak i~in, binarun diylizeyindeki her elemandan, t~llllffi ve talillm yoluyla olan ISI degi~imlerinin, yap1 elemanlanndan iletimle olan 1s1 ge9i~inin, i9 yiizeylerin tiin1iinde 1~munla olan 1s1 ge~i~i degi~irnlerinin ve i~ yiizeyler ile bolge havas1
arasmda tallm yoluyla olan 1s1 ge9i~inin hesaplanmas1 gerekir. Bu 9ah~mada yapt elemamrun gerek i9 yiizey gerekse d1~ yiizey i9in genel1stl denge bagint:llan, i9 ve di~ yiizey 1s1 dengelerine etki eden faktorler a91klanarak 91kanlnn~. Is1 dengesi bagmttlannda bu1unan terimler i9in geli$tirilen 9e~itli yakla~unlar hakkmda bilgi verilmi~ ve degerlendirilmi~tir.

Primary Language TR
Subjects Engineering
Published Date Mart-Eylül 2000
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Fethi Halıcı

Author: Yaşar İslamoğlu

Dates

Publication Date: June 1, 2000

Bibtex @research article { saufenbilder220897, journal = {Sakarya University Journal of Science}, issn = {1301-4048}, eissn = {2147-835X}, address = {Sakarya University}, year = {2000}, volume = {4}, pages = {29 - 34}, doi = {10.16984/saufbed.98993}, title = {Comparison of cooling load used in interior and exterior surfaces HEAT Account Balance Calculation Methods}, key = {cite}, author = {Halıcı, Fethi and İslamoğlu, Yaşar} }
APA Halıcı, F , İslamoğlu, Y . (2000). Comparison of cooling load used in interior and exterior surfaces HEAT Account Balance Calculation Methods. Sakarya University Journal of Science, 4 (1-2), 29-34. Retrieved from http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20685/220897
MLA Halıcı, F , İslamoğlu, Y . "Comparison of cooling load used in interior and exterior surfaces HEAT Account Balance Calculation Methods". Sakarya University Journal of Science 4 (2000): 29-34 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20685/220897>
Chicago Halıcı, F , İslamoğlu, Y . "Comparison of cooling load used in interior and exterior surfaces HEAT Account Balance Calculation Methods". Sakarya University Journal of Science 4 (2000): 29-34
RIS TY - JOUR T1 - Comparison of cooling load used in interior and exterior surfaces HEAT Account Balance Calculation Methods AU - Fethi Halıcı , Yaşar İslamoğlu Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 34 VL - 4 IS - 1-2 SN - 1301-4048-2147-835X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Science Comparison of cooling load used in interior and exterior surfaces HEAT Account Balance Calculation Methods %A Fethi Halıcı , Yaşar İslamoğlu %T Comparison of cooling load used in interior and exterior surfaces HEAT Account Balance Calculation Methods %D 2000 %J Sakarya University Journal of Science %P 1301-4048-2147-835X %V 4 %N 1-2 %R %U
ISNAD Halıcı, Fethi , İslamoğlu, Yaşar . "Comparison of cooling load used in interior and exterior surfaces HEAT Account Balance Calculation Methods". Sakarya University Journal of Science 4 / 1-2 (June 2000): 29-34.
AMA Halıcı F , İslamoğlu Y . Comparison of cooling load used in interior and exterior surfaces HEAT Account Balance Calculation Methods. SAUJS. 2000; 4(1-2): 29-34.
Vancouver Halıcı F , İslamoğlu Y . Comparison of cooling load used in interior and exterior surfaces HEAT Account Balance Calculation Methods. Sakarya University Journal of Science. 2000; 4(1-2): 34-29.