Year 2000, Volume 4, Issue 1-2, Pages 1 - 6 2000-06-01

The Environmental Impact Assessment After the August 17 earthquake in Adapazari
Adapazarı'nda 17 Ağustos Depremi Sonrası Çevre Etki Değerlendirmesi

Mahnaz Gümrükçüoğlu [1] , Recep İleri [2] , Burhan Sümer [3] , Mirali Seyfettinoğlu [4]

272 736

 17 August 1999 earthquake has been revaled more serious hıımanl y, economic and ecologic problems. Firstly, humanly and ecomomic problems ha ve been evaluated and produced solutions. Nevertheless earthquake has been created environınental problems which will be e:posed in short or long periods. Therefore in this study, environmental impacts which occured after the earthquake have been evaluated and investi gated necessary expediences

17 Ağustos I 999 tarihinde yaşanan deprem çok ciddi boy utla rda insani, ekonomik ve ekolojik so nmlara neden olmuştur. Bu so runlann ö ncelikle insani ve ekonomik boyutlan ele alınmış ve çözümler üretilmeye çalışllınıştır. Bunun yamnda deprem, bir kısmı kısa vadede bir kısmı da uzun vadede ortaya çıkacak önemli çe"YTe pr ob l e mle ri yaratmıştır. Bwıa bağlı olarak bu çalışmada deprem sonucu meydana gelen çe,Tesel etkile r değer len diriln ı i ş ve alınınası gereken önlemler üzerinde durulmuştur. .
L GİRİŞ Dünyanın en aktif deprem kuşaklanndan birinin üzerinde bulıman ülkemizin yaklaşık o/o95'i depremlerden etkilenmektedir. Bu etkinin en fazla hissedildiği kuşak olan Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremde bu fayhattının Gölcük-Arifiye merkezli uzanhsı kınl� aletse l büyüklüğü 7.4 o� son yüzyılın en şiddetli depremlerinden biri mevdana • gelmiştir. [1] Deprem 120 kın'lik bir yüzey kınğı meydana getirmiş ·ve ülke nüfusunun o/o40'ının yaşadığ1 çok geniş bir alanda etkili olmuşve bu d urum gerek insan sağlığı gerekse çevre kirliliği açısından oluşan
riskleri önemli ölçüde arttırmı ştır. Aynca deprem sonrası kullanılacak acil uygulama p l anlannın bulun maması bu p roblemie rin daha da büvı1mesine neden olmuştur. Aktif fay zonu üzerinde ,.e zemin şartlan uygun olmayan alanlarda kurulmuş olan konutlar ve bir çok endüstriyel tesis, hava, toprak, yer altı Ye yüzey sulannın kirlenme sine ve meydana gelen hasarlar, önemli miktarda katı atık oluşumuna neden olmuştur. D. ADAPAZARI ve DEPREM
Adapazan şehir merkezi doğu-batı yönünde yaklaşık 45 km., kuzey-güney yönünde ise yaklaşık 30 km. uzunluğunda ve kalınlığı 200 m. !i aşan bir alm·yon

Primary Language TR
Subjects Engineering
Published Date Mart-Eylül 2000
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mahnaz Gümrükçüoğlu

Author: Recep İleri

Author: Burhan Sümer

Author: Mirali Seyfettinoğlu

Dates

Publication Date: June 1, 2000

Bibtex @research article { saufenbilder220892, journal = {Sakarya University Journal of Science}, issn = {1301-4048}, eissn = {2147-835X}, address = {Sakarya University}, year = {2000}, volume = {4}, pages = {1 - 6}, doi = {10.16984/saufbed.24522}, title = {The Environmental Impact Assessment After the August 17 earthquake in Adapazari}, key = {cite}, author = {Gümrükçüoğlu, Mahnaz and İleri, Recep and Sümer, Burhan and Seyfettinoğlu, Mirali} }
APA Gümrükçüoğlu, M , İleri, R , Sümer, B , Seyfettinoğlu, M . (2000). The Environmental Impact Assessment After the August 17 earthquake in Adapazari. Sakarya University Journal of Science, 4 (1-2), 1-6. Retrieved from http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20685/220892
MLA Gümrükçüoğlu, M , İleri, R , Sümer, B , Seyfettinoğlu, M . "The Environmental Impact Assessment After the August 17 earthquake in Adapazari". Sakarya University Journal of Science 4 (2000): 1-6 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20685/220892>
Chicago Gümrükçüoğlu, M , İleri, R , Sümer, B , Seyfettinoğlu, M . "The Environmental Impact Assessment After the August 17 earthquake in Adapazari". Sakarya University Journal of Science 4 (2000): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - The Environmental Impact Assessment After the August 17 earthquake in Adapazari AU - Mahnaz Gümrükçüoğlu , Recep İleri , Burhan Sümer , Mirali Seyfettinoğlu Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 4 IS - 1-2 SN - 1301-4048-2147-835X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Science The Environmental Impact Assessment After the August 17 earthquake in Adapazari %A Mahnaz Gümrükçüoğlu , Recep İleri , Burhan Sümer , Mirali Seyfettinoğlu %T The Environmental Impact Assessment After the August 17 earthquake in Adapazari %D 2000 %J Sakarya University Journal of Science %P 1301-4048-2147-835X %V 4 %N 1-2 %R %U
ISNAD Gümrükçüoğlu, Mahnaz , İleri, Recep , Sümer, Burhan , Seyfettinoğlu, Mirali . "The Environmental Impact Assessment After the August 17 earthquake in Adapazari". Sakarya University Journal of Science 4 / 1-2 (June 2000): 1-6.
AMA Gümrükçüoğlu M , İleri R , Sümer B , Seyfettinoğlu M . The Environmental Impact Assessment After the August 17 earthquake in Adapazari. SAUJS. 2000; 4(1-2): 1-6.
Vancouver Gümrükçüoğlu M , İleri R , Sümer B , Seyfettinoğlu M . The Environmental Impact Assessment After the August 17 earthquake in Adapazari. Sakarya University Journal of Science. 2000; 4(1-2): 6-1.