Year 1998, Volume 2, Issue 1, Pages 15 - 20 1998-06-01

SCADA System Aided Measurement of Harmonics in Power Distribution Systems
Scada Sistemi Yardımıyla Enerji Dagıtım Sistemlerinde Harmoniklerin Ölçülmesi

Etem Köklükaya [1] , Mehmet Bayrak [2]

177 918

Ene�i dagıtım sisteminde başta elektrik motorlan hız kontrol devrelerinin oluşturdugu yilider olmak üzere lineer olmayan yül<ler hızla artmaktadır. Bu yüklerin oluşturdugu harmonikler, gerek şebekenin işletmesinde ve gerekse tüketicilerde birçok olumsuz etki yapma ktadır. Bu çalışmada SCADA sistemiyle enerji dağıtım sistemlerinde harmanikierin ölçülmesi konusu incelerımiş ve ölçme yapılabilmesi için gerekli olan donanımların nasıl olması gerektigi açıklanmıştır. Örnek olarak seçilen Uç fazh kontrolsüz tam dalga do�ltucudan oluşan yUkUndagıtun şebekesini besieyan transfermatörden çektigi akımın dalga şekli ve harmonik . spektrumu bilgisayar benzerimiyle incelen-miştir.

 • {1] REID, E. W., ' Power Quality lssues-Standards
 • and Guidlines', lEEE Trans on lA, Vol 32 No ı,
 • May/June 1996.
 • PHlPPS, J. K., et all,'Power Quality and Harmonic
 • Distortion on DistributionSystems', IEEE Trans on
 • lA, Vol 30, No 2, March/April l994.
 • ÖZBULUR, V., BROWN,P., TUNÇAY, N.,
 • ' Ark Fırını Harmanikierinin Analizi ve Ölçülmesi'
 • Elektrik Mühendisliği 4. Ulusal Kongresi, 1991 .
 • JAMES, J., et all,' Benefits of an Automated On­
 • Line Harmonic Measurement System ' IEEE Trans
 • on lA, Vol 22 No 5, Sept/Oct 1986.
 • IEEE Recomended Practices and Requirements
 • for Harmonic Control in Electrical Power Power
 • Systems, ANSI/IEEE Standard 519, 199 2.
 • MASSEY, G. W.,' Estimation Methods for Power
 • System Harmonic on Power Distribution Transfor­
 • mer ',IEEE Trans on lA, Vol 30 No 2, 1994.
 • ARILLAGA, J., et all,' Power System Harmonics ',
 • John Wiley & Sons, 1988.
 • MARVEN, C., EWERS, G.,' Digital Signal
 • Processing' Texas Instrurnents, 1994.
 • ] BAYRAK, M., ' Yüksek Gerilim Laboratuvarlannın
 • Tasarımı ve Deney Devrelerinin incelenmesi' Yüksek
 • Lisans Tezi, i.T.Ü. Fen Bilimleri, 1993.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date Haziran 1998
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Etem Köklükaya

Author: Mehmet Bayrak

Dates

Publication Date: June 1, 1998

Bibtex @research article { saufenbilder220655, journal = {Sakarya University Journal of Science}, issn = {1301-4048}, eissn = {2147-835X}, address = {Sakarya University}, year = {1998}, volume = {2}, pages = {15 - 20}, doi = {10.16984/saufbed.80291}, title = {Scada Sistemi Yardımıyla Enerji Dagıtım Sistemlerinde Harmoniklerin Ölçülmesi}, key = {cite}, author = {Köklükaya, Etem and Bayrak, Mehmet} }
APA Köklükaya, E , Bayrak, M . (1998). Scada Sistemi Yardımıyla Enerji Dagıtım Sistemlerinde Harmoniklerin Ölçülmesi. Sakarya University Journal of Science, 2 (1), 15-20. Retrieved from http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20681/220655
MLA Köklükaya, E , Bayrak, M . "Scada Sistemi Yardımıyla Enerji Dagıtım Sistemlerinde Harmoniklerin Ölçülmesi". Sakarya University Journal of Science 2 (1998): 15-20 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20681/220655>
Chicago Köklükaya, E , Bayrak, M . "Scada Sistemi Yardımıyla Enerji Dagıtım Sistemlerinde Harmoniklerin Ölçülmesi". Sakarya University Journal of Science 2 (1998): 15-20
RIS TY - JOUR T1 - Scada Sistemi Yardımıyla Enerji Dagıtım Sistemlerinde Harmoniklerin Ölçülmesi AU - Etem Köklükaya , Mehmet Bayrak Y1 - 1998 PY - 1998 N1 - DO - T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 20 VL - 2 IS - 1 SN - 1301-4048-2147-835X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Science Scada Sistemi Yardımıyla Enerji Dagıtım Sistemlerinde Harmoniklerin Ölçülmesi %A Etem Köklükaya , Mehmet Bayrak %T Scada Sistemi Yardımıyla Enerji Dagıtım Sistemlerinde Harmoniklerin Ölçülmesi %D 1998 %J Sakarya University Journal of Science %P 1301-4048-2147-835X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Köklükaya, Etem , Bayrak, Mehmet . "Scada Sistemi Yardımıyla Enerji Dagıtım Sistemlerinde Harmoniklerin Ölçülmesi". Sakarya University Journal of Science 2 / 1 (June 1998): 15-20.
AMA Köklükaya E , Bayrak M . Scada Sistemi Yardımıyla Enerji Dagıtım Sistemlerinde Harmoniklerin Ölçülmesi. SAUJS. 1998; 2(1): 15-20.
Vancouver Köklükaya E , Bayrak M . Scada Sistemi Yardımıyla Enerji Dagıtım Sistemlerinde Harmoniklerin Ölçülmesi. Sakarya University Journal of Science. 1998; 2(1): 20-15.