Year 1998, Volume 2, Issue 1, Pages 1 - 6 1998-06-01

Sakarya Provincial Traffic noise and Control
Sakarya İlinde Trafik Kaynaklı Gürültü Ve Kontrolü

Recep İleri [1] , Burhan Sümer [2] , Haluk Gezbul [3] , Nurtaç Öz [4]

394 604

İnsan ın psikolojik ve fizyolojik sağlığını olumsuz yönde etkileyen gürilltü; son yıllarda dünyanın her tarafında, özellikle büyük yerleşim birimlerinde çok önemli bir çevre sorunu haline gelmiş ve çoğu yerde kirlenme boyutlarına ulaşmıştır. Gürültü kirlenmesinin bir çok sebebi olmakla birlikte, esas sebepler çevre sorunlarının genel sebepleri olan; hızlı nüfus artışı, çarpık şehirleşme, çarpık sanayileşme ve trafiktir. Ülkerniz yerleşim bölgelerinde motorlu taşıtların sayısının hızla artması. çevre kirlenmesinin içinde çarpıcı bir şekilde dikkati çeken trafik gürülrusünü ön plana çıkannıştır. Bu çalışmada, Sakarya ilinde trafikten kaynaklanan gürültüler ölçülmüş ve değerlendirilmiştir.

 • (1) Hassel, J.R. and Zaverki, K. "Acoustic Noise
 • Measurements", Denmark, (1979).
 • (2) Pandey, G.N. and Carney, G.C., "Environmental
 • Engineering", Tata Mc Graw-Hill, Delhi, 252-271,
 • (1989).
 • (3) Altay, A., "İstanbul' da Trafikten Kaynaklanan
 • Gürültünün Değerlendirilmesi ve Kontrolü" Türk
 • Devletleri Arasında 1. İlıni İşbirliği Konferansı,
 • Lefkoşe, 55-63, (1992).
 • (4) Ayvaz, Z., ''Trafık Kaynaklı
 • Önlenmesi", 1. Uluslararası
 • Sempozyumu Bildirileri Kitabı
 • (1992).
 • Gürültü Kirliliği ve
 • Çevre Koruma
 • , İzmir, 509-539,
 • (5) Gönüllü, T., "Gürültü Kontrolu" Yıldız Teknik
 • Üniversitesi, İstanbul, (1993).
 • (6) Karpuzcu, M., "Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü",
 • Kubbealtı Neşriyatı, 181-226, İstanbul, (1994).
 • (7) Çakıcı, H., "Gürültü Yapısı", !.Ulusal Gürültü
 • Kongresi Bildiri Kitabı, Uludağ, 1-7, (1994).
 • (8) Ergun, O.N. ve Kulein, A. "Samsun Şehir
 • Merkezinde Yanlış Şehirleşmeden Kaynaklanan
 • Gürültü K.irlenmesi", Türk Devletleri Arasında 1. İlmi
 • İşbirliği Konferansı, 227-236, Lefkoşe, (1992).
 • (9) Tekalan, Ş.A., "Gürültünün işitme ve Diğer
 • Sistemler Üzerinde Etkileri" Ekoloji-Çevre Dergisi, 1,
 • İzmi r , 2-l l, (1991).
 • (10) Cur:ı, 0., "Gürültü ve Sağlık", 1. Ulusal Gürültü
 • Kongresi Bildirileri Kitabı, Uludağ , 74-82, (1994).
 • (I 1) Özdoğan, A., "İstanbul Şehri Değişik
 • Bölgelerinde Trafık Gürültü Sorunu" Doktora Tezi.
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, (1991).
 • (12) Pakman, B., "Trafik Gürültüsünün Nedenleri ve
 • Alınabilecek Önlemler", Karayollan Vakfı Dergisi,
 • Ankara, 17.27-31, (1990).
 • (13) Korra, S., Aksükür, N. ve Arık, A., ''İstanbul' da
 • Çevre Gürültüsünün Kaynaklannın Saptanması ve
 • Gürültü Denetimi Ölçütlerinin Belirlenmesi",
 • TÜBİTAK , Mühendislik Araştırma Gurubu, İstanbul,
 • (1981).
 • (14) T.C. Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı, Gürültü
 • Kontrol Yönetmeliği, Resmi Gazete, Ankara,
 • ı 1.12.1986, ı 9308, ( 1986).
 • (15) Davis, M.L. and Cornwell, D.A., "Environmental
 • Engineering", McGraw-Hill, Singapore, 500-580,
 • (1991).
 • (16) Boeker, E. and Grandelle, R. van,
 • "Environmental Physics", John Wiley & Sons,
 • England, 286-339, (1995).
 • (17) Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik
 • Şube Müdürlüğü Kayıtları, Sakarya, (1996).
 • (18) TSE, "Akustik, Toplumsal Yaşanı Yönünden
 • Gürültünün Değerlendirilmesi" Türk Standartları
 • Enstitüsü, Ankara, TS 2606, (1977).
 • ( 19) TSE, ''Duyarlı Sonometreler, Duyarlı Ses Servisi
 • Ölçü Aleti", Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, TS
 • , (1977).
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date Haziran 1998
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Recep İleri

Author: Burhan Sümer

Author: Haluk Gezbul

Author: Nurtaç Öz

Dates

Publication Date: June 1, 1998

Bibtex @research article { saufenbilder220653, journal = {Sakarya University Journal of Science}, issn = {1301-4048}, eissn = {2147-835X}, address = {Sakarya University}, year = {1998}, volume = {2}, pages = {1 - 6}, doi = {10.16984/saufbed.75626}, title = {Sakarya İlinde Trafik Kaynaklı Gürültü Ve Kontrolü}, key = {cite}, author = {İleri, Recep and Sümer, Burhan and Gezbul, Haluk and Öz, Nurtaç} }
APA İleri, R , Sümer, B , Gezbul, H , Öz, N . (1998). Sakarya İlinde Trafik Kaynaklı Gürültü Ve Kontrolü. Sakarya University Journal of Science, 2 (1), 1-6. Retrieved from http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20681/220653
MLA İleri, R , Sümer, B , Gezbul, H , Öz, N . "Sakarya İlinde Trafik Kaynaklı Gürültü Ve Kontrolü". Sakarya University Journal of Science 2 (1998): 1-6 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/20681/220653>
Chicago İleri, R , Sümer, B , Gezbul, H , Öz, N . "Sakarya İlinde Trafik Kaynaklı Gürültü Ve Kontrolü". Sakarya University Journal of Science 2 (1998): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Sakarya İlinde Trafik Kaynaklı Gürültü Ve Kontrolü AU - Recep İleri , Burhan Sümer , Haluk Gezbul , Nurtaç Öz Y1 - 1998 PY - 1998 N1 - DO - T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 2 IS - 1 SN - 1301-4048-2147-835X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Science Sakarya İlinde Trafik Kaynaklı Gürültü Ve Kontrolü %A Recep İleri , Burhan Sümer , Haluk Gezbul , Nurtaç Öz %T Sakarya İlinde Trafik Kaynaklı Gürültü Ve Kontrolü %D 1998 %J Sakarya University Journal of Science %P 1301-4048-2147-835X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD İleri, Recep , Sümer, Burhan , Gezbul, Haluk , Öz, Nurtaç . "Sakarya İlinde Trafik Kaynaklı Gürültü Ve Kontrolü". Sakarya University Journal of Science 2 / 1 (June 1998): 1-6.
AMA İleri R , Sümer B , Gezbul H , Öz N . Sakarya İlinde Trafik Kaynaklı Gürültü Ve Kontrolü. SAUJS. 1998; 2(1): 1-6.
Vancouver İleri R , Sümer B , Gezbul H , Öz N . Sakarya İlinde Trafik Kaynaklı Gürültü Ve Kontrolü. Sakarya University Journal of Science. 1998; 2(1): 6-1.