Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Tarihi Safranbolu’yu çevreleyen kaya şevlerindeki duraysızlık problemlerinin kinematik analizlerle değerlendirilmesi

Year 2017, Volume 21, Issue 5, 769 - 781, 01.10.2017
https://doi.org/10.16984/saufenbilder.290521

Abstract

Şev kaynaklı afete uğrama olasılığı oldukça yüksek olan Safranbolu, ülkemiz için oldukça önemli bir yerleşim yeri olup, sahip olduğu tarihsel ve kültürel varlıklarla dünya mirası için de değerli bir kenttir. Bu dünya mirası kentteki zenginliklerin olası bir doğal afetten etkilenme potansiyellerinin ortaya çıkarılması oldukça önemlidir. Tarihi Safranbolu çok dik kaya şevleri ile çevrili olup, zaman zaman bu şevleri oluşturan kaya kütlesinde duyarsızlıklar meydana gelmektedir. Çeşitli sebep ve şekillerde serbestleşen kaya blokları, oldukça dik olan bu şevlerde kaya düşmelerine de kaynak oluşturup şev aşağı hareket ederek tarihi kente yaşam alanlarına zarar verebilmektedir. Söz konusu zararların aza indirilmesi ve tehlike potansiyelinin orta konulması amacıyla bu çalışmada kaya şevleri kinematik analizlerle değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler ile bölgedeki kaya şevlerinin duraysız potansiyeli tartışılmıştır.


References

 • O. Gökçe, Ş. Özden ve A. Demir, «Türkiye'de afetlerin mekansal ve istatistiksel dağılımı afet bilgileri envanteri,» Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008.
 • İ. Ketin, «Tectonic units of Anatolia,» Bull. Mineral Research and Exploration Institute of Turkey, cilt 66, pp. 22-34, 1966.
 • E. Timur ve A. Aksaray, «1:100000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları No:30 Zonguldak F29 Paftası,» Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara, 2002.
 • D. Piteau, «Geological factors significant to the stability of slopes cut in rock,» %1 içinde Proc. of The Symp. on Planning Open Pit Mines, South African Institute of Mining and Metallurgy, Johannesburg,, 1970.
 • J. Jenning, «A mathematical theory for the calculation of the stability of open cast mines,» %1 içinde Proc. Symp. On Planning Open Pit Mines, Cape Town, Balkema,, 1970.
 • P. Fookes ve B. Denness , «Observational studies on fissure patterns in Cretaceous sediments of southeast England,» Geotechnique,, cilt 19, no. 4, pp. 453-77, 1969.
 • P. Attewel ve I. Farmer , Principles of engineering geology, Chapman and Hall: London, 1976.
 • S. Priest ve J. Hudson , «Estimation of discontinuity spacing and trace lengthusing scanline surveys,,» International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts,, cilt 18, no. 3, pp. 183-197, 1981 .
 • ISRM, «Suggested methods for the quantitative description of discontinuities in rock masses,» International Rock Mechanics and Mining Science, Geomech. Abstr. , cilt 15, pp. 319-368, 1978.
 • ISRM, The complete isrm suggested methods for rock characterization, testing and monitoring: 1974-2006. Suggested Methods prepared by the Commission on Testing Methods, ISRM, R. Ulusay and J.A. Hudson (Ed.),, Ankara: Kozan Ofset, Ankara, 628s., 2007.
 • Rocscience, Dips v6.0 Graphical and statistical analysis of orientation data, Rocscience Inc.,, Toronto, Ontario, 2012.
 • C. Gokceoglu , H. Sonmez ve M. Ercanoglu , «Discontinuity controlled probabilistic slope failure risk maps of the Altındağ (settlement) region in Turkey,,» Engineering Geology, cilt 55, pp. 277-296., 2000.
 • W. Yoon , U. Jeong ve J. Kim, «Kinematic analysis for sliding failure of multi-faced rock slopes,» Engineering Geology , cilt 67, no. 1-2 , pp. 51-61, 2002.
 • B. Kentli ve T. Topal, «Assesment of rock slope stability for a segment of the Ankara-Pozanti motorway Turkey,» Engineering Geology, cilt 74, no. 1-2, pp. 73-90, 2004.
 • İ. Keskin ve I. Yılmaz, «Şebinkarahisar ve çevresindeki kütle hareketleri ve kaya şevlerinin duraylılığının kinematik değerlendirilmesi,» Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri , cilt 23, no. 1-2, pp. 25-42., 2006.
 • G. Özdemir , İ. Keskin ve I. Yılmaz, «Aluçra (Giresun) yöresindeki kaya şevlerinin duraylılığının kinematik analizi ve yapısal yaklaşım.,» Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, cilt 24, no. 1-2, pp. 1-18, 2007.
 • Z. Gurocak , S. Alemdag ve M. Zaman, «Rock slope stability and excavatability assessment of rocks at the Kapikaya Dam site, Eastern Turkey,» Engineering Geology, cilt 96, no. 1-2, pp. 17-27., 2008.
 • I. Yılmaz, M. Marschalko, M. Yıldırım ve E. Dereli, «GIS-based kinematic slope instability and slope mass rating (SMR) maps: application to a railway route in Sivas (Turkey),» Bull. Eng. Geol. Environ., cilt 71, no. 2, pp. 351-357, 2012.
 • S. Tudes, Ş. Ceryan ve F. Bulut, «Geoenvironmental evaluation for planning: an example from Gumushane City,» Bull. Eng. Geol. Environ., cilt 71, no. 4, pp. 679-690, 2012.
 • S. Alemdag, A. Akgun, A. Kaya ve C. Gokceoglu, «A large and rapid planar failure: Causes, mechanism and consequences (Mordut, Gumushane, Turkey),» Arabian Journal of Geosciences,, cilt 7, no. 3, pp. 205-1221, 2014.
 • S. Alemdağ,, G. Zülfü ve C. Özkirişçi, «Bağlarbaşı-Tekke (Gümüşhane) Karayolundaki Kaya Şevlerinin Kinematik ve Limit Denge Yöntemleri İle Değerlendirilmesi,» Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, cilt 1, no. 1-2, pp. 1-10, 2015.
 • E. Hoek ve J. Bray, Rock slope engineering, Third Edition, The Institution of Mining and Metallurgy, London, 1981.
 • R. Goodman, Introduction to rock mechanics, 2nd edition, New York: Wiley, 1989.
 • D. Wyllie ve C. Mah, Rock slope engineering civil and mining, Spon Press, Taylor and Francis e-library., 2004.

Evaluation of the instability problems in rock slopes surrounding historical Safranbolu by kinematic analysis

Year 2017, Volume 21, Issue 5, 769 - 781, 01.10.2017
https://doi.org/10.16984/saufenbilder.290521

Abstract

Safranbolu which has high probability for slope-induced disasters is a very worthwhile settlement for our country and also for the world with its historical and cultural heritage. Finding out potential hazards that may affect the wealth of this world heritage city is very crucial. The historic Safranbolu is surrounded by very steep rock slopes, and occasionally instability occurs in the rock mass that forms these slopes. The rock blocks that are relaesed in various causes and shapes can damage the historic town living spaces by creating a source for the rock fallings and moving down the slope in these very steep slopes. The rock slopes were evaluated by kinematic analysis in order to reduce the mentioned damages and to reveal potential hazards. In the study, characteristics of mass that causes rock fallings are analysed, kinematic controlled instability types are determined considering the obtained data and characteristic of slopes.

References

 • O. Gökçe, Ş. Özden ve A. Demir, «Türkiye'de afetlerin mekansal ve istatistiksel dağılımı afet bilgileri envanteri,» Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008.
 • İ. Ketin, «Tectonic units of Anatolia,» Bull. Mineral Research and Exploration Institute of Turkey, cilt 66, pp. 22-34, 1966.
 • E. Timur ve A. Aksaray, «1:100000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları No:30 Zonguldak F29 Paftası,» Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara, 2002.
 • D. Piteau, «Geological factors significant to the stability of slopes cut in rock,» %1 içinde Proc. of The Symp. on Planning Open Pit Mines, South African Institute of Mining and Metallurgy, Johannesburg,, 1970.
 • J. Jenning, «A mathematical theory for the calculation of the stability of open cast mines,» %1 içinde Proc. Symp. On Planning Open Pit Mines, Cape Town, Balkema,, 1970.
 • P. Fookes ve B. Denness , «Observational studies on fissure patterns in Cretaceous sediments of southeast England,» Geotechnique,, cilt 19, no. 4, pp. 453-77, 1969.
 • P. Attewel ve I. Farmer , Principles of engineering geology, Chapman and Hall: London, 1976.
 • S. Priest ve J. Hudson , «Estimation of discontinuity spacing and trace lengthusing scanline surveys,,» International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts,, cilt 18, no. 3, pp. 183-197, 1981 .
 • ISRM, «Suggested methods for the quantitative description of discontinuities in rock masses,» International Rock Mechanics and Mining Science, Geomech. Abstr. , cilt 15, pp. 319-368, 1978.
 • ISRM, The complete isrm suggested methods for rock characterization, testing and monitoring: 1974-2006. Suggested Methods prepared by the Commission on Testing Methods, ISRM, R. Ulusay and J.A. Hudson (Ed.),, Ankara: Kozan Ofset, Ankara, 628s., 2007.
 • Rocscience, Dips v6.0 Graphical and statistical analysis of orientation data, Rocscience Inc.,, Toronto, Ontario, 2012.
 • C. Gokceoglu , H. Sonmez ve M. Ercanoglu , «Discontinuity controlled probabilistic slope failure risk maps of the Altındağ (settlement) region in Turkey,,» Engineering Geology, cilt 55, pp. 277-296., 2000.
 • W. Yoon , U. Jeong ve J. Kim, «Kinematic analysis for sliding failure of multi-faced rock slopes,» Engineering Geology , cilt 67, no. 1-2 , pp. 51-61, 2002.
 • B. Kentli ve T. Topal, «Assesment of rock slope stability for a segment of the Ankara-Pozanti motorway Turkey,» Engineering Geology, cilt 74, no. 1-2, pp. 73-90, 2004.
 • İ. Keskin ve I. Yılmaz, «Şebinkarahisar ve çevresindeki kütle hareketleri ve kaya şevlerinin duraylılığının kinematik değerlendirilmesi,» Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri , cilt 23, no. 1-2, pp. 25-42., 2006.
 • G. Özdemir , İ. Keskin ve I. Yılmaz, «Aluçra (Giresun) yöresindeki kaya şevlerinin duraylılığının kinematik analizi ve yapısal yaklaşım.,» Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, cilt 24, no. 1-2, pp. 1-18, 2007.
 • Z. Gurocak , S. Alemdag ve M. Zaman, «Rock slope stability and excavatability assessment of rocks at the Kapikaya Dam site, Eastern Turkey,» Engineering Geology, cilt 96, no. 1-2, pp. 17-27., 2008.
 • I. Yılmaz, M. Marschalko, M. Yıldırım ve E. Dereli, «GIS-based kinematic slope instability and slope mass rating (SMR) maps: application to a railway route in Sivas (Turkey),» Bull. Eng. Geol. Environ., cilt 71, no. 2, pp. 351-357, 2012.
 • S. Tudes, Ş. Ceryan ve F. Bulut, «Geoenvironmental evaluation for planning: an example from Gumushane City,» Bull. Eng. Geol. Environ., cilt 71, no. 4, pp. 679-690, 2012.
 • S. Alemdag, A. Akgun, A. Kaya ve C. Gokceoglu, «A large and rapid planar failure: Causes, mechanism and consequences (Mordut, Gumushane, Turkey),» Arabian Journal of Geosciences,, cilt 7, no. 3, pp. 205-1221, 2014.
 • S. Alemdağ,, G. Zülfü ve C. Özkirişçi, «Bağlarbaşı-Tekke (Gümüşhane) Karayolundaki Kaya Şevlerinin Kinematik ve Limit Denge Yöntemleri İle Değerlendirilmesi,» Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, cilt 1, no. 1-2, pp. 1-10, 2015.
 • E. Hoek ve J. Bray, Rock slope engineering, Third Edition, The Institution of Mining and Metallurgy, London, 1981.
 • R. Goodman, Introduction to rock mechanics, 2nd edition, New York: Wiley, 1989.
 • D. Wyllie ve C. Mah, Rock slope engineering civil and mining, Spon Press, Taylor and Francis e-library., 2004.

Details

Subjects Engineering, Multidisciplinary, Civil Engineering
Published Date Ekim 2017
Journal Section Research Articles
Authors

İnan Keskin
KARABUK UNIV
Türkiye

Publication Date October 1, 2017
Application Date February 7, 2017
Acceptance Date August 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 21, Issue 5

Cite

Bibtex @research article { saufenbilder290521, journal = {Sakarya University Journal of Science}, eissn = {2147-835X}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2017}, volume = {21}, number = {5}, pages = {769 - 781}, doi = {10.16984/saufenbilder.290521}, title = {Evaluation of the instability problems in rock slopes surrounding historical Safranbolu by kinematic analysis}, key = {cite}, author = {Keskin, İnan} }
APA Keskin, İ. (2017). Evaluation of the instability problems in rock slopes surrounding historical Safranbolu by kinematic analysis . Sakarya University Journal of Science , 21 (5) , 769-781 . DOI: 10.16984/saufenbilder.290521
MLA Keskin, İ. "Evaluation of the instability problems in rock slopes surrounding historical Safranbolu by kinematic analysis" . Sakarya University Journal of Science 21 (2017 ): 769-781 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/en/pub/issue/26998/290521>
Chicago Keskin, İ. "Evaluation of the instability problems in rock slopes surrounding historical Safranbolu by kinematic analysis". Sakarya University Journal of Science 21 (2017 ): 769-781
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of the instability problems in rock slopes surrounding historical Safranbolu by kinematic analysis AU - İnan Keskin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16984/saufenbilder.290521 DO - 10.16984/saufenbilder.290521 T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 769 EP - 781 VL - 21 IS - 5 SN - -2147-835X M3 - doi: 10.16984/saufenbilder.290521 UR - https://doi.org/10.16984/saufenbilder.290521 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Science Evaluation of the instability problems in rock slopes surrounding historical Safranbolu by kinematic analysis %A İnan Keskin %T Evaluation of the instability problems in rock slopes surrounding historical Safranbolu by kinematic analysis %D 2017 %J Sakarya University Journal of Science %P -2147-835X %V 21 %N 5 %R doi: 10.16984/saufenbilder.290521 %U 10.16984/saufenbilder.290521
ISNAD Keskin, İnan . "Evaluation of the instability problems in rock slopes surrounding historical Safranbolu by kinematic analysis". Sakarya University Journal of Science 21 / 5 (October 2017): 769-781 . https://doi.org/10.16984/saufenbilder.290521
AMA Keskin İ. Evaluation of the instability problems in rock slopes surrounding historical Safranbolu by kinematic analysis. SAUJS. 2017; 21(5): 769-781.
Vancouver Keskin İ. Evaluation of the instability problems in rock slopes surrounding historical Safranbolu by kinematic analysis. Sakarya University Journal of Science. 2017; 21(5): 769-781.
IEEE İ. Keskin , "Evaluation of the instability problems in rock slopes surrounding historical Safranbolu by kinematic analysis", Sakarya University Journal of Science, vol. 21, no. 5, pp. 769-781, Oct. 2017, doi:10.16984/saufenbilder.290521

Sakarya University Journal of Science (SAUJS)