BİR ÜNİVERSİTE HOCASINASIL OLMALI VE ONDAN BEKLENENLER

SELAHATTİN ANIK, AHMET OĞUR
989 383

Öz


Uruversite hocası, öğrencileri hayata hazırlayan v
meslek sahibi yapan öğrenim kademesini
sonuncusunu teşkil eden yüksek öğretim
kurumlannda öğrencilerini yetiştiren, hayat
hazırla yan ve ilerideki çalışmalanna yön vere
öğretım elemanlarıdır. Öğrenciler bu kurumlard
son şekillerini alarak hayata atılır. Onun içi
üniversite hocasımn, sadece ders veren bir elema
değil bunun yanında çok daha fazla hasletle
üzerinde toplayan kamil birer eleman olmas
gerekir.
Bir insanın organlan arasında mühim yer işgal ede
ve günlük yaşamında da bütün işleri gören elleridi
Her elinde gördüğü işi daha mükemmel ve dah
faydalı bir şekilde yapabilmesi için sahip olduğ
beş parmağı vardır. Her pamıağında gördüğü başk
bir görevi mevcuttur. Eksik bir parmak, elin yaptığ
işinde eksik kalmasına sebebiyet verir. El ve vücud
bilek ile bağlanmıştır.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X