N. DERECELI GERILIM TRANSFER FONKSIYONLARI SENTEZINE PRATlK YAKLAŞlMLAR

YAVUZ SARI, RAŞİT KÖKER, ABDULLAH FERİKOĞLU
958 507

Öz


Ilk ortaya çıktığı günden bugüne akım
taşıyıcılara ilgi zamanla sürekli olarak artmış ve bu
elemanlar kullanılarak büyük bir kısmını ikinci
dereceden filtreterin olu şturduğu birçok devre
gerçekleştirilmiştir.
Akım taşıyıcı elemanı ilk olarak 1968 yılında, Sedra
ve Smith tarafından ortaya atılmış, 1970 yılında aynı
kişiler tarafı ndan çok daha verimli bir yapı, ikinci
kuşak akım taşıyıcı elemanı olarak ileri sürülmüş ve
aktif filtre dizaynında çok yönlü bir aktif eleman
olduğu da ispatlanmıştı r.{l-3]


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X