KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ

Kemal ÇAKIR, Ersin SAĞIR
1.073 910

Öz


Bu nıakalede genel hatlarıyla değinilecek olan
konu, t.apalı mahallerde insanların konforlu ve
sağlıklı bir ortamda bulunmalarını sağlamaya yönelik
çalışmalar yapan tesisat mühendisliğinin sistemlerini
"::ı:ayn ederken uymak zorunda olduğu bazı
standartlar ve kullanılan yeni nesil sistem eleınanları
olacaktır.


Anahtar kelimeler


Termal kon for, havalandırma, difüzör.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X