8051 Mikrokontrolör Yazılım Otomasyonu

Cemil Öz, Ali Gülbağ, Serap Çakar
1.234 735

Öz


Mikrokontrolörler endüstride, kontrol,kumanda ve otomasyon amacı ile yaygın olarak
kullanılmaktadır. Her bir mikrokontrolörünkendine özgü yapısı ve kornot kümesi mevcuttur.
Dolayısı ile bu cihazlar üzerinde yazılım geliştirecekelemanı bulmak zordur. Böylece, geliştirilenyazılımlar pahalıya mal olmakta, yazılım geliştireneleman değişikliğinde işe adaptasyon zorluğubulunmaktadır. Bu zorluklardan yola çıkarak, 8051
mikrokontrolörü hakkında çok az bilgisi olankullanıcıların dahi basit görsel araçları uygun birşekilde dizerek 8051 yazılımı gerçekleştirebileceğibir "8051 P ROGBAS" (8051 Program Basitleyici)programı gerçekleştirilmiştir. "8051 PROGBAS"programında görsel araçlarla dizaynedilen şematikyapı derlendiğinde 8051 assembler program kod dosyası oluşturulmaktadır.


Anahtar kelimeler


8051 mikrokontrolör, program otomasyon u

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X