TİCARİ UÇAKLARDA İKLİMLENDİRME SİSTEMİ VE KONFOR

Kemal Çakır, Murat Öcal, İmdat Taymaz
1.042 1.599

Öz


Uçaklarda iklimlendirme sistemleri, hava
taşımacılığında konfor kavramına etki eden basınç ,
sıcaklık , nem , hava ıniktarı gibi parametrelerin
havacılık otoriteleri tarafından istenilen se\tiyelerde •
tutmak içiıı dizayn edilmişlerdir.
Yüksek irtifalar uçuş yüksekliği seçildiğİnden ve
bütün bu konfor faktörleri çoğu zaman hayati önem
taşır. Bu faktörlerin iyileştirilmesi yolcu ya rahat ve
huzurlu bir seyahat imkanı sağladığı gibi gökyüzünde
yaşanu sürdürnıenin de şartıdır.
Bu


Anahtar kelimeler


Uçak, Kliına sisteıni, Konfor

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X