CdZnS ve ZnO YARIİLETKEN FiLMLERİNİN YASAK ENERJİ ARALIKLARI

SALİHA ILICAN, YASEMİN ÇAĞLAR, MÜJDAT ÇAĞLAR
1.268 436

Öz


Il-VI bileşik yarı iletkenleri çeşitli elektro-optik
aygıtlardaki uygulamalarından dolayı oldukça
önemlidir. Bu filmler çeşitli opto-elektronik aygıtlarda
etkin olarak kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada,
CdZnS ve ZnO filmleri püskürtnıe (spray pyrolysis)
yöntemi ile farklı koşullarda elde edilmiştir. Filmierin
optik özellikleri incelenmiştir. Bu filmterin yasak
enerji aralıkları, 200-900nm dalgaboyu bölgesindeki
soğurma spektrumları ile belirlenmiştir. Bu filmler
doğrudan bant araliğına sahip olup, yasak enerji
aralıkları CdZnS'1 tilıni için 2.90eV, CdZnS
b
filmi için
2.97e\1 ve Zn O filmi için de 3. lle V olarak
bulunnıuştur.

Il-VI bileşik yarı iletkenleri çeşitli elektro-optik
aygıtlardaki uygulamalarından dolayı oldukça
önemlidir. Bu filmler çeşitli opto-elektronik aygıtlarda
etkin olarak kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada,
CdZnS ve ZnO filmleri püskürtnıe (spray pyrolysis)
yöntemi ile farklı koşullarda elde edilmiştir. Filmierin
optik özellikleri incelenmiştir. Bu filmterin yasak
enerji aralıkları, 200-900nm dalgaboyu bölgesindeki
soğurma spektrumları ile belirlenmiştir. Bu filmler
doğrudan bant araliğına sahip olup, yasak enerji
aralıkları CdZnS'1 tilıni için 2.90eV, CdZnS
b
filmi için
2.97e\1 ve Zn O filmi için de 3. lle V olarak
bulunnıuştur.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X