Çimento fabrikalarında merdane, vals ve kazıyıcılardaki aşınma problemlerinin kaynak yöntemleri ile çözümü

Ahmet Oğur, Cihan Gürses
1.431 1.394

Öz


Çimento fabrikalarında karşılaşılan aşınma problemlerinin önüne geçme amacıyla makine parçalarının üzerine kaynak
yöntemlerinden elektrik ark kaynağı, gazaltı kaynağı ve oksi asetilen kaynağı kullanılarak kaplama yapılmış ve ömür
artışları incelenmiştir. Herhangi bir kaplama işlemi uygulanmamış malzemelerin sektörde iş gücü kayıplarına neden
olduğu saptanmıştır. Ball on disk deney düzeneğinde 250 metre yol ve üç farklı yük altında ağırlık kayıpları tespit
edilmiştir. 60 HRC sertliğinde krom-karbür kaplanmış numunenin 2.5N yük altında ağırlık kaybı 0.0012g, 65 HRC
sertliğinde niyobyum-karbür kaplanmış numunenin 2.5N yük altında ağırlık kaybı 0.0002g ve 70 HRC sertliğinde
tungsten-karbür kaplanmış numunenin 2.5N yük altında ağırlık kaybı 0.0002g olduğu gözlemlenmiştir. Bu deneyler
5N ve 10N yük altında da tekrarlanarak yapılmıştır. Kaynak kaplama yöntemi ile makine parçalarının ömür artışı
sağlanmıştır.


Anahtar kelimeler


aşınma, kaynak yöntemi, kaynak ile kaplama, aşınma ömrü

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16984/saufbed.22822

Referanslar


(REFERENCES) Türkiye Çimento Tarihi, Tarih Vakfı-TÇMBÇEİS yayını, İstanbul, 2003, Yıldız Sey (ed.) Türkiye Çimento İstatistikleri, TÇMB 50. Yıl, Ankara, 2008 www.tcma.org , 02013 www.thbb.org , 2012

Best Available Techniques” for the Cement Industry, www.cembureau.be , “001.2013 www.castolin.com , 002013

Castolin Kaynak San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ürün Kataloğu, 2012.

ODTÜ KTM Ders Notları, 2010.

YILDIRIM M.M., BUYTOZ S., ULUTAN M., “TIG Yöntemiyle Yapılan WC ile Yüzey Sertleştirme İşleminin Abrasif Aşınma Performansının İncelenmesi”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 3 (2005) 2, 38-44.

KAYA A.Ö., “Plazma Püskürtme ve HVOF Yöntemleri Kullanılarak, Cr3C2-NiCr(75/25) ve CrNiBSi+%80 WC-Co Tozlarıyla Kaplanan Çeliğin Yapısı ve Yüzey Özellikleri”, Yüksek Lisans Tezi, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı, 200 ALAGÖZ H., “Synthesis of High Temperature Wear Resistant WC and WN Coatings”, Master Of Science, Bilkent University, Department Of Chemistry and the Graduate School of Engineering and Science, 2012.

PAMUK U., “Plazma Spreylenmiş Cr3C2-NiCr ve Al2O3-TiO2 kaplamalarının abrasif aşınma davranışlarının incelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalürji Mühendisliği Anabilim Dalı, 1996.

ÖNDER E., “Termoreaktif Difüzyon (TRD) Yöntemiyle Krom Karbür ve Vanadyum Karbür Kaplanan AISI D3 Seri Soğuk İş Takım Çeliğinin Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı, 2012.

KOCAMAN K., “NbN/NbCN Kaplanmış Çeliklerin Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Metal Eğitimi Bölümü, 2007.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X