Kabul Edilmiş Makaleler

 • Inconel 718 Süper Alaşımın Plazma Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesinde Akım Şiddetinin Etkisi
  Nida KATI, MUSTAFA BÖLÜKBAŞI, SERMİN OZAN 10 Kas 2017
 • Kuzu Metakarpal Kemiğinin Sayısal Analizi: Eğilme Testi Yaklaşımıyla
  İbrahim Kutay Yılmazçoban 11 Oca 2018
 • Tiyoredoksin Redüktaz Enzim Aktivitesi Üzerine Bal, Polen, Propolis ve Arı Sütü Extraktlarının İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması
  Ebru AKKEMİK, Gamze AKBULUT 15 Oca 2018
 • Tribütil Fosfat Kimyasalı ile Alev Geciktiricilik Kazandırılmış Döşemelik Derilerin Özelliklerinin Araştırılması
  Yrd.Doç.Dr. safiye meriç safiye meriç açıkel 15 Oca 2018
 • EMG VE JİROSKOP VERİLERİ İLE ENDÜSTRİYEL ROBOT KOLUNUN GERÇEK ZAMANLI KONTROLÜ
  Arş.Gör. kenan erin, Yrd.Doç.Dr. Barış Boru 15 Oca 2018
 • H2+ MOLEKÜLÜNÜN DÖNME ENERJİLERİNİN Ne + H2+  NeH+ + H REAKSİYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  ezman karabulut 8 Şub 2018
 • Buck Dönüştürücü Çıkış Durum Değişkeninin Ateş Böceği Algoritması Kullanılarak PI Tabanlı Optimal Kontrolü
  Gülçin Mühürcü, Ercan Köse, Aydın Muhurcu, Meliha Özdemir 14 Şub 2018