Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAUFenBilDer), Ocak 1997’de kurulmuş bir dergidir. SAÜFenBilDer, 2017 yılından itibaren fen, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında olmak üzere düzenli olarak Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında yılda 6 sayı halinde yayımlanan uluslararası hakemli ve indeksli bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makaleler, editör, yayın danışma kurulu ve hakemlerce değerlendirilir. Dergimizde Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal araştırma makalesi türünde bilimsel çalışmalar yayınlanır. SAUFenBilDer 2015 yılından itibaren yayınlanan sayılarıyla birlikte TUBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veritabanı(TR-Dizin) tarafından taranmaya başlanmıştır. SAÜFenBilDer, Yayın İlkeleri adresinde bulunan ilkelere bağlı kalacak şekilde yayın politikasını belirlemektedir.

Yazarlar İçin Genel Bilgiler

Makale yazım şablonuna ulaşmak için Yazım Şablonu butonuna tıklayabilirsiniz.

Derginin gönderi kabul ettiği çalışma alanları aşağıda listelenmiştir.

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri
 • Siber Güvenlik
 • İnşaat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Makine Tasarımı
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Makine ve Enerji
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstri 4.0*
 • Meteoroji Mühendisliği
 • Kalite Yönetimi
 • Yangın ve Afet Yönetimi
 • Genetik Mühendisliği
 • Elektrik - Elektronik Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Mimarlık
 • Matematik
 • İstatistik
 • Fizik
 • Jeofizik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • Otomotiv
 • Nanobilim ve Nano Mühendislik
 • Ziraat Mühendisliği

Derginin Yayın Planlaması

Şubat, Ağustos
Bilgisayar Mühendisliği, Siber Güvenlik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Nisan, Ekim
İnşaat Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mimarlık, Makine Tasarım, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine ve Enerji, Otomotiv, Yangın&Afet Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, Kalite Yönetimi, Meteoroji Mühendisliği
Haziran, Aralık
Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik, Biyoloji, Genetik Mühendisliği, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği

* Endüstri 4.0 konusunda gelen gönderiler 6 sayımızın tamamında yayınlanacaktır. (Pozitif Ayrım)

Derginin tarandığı indeksler:

TR-Dizin, Advanced Science Index, World Cat, Scientific Indexing Services, Journal Index, Cite Factor, International Impact Factor Services, EBSCO, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Open Access Journals, Directory of Research Journals Indexing, Open Academic Journals Index, Arastirmax, Akademik Dizin, Ideal Online, Infobase Index

Ekim 2017 Son Sayı
Cilt 21 - Sayı 5 - Eki 2017