Sakarya University Journal of Science
Kapak Resmi
ISSN 1301-4048 | e-ISSN 2147-835X | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Sakarya University Journal of Science (SAUJS)

SAUJS is a journal which was established in January 1997. SAUJS is an internationally peer-reviewed and indexed journal which has been published regularly in February, April, June, August, October and December in 6 issues per year, starting from 2017 in the areas of science, engineering and natural sciences. All articles submitted for publication are considered by the editor, editorial advisory board and arbitrators. Scientific studies are published in our journal in the form of original research articles written in English. SAUJS started to be indexed by TUBITAK-ULAKBİM Engineering and Basic Science Database (TR-Dizin) together with the numbers published since 2015. SAUJS determines the publication policy in accordance with the principles at the publication principles.

SAUJS accepts research articles only in English. English articles will be published in the issues after June 2018.

For Authors

Before submission please check the SAUJS homepage for information SAUJS scope, available article types, specific manuscript length limits and details of any variations to the peer review process that might apply.

Please read author guidelines first. You can find more detail in our Word guidelines which are presented in the style of a typical article, and offer suggestions on how to format a manuscript.

 Download Template File (.docx) From Here


Publication planning of SAUJS

February, August
Computer Engineering, Cyber ​​Security, Electrical-Electronics Engineering, Biomedical Engineering, Information Systems, Industry 4.0
April, October
Mechanical and Energy, Automotive, Fire & Disaster Management, Industrial Engineering, Quality Management, Civil Engineering, Geophysical Engineering, Environmental Engineering, Architecture, Mechanical Design, Metallurgical and Materials Engineering, Mechatronics Engineering, Industry 4.0
June, December
Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, Genetic Engineering, Nanoscience and Nanotechnology, Agricultural Engineering, Food Engineering, Industry 4.0

Sakarya University Journal of Science

ISSN 1301-4048 | e-ISSN 2147-835X | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi

262.672

437.654
Sakarya University Journal of Science (SAUJS)

SAUJS is a journal which was established in January 1997. SAUJS is an internationally peer-reviewed and indexed journal which has been published regularly in February, April, June, August, October and December in 6 issues per year, starting from 2017 in the areas of science, engineering and natural sciences. All articles submitted for publication are considered by the editor, editorial advisory board and arbitrators. Scientific studies are published in our journal in the form of original research articles written in English. SAUJS started to be indexed by TUBITAK-ULAKBİM Engineering and Basic Science Database (TR-Dizin) together with the numbers published since 2015. SAUJS determines the publication policy in accordance with the principles at the publication principles.

SAUJS accepts research articles only in English. English articles will be published in the issues after June 2018.

For Authors

Before submission please check the SAUJS homepage for information SAUJS scope, available article types, specific manuscript length limits and details of any variations to the peer review process that might apply.

Please read author guidelines first. You can find more detail in our Word guidelines which are presented in the style of a typical article, and offer suggestions on how to format a manuscript.

 Download Template File (.docx) From Here


Publication planning of SAUJS

February, August
Computer Engineering, Cyber ​​Security, Electrical-Electronics Engineering, Biomedical Engineering, Information Systems, Industry 4.0
April, October
Mechanical and Energy, Automotive, Fire & Disaster Management, Industrial Engineering, Quality Management, Civil Engineering, Geophysical Engineering, Environmental Engineering, Architecture, Mechanical Design, Metallurgical and Materials Engineering, Mechatronics Engineering, Industry 4.0
June, December
Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, Genetic Engineering, Nanoscience and Nanotechnology, Agricultural Engineering, Food Engineering, Industry 4.0
Nisan 2018 Son Sayı
Cilt 22 - Sayı 2 - Nis 2018
 1. Sakarya Üniversitesi M-7 Binası için Yangın Simülasyonu ve Duman Tahliye Stratejilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 135 - 149
  Gökhan Coşkun, Usame Demir, Hakan Serhad Soyhan
 2. Sapanca Gölü çevresinde karayolu trafiğinden kaynaklanan hava kirleticilerinin emisyon envanteri
  Sayfalar 150 - 158
  Hülya Demirel, Asude Ateş
 3. Ar-Ge kuruluşunda kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve oluşan kimyasal atıkların bertarafı
  Sayfalar 159 - 173
  Bayise Kavaklı Vatansever, Asude Ateş
 4. Remazol Brillant Blue R (RBBR) boyarmaddesinin düşük maliyetli bir adsorban olan sigara külü ile giderimi
  Sayfalar 174 - 180
  Rabia Köklü, Çiğdem Özer
 5. Düz dişlilerdeki aşınma ve kırık diş hatalarının tespit edilmesinde titreşim verileri kullanılarak istatistiksel proses kontrol uygulaması
  Sayfalar 181 - 191
  Sinan Maraş, Hakan Arslan
 6. Ergonomik ürün tasarımına bütünleşik bir yaklaşım
  Sayfalar 192 - 202
  Burak Efe, Ömer Faruk Efe, Mustafa Kurt
 7. Ark sprey tekniği ile özlü tel kullanılarak üretilen farklı iki tür kaplamanın aşınma davranışının incelenmesi
  Sayfalar 203 - 209
  Ahmet Sefa Atalay, Fatih Üstel, Ekrem Altuncu, Enver Terzi
 8. Zeytin Karasuyunun Elektrokoagulasyon Ön Arıtımlı Tek Fazlı Anaerobik Arıtımı
  Sayfalar 210 - 217
  Canan Can Yarımtepe, Nilgün Ayman Öz, Orhan İnce
 9. İklimlendirme Uygulamalarında Chiller-Kuru Soğutucu Enerji Analizi
  Sayfalar 218 - 231
  Ahmet Talat İnan
 10. Atık sulardan metallerin gideriminde fındık kabuğunun adsorbent olarak kullanılması: Adsorpsiyon mekanizması ve kinetik modelleme
  Sayfalar 232 - 242
  Özlem Tunç Dede
 11. Mikro Ark Oksidasyon İşlemi ile Kaplanan Ti6Al4V Alaşımının Yüzey Karakterizasyonu Ve Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 243 - 247
  Aysun Ayday
 12. Jeopolimer harçlarda dayanım, kür sıcaklığı ve boşluk oranı ilişkisinin varyans analizi ile incelenmesi
  Sayfalar 248 - 256
  Mehmet Kaya, Mücteba Uysal, Kemalettin Yılmaz
 13. Toplantı tutanaklarının analizi ile bir karar destek sistemi
  Sayfalar 257 - 268
  Feyza Gürbüz, Esra Kahya Özyirmidokuz
 14. Yaz Spor Okulu Seçiminde Entegre Bir Tereddütlü-Bulanık AHP ve TOPSIS Yaklaşımı
  Sayfalar 269 - 284
  Mustafa Batuhan Ayhan
 15. Geri Dönüşüm Sektörüne İlişkin Sorun Alanlarının Dematel ve Gri Dematel Yöntemiyle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 285 - 301
  Feyza Gürbüz, Sümeyye Çavdarcı
 16. Elektrokoagülasyon Prosesi ile Patates Cipsi üretim atıksularından fosfor giderimi: Elektrot Materyali karşılaştırması
  Sayfalar 302 - 313
  Murat Solak, Nazlı Baldan Pakdil, Mehmet Kılıç, Mehmet Kobya
 17. Seçilen şehirler için ısıtma derece-saat hesabı
  Sayfalar 314 - 321
  Şaban Pusat, Mustafa Tahir Akkoyunlu
 18. Çevre Laboratuvarlarından Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetimi
  Sayfalar 322 - 332
  Elanur Adar, Fatih İlhan
 19. Asidik ve Bazik Pomza İçeren Polipropilen Kompozitlerinin Mekanik, Fiziksel ve Morfolojik Özellikleri
  Sayfalar 333 - 339
  Ümit Tayfun, Yasin Kanbur
 20. Dairesel Kesite Sahip Merkezi Çelik Çaprazların Performans Analizi
  Sayfalar 340 - 349
  Zeynep Yaman, Elif Ağcakoca
 21. Yeni bir tip fren balata test cihazının geliştirilmesi
  Sayfalar 350 - 356
  Hasan Öktem, İlyas Uygur, Uğur Yücel
 22. Ramor 500 Zırh Çeliğinin Tozaltı Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesinde Gerilimin Etkisi
  Sayfalar 357 - 363
  Semih Taşkaya, Tülay Yıldız, Ali Kaya Gür
 23. İki Boyutlu Sığ Akım Denklemlerinin Sırasız Ağda Sayısal Çözümü için Bilgisayar Yazılımı Geliştirilmesi
  Sayfalar 364 - 382
  Nuray Öktem
 24. Betonların Güçlendirilmesinde FRP Kompozitlerin Hibrit Olarak Kullanımının etkisi
  Sayfalar 383 - 391
  Ali Sarıbıyık
 25. D-200 Karayolu için Dönemsel ARIMA Yöntemi ile Kısa Dönemli Trafik Akım Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 390 - 400
  Erdem Doğan
 26. Altyapı kazılarının planlanmasında CBS tabanlı bir karar destek sistemi önerisi: Fatih ilçesi örneği
  Sayfalar 401 - 416
  Halil İbrahim Yumrutaş, Şüküriye İyinam
 27. Büzülme engelleyici katkıların su azaltıcı katkı varlığında harç karışımlarının basınç dayanımına, su emmesine ve kuruma-büzülmesine etkisi
  Sayfalar 417 - 426
  Ali Mardani-Aghabaglou, Metin İlhan
 28. Polipropilen lif kullanımının doğal hidrolik kireçli harçların kuruma büzülmesine etkisi
  Sayfalar 427 - 435
  Muhammet Gökhan Altun, Arş.Gör. Süleyman Özen, Yrd.Doç.Dr. Ali Mardani-Aghabaglou
 29. Eş zamanlı topla dağıt araç rotalama problemi için yeni bir çözüm önerisi
  Sayfalar 436 - 449
  Harun Reşit Yazgan, Rabia Gökçen Büyükyılmaz
 30. Çok Kanallı Yüzey Dalgası Analiz Yöntemi (MASW) ile Zemin Özellikleri ve Sıvılaşma Potansiyelinin Belirlenmesi Arifiye-SAKARYA Örneği
  Sayfalar 450 - 458
  Serdar Kayacı, Ali Silahtar, Mustafa Nuri Dolmaz
 31. Hayvan Yetiştiriciliğinden Kaynaklanan Kokulu Gazların Arıtımında Biyofiltrelerin Etkinliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 459 - 467
  Edip Avşar, Özgür Uyar, Kadir Alp, Asude Hanedar
 32. Çoklu modül destekli enerji etkin akıllı kontrol sistemi
  Sayfalar 468 - 479
  Doğan Başaran, Büşra Karanfil, Burak Tüysüz
 33. Tarımsal ürün bilgilerinin bir gezgin robot yardımıyla temin edilen görüntülerin işlenmesi yoluyla analiz edilmesi
  Sayfalar 480 - 488
  Sedat Turan, Tolga Aydın
 34. Tavuk gübresi ve tarımsal atıkların biyoyakıt karakterlerinin incelenmesi
  Sayfalar 489 - 494
  Saim Özdemir, Alper Er
 35. Farklı oranlarda CrC partikül takviyesi kullanılarak toz metalürjisi yöntemiyle üretilmiş Cu matrisli kompozit malzemelerin mikroyapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi
  Sayfalar 495 - 501
  Mahir Uzun, Mehmet Mehdi Münis, Üsame Ali Usca
 36. Kiriş gövdesinde berkitmeli alın levhalı birleşimlerin davranışının deneysel analizi
  Sayfalar 502 - 508
  Merve Sağıroğlu
 37. EMG ve jiroskop verileri ile endüstriyel robot kolunun gerçek zamanlı kontrolü
  Sayfalar 509 - 515
  Kenan Erin, Barış Boru
 38. Nano iletişim teknolojilerinin biyomedikale katkısı
  Sayfalar 516 - 528
  Mustafa Alper Akkaş
 39. Türkiye İnşaat Sektörünün Global Karbon Ayak izi Analizi
  Sayfalar 529 - 547
  Nuri Cihat Onat
 40. Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalar
  Sayfalar 546 - 556
  Aytaç Yıldız
 41. Kurumsallaşma analizi için bulanık bilişsel haritalar temelli yeni bir yaklaşım
  Sayfalar 557 - 571
  Enes Furkan Erkan, Özer Uygun, Alper Kiraz
 42. Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde uygulamalı mühendislik deneyimi modeli ve öğrenciler üzerindeki etkileri
  Sayfalar 572 - 580
  Gültekin Çağıl, Merve Cengiz Toklu
 43. Gömülü çelik boru sistemlerinin zaman tanım alanında yapısal analizi
  Sayfalar 581 - 592
  Serkan Çoban, Seyit Çeribaşı
 44. Inconel 718 Süper Alaşımın Plazma Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesinde Akım Şiddetinin Etkisi
  Sayfalar 593 - 599
  Nida Katı, Mustafa Bölükbaşı, Sermin Ozan
 45. Biyodizel Atıksularında MeOH ve KOİ Gideriminin Elektrokoagülasyon Yöntemi İle Arıtımı
  Sayfalar 600 - 606
  Pınar Nazire Tanatti, Ayhan İsmail Şengil, Halil Aksu, Meryem Mehmetbaşoğlu, Büşra Erden
 46. SPA-H atmosferik korozyona dayanıklı çelik saçların direnç nokta kaynağında hasar tiplerinin çekme-sıyırma dayanımına etkisi
  Sayfalar 607 - 612
  Nuri Akkaş
 47. Güç Sistemlerinde Meydana Gelen Kısa Devre Arızalarına Karşı Akım Sınırlayıcı Yapısının En Uygun Yerleşim Yerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 613 - 621
  Alişan Ayvaz, Birsen Boylu Ayvaz
 48. Yalın Üretimin Bankacılık Sektörüne Uyarlanması ve Bir Benzetim Çalışması
  Sayfalar 622 - 636
  İbrahim Çil, Selin Yalçın
 49. İnşaat sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik bir sektörel araştırma
  Sayfalar 637 - 649
  Özge Akboğa Kale, Sümeyra Yanık
 50. Bulanık Bozulma ve Öğrenme Etkileri Altında Tek Makine Erken/Geç Tamamlanma Probleminin Bulanık Şans Kısıtlı Programlama Tekniği ile İncelenmesi
  Sayfalar 650 - 660
  Oğuzhan Ahmet Arık, Mehmet Duran Toksarı
 51. Ni, Ni-B ve Ni-B/hBN kaplamaların elektrodepolanmasında banyo bileşenlerinin kaplama özelliklerine etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 661 - 670
  Ersin Ünal, İsmail Hakkı Karahan
 52. Farklı elektrik direnç kaynağı parametrelerinin mukavemet üzerine etkilerinin incelenmesi
  Sayfalar 671 - 677
  Hande Güler Özgül, Sıddıka Arslan
 53. Zeolit ve mermer tozu kullanılarak üretilen CAS seramiklere mekanik aktivasyonun etkisi
  Sayfalar 680 - 687
  Zafer Yavuz Merkit, Cansu Özarslan, Bahadır Aydın, Nil Toplan
 54. FV Panellerin Modellenmesi için Geliştirilen Yeni Bir FV Simülatör Yapısı
  Sayfalar 688 - 694
  Ersoy Beşer
 55. hBN-SiC KOMPOZİTLERDE SICAKLIĞIN SiC TANE BOYUNUNA ETKİSİ
  Sayfalar 695 - 702
  Zuhal Yılmaz, Nuran Ay
 56. Sönümsüz gürültü transfer fonksiyonunun hesaplanması
  Sayfalar 703 - 709
  Dr. Akın Oktav
 57. Dietil Eter-Dizel Karışımlarının Direkt Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorunun Performans ve Emisyonlarına Etkisi
  Sayfalar 710 - 718
  Vezir Ayhan, Serdar TUNCA
 58. Kabiliyet odaklı sanayi kümelenmesi: Sakarya Üniversitesi teknokent örneği
  Sayfalar 719 - 727
  Berrin Denizhan, Ayten Yılmaz Yalçıner
 59. Anti-kanser ilacı imatinib’in elektro-oksidasyon prosesi ile gideriminin yüzey yanıt metodu kullanılarak incelenmesi
  Sayfalar 728 - 734
  Özge Türkay, Sibel Barışçı, Anatoli Dimoglo
 60. Deniz dibi tarama malzemesinin faydalı kullanımı için yıkama-eleme tesisi tasarımı ve yıkama-eleme prosesi atıksuyunun yönetimi
  Sayfalar 735 - 747
  H. Merve Başar, Barış Güzel, Pembe Özer-Erdoğan, Selda Murat-Hocaoğlu, Doğan Özel, Şeyla Ergenekon, G. Leyla Tolun
 61. Sol-jel yöntemi ile zirkonyum fosfat ve poli (etilen oksit) temelli polimer kompozit malzeme (ZRP/PEO) sentezi ve karakterizasyonu
  Sayfalar 748 - 754
  Asuman Çelik Küçük, Emrah Demirkal
 62. Bor oksit tozunun fren balatalarının tribolojik özelliklerine etkisi
  Sayfalar 755 - 760
  Gülşah Akıncıoğlu, İlyas Uygur, Hasan Öktem, Sıtkı Akıncıoğlu
 63. Karma Taguchi ve yüzey yanıt yöntemi kullanılarak astm b574 (hastelloy c-22)'in tornalanması esnasındaki işleme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisinin incelenmesi ve kesme parametrelerinin optimizasyonu
  Sayfalar 761 - 771
  Gültekin Basmacı, İsmail Kırbaş, Mustafa Ay, Musa Peker
 64. Frenli tas menteşe kinematik, kinetik ve yorulma analizi
  Sayfalar 772 - 783
  Meral Bayraktar, Hidayet Bilyaz, Cihan Demir
 65. Isıl Konfor Sıcaklıklarına Bağlı Olarak Bir Konutun Enerji Performansının Değerlendirmesi: İzmir Örneği
  Sayfalar 784 - 798
  Nurdan Yıldırım Özcan, Ebru Kuzgunkaya, Gülden Gökçen Akkurt
 66. Yeni bir 4-boyutlu tedarik zinciri sisteminde hiperkaos
  Sayfalar 799 - 805
  Gültekin Çağıl, Neslihan Açıkgöz
 67. Türkiye’de mevcut su ve atıksu yönetim sektörü için tarife ödeme gücü oranlarının karşılaştırılmalı değerlendirilmesi
  Sayfalar 806 - 815
  Hale Özgün, Büşra Çiçekalan, İzzet Öztürk
 68. Radyoaktif jeofizik kuyu logu verileri ve rezerv değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Sayfalar 816 - 825
  Hakan Akgül, Eray Yıldırım, Can Karavul, Hasan Karaaslan
 69. Bir tekstil firmasında satış tahminleri üzerinden emniyet stoğu gün sayısının sistem dinamiği yaklaşımıyla belirlenmesi
  Sayfalar 826 - 837
  Ibrahim Çil, Ebru Karaduman, Kübra Nur Özçetin, Mümtaz İpek
 70. Çalışma Ortamındaki Partikül Madde Kirliliğinin Çalışan Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 838 - 852
  Serap Arsal Yıldırım, Doç.Dr. Beyhan PEKEY