Sakarya University Journal of Science
Kapak Resmi
ISSN 1301-4048 | e-ISSN 2147-835X | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Sakarya University Journal of Science (SAUJS)

SAUJS is a journal which was established in January 1997. SAUJS is an internationally peer-reviewed and indexed journal which has been published regularly in February, April, June, August, October and December in 6 issues per year, starting from 2017 in the areas of science, engineering and natural sciences. All articles submitted for publication are considered by the editor, editorial advisory board and arbitrators. Scientific studies are published in our journal in the form of original research articles written in English. SAUJS started to be indexed by TUBITAK-ULAKBİM Engineering and Basic Science Database (TR-Dizin) together with the numbers published since 2015. SAUJS determines the publication policy in accordance with the principles at the publication principles.

SAUJS accepts research articles only in English. English articles will be published in the issues after June 2018.

For Authors

Before submission please check the SAUJS homepage for information SAUJS scope, available article types, specific manuscript length limits and details of any variations to the peer review process that might apply.

Please read author guidelines first. You can find more detail in our Word guidelines which are presented in the style of a typical article, and offer suggestions on how to format a manuscript.

 Download Template File (.docx) From Here


Publication planning of SAUJS

February, August
Computer Engineering, Cyber ​​Security, Electrical-Electronics Engineering, Biomedical Engineering, Information Systems, Industry 4.0
April, October
Mechanical and Energy, Automotive, Fire & Disaster Management, Industrial Engineering, Quality Management, Civil Engineering, Geophysical Engineering, Environmental Engineering, Architecture, Mechanical Design, Metallurgical and Materials Engineering, Mechatronics Engineering, Industry 4.0
June, December
Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, Genetic Engineering, Nanoscience and Nanotechnology, Agricultural Engineering, Food Engineering, Industry 4.0

Sakarya University Journal of Science

ISSN 1301-4048 | e-ISSN 2147-835X | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi

284.577

528.230
Sakarya University Journal of Science (SAUJS)

SAUJS is a journal which was established in January 1997. SAUJS is an internationally peer-reviewed and indexed journal which has been published regularly in February, April, June, August, October and December in 6 issues per year, starting from 2017 in the areas of science, engineering and natural sciences. All articles submitted for publication are considered by the editor, editorial advisory board and arbitrators. Scientific studies are published in our journal in the form of original research articles written in English. SAUJS started to be indexed by TUBITAK-ULAKBİM Engineering and Basic Science Database (TR-Dizin) together with the numbers published since 2015. SAUJS determines the publication policy in accordance with the principles at the publication principles.

SAUJS accepts research articles only in English. English articles will be published in the issues after June 2018.

For Authors

Before submission please check the SAUJS homepage for information SAUJS scope, available article types, specific manuscript length limits and details of any variations to the peer review process that might apply.

Please read author guidelines first. You can find more detail in our Word guidelines which are presented in the style of a typical article, and offer suggestions on how to format a manuscript.

 Download Template File (.docx) From Here


Publication planning of SAUJS

February, August
Computer Engineering, Cyber ​​Security, Electrical-Electronics Engineering, Biomedical Engineering, Information Systems, Industry 4.0
April, October
Mechanical and Energy, Automotive, Fire & Disaster Management, Industrial Engineering, Quality Management, Civil Engineering, Geophysical Engineering, Environmental Engineering, Architecture, Mechanical Design, Metallurgical and Materials Engineering, Mechatronics Engineering, Industry 4.0
June, December
Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, Genetic Engineering, Nanoscience and Nanotechnology, Agricultural Engineering, Food Engineering, Industry 4.0
Haziran 2018 Son Sayı
Cilt 22 - Sayı 3 - Haz 2018
 1. Bulanık Dizi Uzaylarının Hemen Hemen Entropisel Yakınsaklığı
  Sayfalar 853 - 861
  Zarife Zararsız
 2. Sol-Jel Metodu ile Hazırlanmış Nikel Katkılı Zno Nanotozların Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 862 - 869
  Nurcan Doğan, Ayhan Bingolbali
 3. Bir boyutlu (1D) 5-nitroisoftalat Cu(II) ve Cd(II)-koordinasyon polimerlerinin hidrotermal sentezi ve karakterizasyonu
  Sayfalar 870 - 879
  Mürsel ARICI
 4. Kumarin Türevli Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 880 - 887
  Adnan Kurt, Ahmet Faruk Ayhan, Murat Koca
 5. Hidrotermal sentez ve sol-jel yöntemleri ile farklı morfolojilerde CdS partikül üretimi ve atık su uygulamalarında kullanımları
  Sayfalar 888 - 897
  Cansel Tuncer
 6. Bir içecek numunesindeki renklendiricilerin ultraviyole spektrofotometri yöntemi ile elde edilen sonuçların kemometrik metotlar ile hesaplanması
  Sayfalar 898 - 906
  Güzide Pekcan Ertokuş
 7. Kuvvetli Boşluklu quasi-Cauchy Dizileri Üzerine Yeni Bir Çalışma
  Sayfalar 907 - 914
  Huseyin Cakalli, Hüseyin Kaplan
 8. Ara yüzey seviyelerinin ve seri direncin Sc2O3 MOS kapasitörünün elektriksel karakteristiği üzerine etkisi
  Sayfalar 915 - 921
  Ayşegül Kahraman, Ercan Yılmaz
 9. Çinko Borat ve Mısır Püskülü İçerikli Su Bazlı Boya Özelliklerinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 922 - 927
  Nil Acarali, Tuğba Çifte
 10. Yüzey modifiye edilmiş farklı jenerasyon Jeffamine® D230 ve TREN-çekirdekli PAMAM dendrimerlerin kandesartan sileksetilin sulu çözünürlüğü üzerine etkisinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 928 - 937
  Ali Serol Ertürk, Mustafa Ulvi Gürbüz, Metin Tülü
 11. LAMOST DR1 ve WASP'ta ki düşük metal bolluklu zonklayan yıldızlar
  Sayfalar 938 - 944
  Filiz Kahraman Aliçavuş
 12. Hidrojen Gelişim Reaksiyonu İçin Bakır-Çinko İkili Kaplama
  Sayfalar 945 - 951
  Esra Telli
 13. Development of oil, freeze, high temperature resistant and flame retardant rubber compounds for high performance hydrolic hose
  Sayfalar 952 - 959
  Kemal Karadeniz
 14. Genel İndirgenmiş Gradyan Metodu ile Eniyileme Çözücüsü Geliştirilmesi
  Sayfalar 960 - 969
  Mehmet Samet Toplu, Durmuş Sinan Körpe
 15. A structure calculation for hydrogen like nobelium
  Sayfalar 970 - 976
  Güldem Ürer
 16. Sakarya/Pamukova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 977 - 985
  Mustafa Yılmaz
 17. Düşük Karbon Çeliğinin Asidik Ortamdaki Korozyonuna Karşı İnhibitör Özelliği Gösteren 4-Okso-Kinazolin Türevi Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi
  Sayfalar 986 - 1000
  Serkan Öztürk
 18. Salvadora Persica (Misvak) Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması
  Sayfalar 1001 - 1006
  Elif Apaydın
 19. R^2 de Bir n-li Eğri Ailesinin Afin Diferansiyel İnvaryantları
  Sayfalar 1007 - 1014
  Uğur Gözütok, Yasemin Sağıroğlu
 20. Spathiphyllum’un in vitro mikro çoğaltımı üzerine şeker konsantrasyonlarının etkileri
  Sayfalar 1015 - 1023
  Mustafa Ercan ÖZZAMBAK, Emrah ZEYBEKOĞLU, İzzet GÜN, Tuğba KILIÇ
 21. Sinnamaldehitin yeni schiff bazlarının sentezi ve antioksidan özelliklerinin incelenmesi
  Sayfalar 1024 - 1032
  Belma Zengin Kurt
 22. Reactions of cyclochlorotriphosphazatriene with 1-amino-2-propanol. Calorimetric and spectroscopic investigations of the derived products
  Sayfalar 1033 - 1047
  Murat Tuna, Sedat Türe, Rafig Gurbanov
 23. Alıç (crataegus monogyna) meyvesinden polifenol oksidaz enziminin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu
  Sayfalar 1048 - 1054
  Ayşe Türkhan, Elif Duygu Kaya, İbrahim Yılmaz
 24. Sakarya’da geleneksel olarak üretilen bazı yöresel peynirlerinden izole edilen laktik asit bakterilerinin MALDI-TOF MS Yöntemi ile tanımlanması ve antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi
  Sayfalar 1055 - 1062
  Eda Kılıç Kanak, Suzan Öztürk Yılmaz
 25. Amberlyst A21 İle Everzol Black Boyasının Adsorpsiyonu: İzoterm ve Kinetik Çalışmalar
  Sayfalar 1063 - 1070
  Hülya SİLAH, Ülküye Dudu GÜL